1. Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego w Szczecinie
  2. Związek Zawodowy Pracowników „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Szczecinie
  3. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Portowców" przy Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
  4. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników MZK Sp. z o.o. w Koszalinie
  5. Międzyzakładowy Związek Zawodowy przy Radzie OPZZ Powiatu Kołobrzeg w Kołobrzegu
  6. Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" w Szczecinie
  7. Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żydowie
  8. Związek Zawodowy OPZZ przy Spółdzielni Inwalidów „Sinogal" w Wałczu
  9. Związek Zawodowy Pracowników Oświaty nie Będących Nauczycielami w Szczecinie
  10. Związek Zawodowy Pracowników Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska " w Darłowie