1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego w Kaliszu
 2. Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielni Inwalidów „Powstaniec" w Karpicku
 3. Związek Zawodowy Pracowników DHL i Gerlach w Głuchowie
 4. Związek Zawodowy Tramwajarzy w Poznaniu
 5. Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o.
 6. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu
 7. Związek Zawodowy Pracowników Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o. w Poznaniu
 8. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Huty Szkła "Ujście" w Ujściu
 9. Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Spożywców "Społem" w Pile
 10. Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy przy Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim
 11. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu
 12. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Teatru im. Bogusławskiego w Kaliszu
 13. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kole
 14. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie