Branża I
GÓRNICTWO, PRZEMYSŁ CHEMICZNY I ENERGETYKA

  Związek Zawodowy Górników w Polsce
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice
tel. 032 255 36 63, fax. 032 255 16 46
e-mail: radakrajowa@zzg.org.pl
Przewodniczący: Dariusz Potyrała

Branża I
GÓRNICTWO, PRZEMYSŁ CHEMICZNY I ENERGETYKA - orgaqnizacje czlonkowskie


Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 66, 59-301 Lubin
tel. 076 846 10 30, fax. 076 847 86 05
www: http://www.zzppm.pl/, e-mail: centrala_zzppm@poczta.kghm.pl
Przewodniczący: Ryszard Zbrzyzny
Związek Zawodowy Górników w Polsce Związek Zawodowy Górników w Polsce
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
tel. 032 255 36 63, fax. 032 255 16 46
www: http://www.zzg.org.pl/, e-mail: radakrajowa@zzg.org.pl
Przewodniczący:Dariusz Potyrała
Związek Zawodowy Pracowników Dołowych Związek Zawodowy Pracowników Dołowych
Pl. Grunwaldzki 8-10, pok. 148a, 40-127 Katowice
tel./fax. 032 256 36 97
www: http://www.zzpd.pl/, e-mail: kk@zzpd.pl
 Przewodniczący: p.o. Jerzy Demski
Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
tel. 032 251 66 23, fax. 032 251 66 24
www: http://www.zzmw.eu/, e-mail: zwiazek@zzmw.eu
Przewodniczący: Jerzy Grabala
 
Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych
tel. 074 843 95 51, fax. 074 842 53 34
www: http://www.ozzgnig.pl/, e-mail: biuro@ozzgnig.pl
Przewodniczący: Dariusz Matuszewski
 
Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, pok. 31, 50-413 Wrocław
tel. 071 344 53 27, tel./fax. 071 343 83 92
www: http://www.fzzgwb.top2.pl/, e-mail: biuro@fzzgwb.top2.pl
Przewodniczący: Krzysztof Mariankowski
 
Porozumienie Związków Zawodowych Górnictwa Porozumienie Związków Zawodowych Górnictwa
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice
tel 032 255 43 89, fax. 032 256 35 69
www: , e-mail: pzzg@wp.pl
Przewodniczący: Jan Mazur


 
Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka" Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka"
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
tel. 032 256 59 07, tel./fax. 032 209 11 12
www: http://przerobka.pl/, e-mail: zarzad@przerobka.pl
Przewodniczący: Sławomir Łukasiewicz
 
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Rafinerii i Petrochemii Federacja Związków Zawodowych Pracowników Rafinerii i Petrochemii
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel. 024 365 45 00, fax. 024 365 39 70
www: , e-mail: mariusz.konopinski@orlen.pl
Przewodniczący: Mariusz Konopiński
 
Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków
ul. Marszałkowska 21/25, lok.76, 00-628 Warszawa
tel./fax. 022 825 26 64, 022 875 94 88
www: http://www.zzze.pl/, e-mail: zzze@zzze.pl
Przewodniczący: Janusz Śniadecki
 
Związek Zawodowy Jedności Górniczej Związek Zawodowy Jedności Górniczej
ul. Łużycka 7, 41-902  Bytom
tel./fax. 032 281 47 78
www: http://www.zzjg.wordpress.com , mail: e-mail: zzjg@onet.pl
Przewodniczący: Jerzy Sarata

 
Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce
ul. Młodego Górnika 2
41-808 Zabrze
tel./fax. 032 386 99 68
www: http://zzrg.org/, e-mail: zarzadkrajowyzzrg@op.pl
Przewodniczący: Piotr Luberta
 
Związek Zawodowy Pracowników Technicznych i Administracji "Dozór" KGHM Polska Miedź S.A. ZWIAZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH I ADMINISTRACJI
„DOZÓR" KGHM POLSKA MIEDZ S.A. W LUBINIE

NIP 692-18-75-995, REGON 390492133, tel. 76 748 4098, fax. 76 748 4099
Adres do korespondencji:
59-101 Polkowice, Kazmierzów SW-1:, e-mail: m.brysik.dozor@wp.pl
Przewodniczący: Michał Brysik
 
Związek Zawodowy Pracowników Gazownictwa, Przesyłu Gazu i Górników Naftowców
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
tel. 022 691 89 30, fax. 022 589 47 58
www: , e-mail: miroslaw.swiderski@pgnig.pl
Przewodniczący: Mirosław Świderski

 
Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce
ul. Sokolska 80, 40-087 Katowice
tel. 032 258 71 20, fax. 032 258 48 90
www: http://www.fzzchemikow.com.pl, e-mail: biuro@fzzchemikow.com.pl lub FederacjaChemikow@interia.pl
Przewodniczący: Włodzimierz Józwiak
 
Federacja Związków Zawodowych Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Federacja Związków Zawodowych Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 032 756 52 13, tel./fax 032 756 56 95
www: , e-mail: zzgzof@neostrada.pl
Przewodniczący: Paweł Kołodziej
 
   

Branża V
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, ROLNICTWO I TURYSTYKA


Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego
ul. Bóżnicza 11 C, 61-751 Poznań
tel.  061 852 60 95, fax. 061 852 60 95
www: , e-mail: fzks@op.pl
Przewodniczący: Stanisław Pałka

Branża V

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, ROLNICTWO I TURYSTYKA - organizacje członkowskie


Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Tytoniowego w Polsce Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Tytoniowego w Polsce
Jankowice, ul. Przemysłowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 061 816 57 90, fax. 061 816 55 12
www: , e-mail: maciej.skorlinski@pl.imptob.com
Przewodniczący: Maciej Skorliński
 
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Mięsnego i Spożywczego w Polsce z siedzibą H. I. "Heinz" Polska S.A.
Pudliszki, ul. Fabryczna 7, 63-840 Krobia
tel. 065 572 83 38, fax. 065 572 83 71
www: , e-mail: zwiazki@pl.hjheinz.com
Przewodnicząca: Eleonora Dopierała
 
  Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Cukierniczego
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
tel. 033 823 30 71/73 w. 129, fax. 033 823 49 37
www: , e-mail:
Przewodniczący: Andrzej Kułaga
 
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego
ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
tel. 056 650 11 03, 056 650 12 93, fax. 056 654 61 15
www: , e-mail: federacja.zz@polski-cukier.pl
Przewodniczący: Jerzy Sakwiński
   
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego
ul. Bóżnicza 11 C, 61-751 Poznań
tel. 061 852 60 95, fax. 061 852 60 95
www: , e-mail: fzks@op.pl
Przewodniczący: Stanisław Pałka
 
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego w Polsce Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego w Polsce
ul. Kolejowa 1, 37-100 Łańcut
tel./fax. 017 225 20 14
www: , e-mail: jwielgos@polmoslancut.com.pl
Przewodniczący: Jacek Wielgos
 
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce
ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa
tel. 022 621 01 51 w. 101, fax. 022 622 06 64
www: http://www.fzzpm.org.pl/, e-mail: biuro@fzzpm.org.pl
Przewodniczący: Andrzej Szczepański
 
  Porozumienie Branżowych Związków Zawodowych
 Przewodnicząca: Małgorzata Jazienicka
ul. Reymonta 16
45-066 OPOLE
tel. 77 453 83 37

Branża IX
HANDEL, USŁUGI, KULTURA I SZTUKA

Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
ul. Świętokrzyska 31/33 (P-7), 00-950 Warszawa
tel. 022 826 50 20, 022 827 62 66, fax. 022 827 34 60
www: , e-mail: slawomir.redmer@centrala.poczta-polska.pl
Przewodniczący: Sławomir Redmer

Branża IX
HANDEL, USŁUGI, KULTURA I SZTUKA - organizacje członkowskie

Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Poligraficznego

Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Poligraficznego
ul. Bracka 23 lok. 44, 00-028 Warszawa
tel. 022 827 33 76, fax. 022 827 33 75
www: www.krzzp.pl  , e-mail: krzzp@wp.p
Przewodnicząca: Czesława Sońta

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki
ul. Żelazna 67/66, 00-871 Warszawa
tel. 022 629 40 81, fax. 022 628 90 39
www: http://www.fzzpkis.pl/, e-mail: federacja@fzzpkis.pl
Przewodniczący: Jan Budkiewicz

 

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Publicznej Radiofonii i Telewizji w Polsce
ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa
tel./fax. 022 547 86 45
www: , e-mail: mzzpritv@tvp.pl
Przewodniczący: Andrzej Szenk

Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa
tel./fax. 022 826 92 98
www: http://www.zzpzus.org.pl, e-mail: WojcikBe@zus.pl
Przewodnicząca: Beata Wójcik

 Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
tel./fax. 022 551 55 66
www: , e-mail: fspolem@opzz.org.pl
Przewodnicząca: Krystyna Kołodziejczak

Federacja Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Spółdzielczości "Samopomoc Chłopska"

Federacja Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Spółdzielczości "Samopomoc Chłopska"
ul. Kopernika 30, pok. 222, 00-950 Warszawa
tel./fax. 022 827 30 69
www: , e-mail:
Przewodniczący: Jerzy Jasiński

 

Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczości Pracy i Spółdzielczości Inwalidów
Kazimierz Kłosowski, ul. Broniewskiego 4 m 10, 01-785 Warszawa
tel. 022 663 38 02, 014 628 70 90
www: , e-mail:
Przewodniczący: Antoni Potępa

Związek Zawodowy Pracowników i Sprzedawców "RUCH S.A."

Związek Zawodowy Pracowników i Sprzedawców "RUCH S.A."
. ul. Chłodna 52., 00-872 Warszawa
tel. +48 (022) 693 75 53
www: , e-mail: k.sarwa@lodz.ruch.com.pl
Przewodnicząca: Krystyna Sarwa

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Handlu i Usług
ul. Igańska 32 m 6, 04-083 Warszawa
tel. 022 551 45 72, fax. 022 551 40 70
www: , e-mail: zwiazki.branzowe@galeriacentrum.com
Przewodnicząca: Jadwiga Kołowska

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Zakładów Ubezpieczeńl
Przewodniczący: Piotr Migdał
PZU SA RCLSiŚ Kraków
Al. Pokoju 51
31-564 Kraków
Kontakt przez:
Email pmigdal@pzu.pl
Tel. Mobil: 666 886 093

Związek Zawodowy Pracowników "Totalizator Sportowy Sp. z o.o."

Związek Zawodowy Pracowników "Totalizator Sportowy Sp. z o.o."
ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa
- tel. 52 363 45 12,  fax. 52 363 45 00
            tel. Kom. 691 841 233
           Przewodniczący Marek Jałoszyński
           e-mail: marek.jaloszynski@totalizator.pl

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy "Konfederacja Pracy"

Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy "Konfederacja Pracy"
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
tel./fax. 022 551 56 66
www: http://konfederacjapracy.org.pl/, e-mail: m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl
Przewodniczący: Michał Lewandowski

Związek Zawodowy Negocjator
ul. Mickiewicza 2 37-400 Nisko
ttel. 15 87 77 784, fax 15 877 77 795
www: , e-mail: elzbieta.jurecka@pekao.com.pl
Przewodniczący: Elżbieta Jurecka
 

Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
ul. Świętokrzyska 31/33 (P-7), 00-950 Warszawa
tel. 022 826 50 20, 022 827 62 66, fax. 022 827 34 60
www: , e-mail: slawomir.redmer@centrala.poczta-polska.pl
Przewodniczący: Sławomir Redmer

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
tel. 32 220 20 50 do 53
www: http://126.49.9.200/index.html, e-mail: Jerzy.Drozd@orange.com
Przewodniczący: Jerzy Drozd

   

 

Związek Zawodowy "Powszechne Ubezpieczenia"
ul. Koszykowa 78, 00-671 Warszawa
tel. 022 480 43 73, fax. 022 480 45 83
www: , e-mail: m.krajewska@nfz-warszawa.pl
Przewodnicząca: Małgorzata Krajewska

   
 

 

Branża II
METALOWCY

ul. Długa 29, 00-238 Warszawa
tel. 022 635 30 35, fax. 022 831 66 68
www: http://www.opzz.org.pl/web/zwiazek-zawodowy-przemyslu-elektromaszynowego/home,
e-mail: zzpe@opzz.org.pl
Przewodniczący: Stanisław Janas

Branża II
METALOWCY- Organizacje członkowskie


Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
tel. 032 255 15 34, fax. 032 255 40 20
www: , e-mail: fhzz_katowice@wp.pl
Przewodniczący: Eugeniusz Sommer
Federacja Związków Zawodowych "Metalowcy" Federacja Związków Zawodowych "Metalowcy"
ul. Długa 29, 00-238 Warszawa
tel./fax. 022 635 31 38
www: http://federacja-metalowcy.org.pl/, e-mail: sekretariat@federacja-metalowcy.org.pl
Przewodniczący: Romuald Wojtkowiak
Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego
ul. Długa 29, 00-238 Warszawa
tel. 022 635 30 35, fax. 022 831 66 68
www:http://www.opzz.org.pl/web/zzpe1
e-mail: zzpe@opzz.org.pl
Przewodniczący: Stanisław Janas

Branża III
OŚWIATA I NAUKA


Związek Nauczycielstwa Polskiego

ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
tel. 022 318 92 17/18, fax. 022 318 92 19
www: http://www.znp.edu.pl/, e-mail: znp@znp.edu.pl
Prezes: Sławomir Broniarz

Branża III
OŚWIATA I NAUKA - organizacje członkowskie

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego Związek Nauczycielstwa Polskiego
ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
tel. 022 318 92 17/18, fax. 022 318 92 19
www: http://www.znp.edu.pl/, e-mail: znp@znp.edu.pl
Prezes: Sławomir Broniarz
Ogólnopolski Zwiazek Zawodowy Pracowników OHP przy KG OHP
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa tel: 692 896 454
www: ozzp.ohp.pl, e-mail: ozzp@ozzp.ohp.pl
Adres do korespondencji:
Marian Nowakowski ul. Malujowicka13a 49-300 Brzeg
e-mail: Marian.Nowakowski@ozzp.ohp.pl

 

Branża IV

USŁUGI PUBLICZNE


 Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
tel. 022 629 02 49, tel./fax. 022 621 55 86
www: http://www.fzzpozips.com.pl/, e-mail: fzzpozips@poczta.onet.pl
Przewodnicząca: Urszula Michalska

Branża IV
USŁUGI PUBLICZNE - organizacje członkowskie


  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej
Sąd Okręgowy w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, 60-967 Poznań
tel./fax. 061 856 60 96
www: , e-mail: nszzpwsrp@op.pl
Przewodnicząca: Elżbieta Urban
 
Federacja Związków Zawodowych Technicznej Obsługi Służby Zdrowia i Ratownictwa Medycznego Federacja Związków Zawodowych Technicznej Obsługi Służby Zdrowia i Ratownictwa Medycznego
ul. Sokolnickiego 40, 95-039 Sokolniki
sekretarz Federacji Andrzej Aptapski: tel. 042 710 12 84,
www: , e-mail: gozdziort@ratownictwo.med.pl
p.o. Przewodniczący: Tadeusz Goździor tel. 061 864 88 49
 
Związek Zawodowy Uzdrowisk Polskich Związek Zawodowy Uzdrowisk Polskich
ul. Kościuszki 14, 87-720 Ciechocinek
tel./fax. 054 283 49 33
www: , e-mail: barbara_sobucka@wp.pl
Przewodniczący: Barbara Sobucka
 
  Związek Zawodowy Lekarzy MSWiA
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. 022 508 11 22, fax. 022 508 11 25
www: , e-mail: kszafranko@o2.pl
Przewodniczący: Krzysztof Szafranko
 
Związek Zawodowy Anestezjologów Związek Zawodowy Anestezjologów
ul. Nawrot 114 pok.216
90-029 Łódź
tel./fax. 042 676 08 43
www: http://www.zgzza.pl/, e-mail: biuro@zgzza.pl
Przewodniczący: Jerzy Wyszumirski
 
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
tel. 022 629 02 49, tel./fax. 022 621 55 86
www: http://www.fzzpozips.com.pl/, e-mail: fzzpozips@poczta.onet.pl
Przewodnicząca: Urszula Michalska
Federacja Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu "Farmacja" Federacja Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu "Farmacja"
Al. Fleminga 2, 03-176 Warszawa
tel. 022 510 82 52, fax. 022 510 90 35
www: , e-mail: ryszard.najdecki@teva.pl
Przewodniczący: Ryszard Najdecki
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce
Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa
tel. 022 628 31 23, fax. 022 629 41 06
www: http://www.komunalni.pl/, e-mail: sekretariat@komunalni.pl
Przewodnicząca: Teresa Pszczółka
Związek Zawodowy Strażaków "Florian" Związek Zawodowy Strażaków "Florian"
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
tel./fax. 022 523 31 00/01
www: http://www.zzsflorian.pl/, e-mail: przewodniczacy@zzsflorian.pl
Przewodniczący: Kpt. Krzysztof Oleksak
  Ogólnopolski Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Straży Miejskich oraz Gminnych
ul. Czerniakowska 130/132, 00-454 Warszawa
tel. 022 862 84 40
www: , e-mail: felix007@op.pl
Wiceprzewodniczący: Zdzisław Kaliński
 
Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP
ul. Północna 19, 21-500 Biała Podlaska
tel. 081 886 82 91, fax.
www: , e-mail: Barbara.Smolinska@bpd.mofnet.gov.pl
Przewodnicząca: Barbara Smolińska
 

Krajowy  Związek Zawodowy Ciepłowników
ul. Siedlecka 10
85-954 BYDGOSZCZ
Tel.  52/327-82-21 
strona www: www.kzzc.pl
e-mail: biuro@kzzc.pl
Przewodniczący Lech Hemmerling

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii
ul. Prószkowska 76 Budynek 9

45-758 Opole
Przewodniczący: Tomasz Dybek
tel: 605 077 005
e-mail: dtdybek@gmail.com
 
  Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych
i Instytucji Użyteczności Publicznej "Porozumienie 2014"

ul. Bóźnicza 11 c
61-751 Poznań
tel. (61) 855 46 41
Przewodnicząca: Danuta Stefańska

Branża VI
BUDOWNICTWO, I PRZEMYSŁ DRZEWNY

Związek Zawodowy "Budowlani"
ul. Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa
tel.  022 825 60 61, fax. 022 825 11 23 kom. 602 216 515
www: http://www.zzbudowlani.pl/, e-mail: budowlani@zzbudowlani.pl
Przewodniczący: Ireneusz Goździołko

Branża VI
BUDOWNICTWO I PRZEMYSŁ DRZEWNY - organizacje członkowskie

Związek Zawodowy "Budowlani"

Związek Zawodowy "Budowlani"
ul. Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa
tel. 022 825 41 05, fax. 022 825 11 23
www: http://www.zzbudowlani.pl/, e-mail: budowlani@zzbudowlani.pl
Przewodniczący: Zbigniew Janowski

 

Związek Zawodowy Meblarzy RP
ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn
tel./fax. 089 526 86 62
www: , e-mail: meblarzerp@o2.pl
Przewodnicząca: Krystyna Zientara

 

 

 

Branża VII
PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY I SKÓRZANY

 

Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego
Pl. Zwycięstwa 13, 90-047 Łódź
tel./fax.  042 674 46 27 kom.  602 674 202

www: http://www.federacjanszzpl.org.pl/, e-mail: zbigniew.kaniewski@onet.pl

Przewodniczący: Zbigniew Kaniewski


Branża VII
PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY I SKÓRZANY  - organizacje członkowskie


Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu LekkiegoFederacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego
Pl. Zwycięstwa 13, 90-047 Łódź
tel./fax.  042 674 46 27
www: http://www.federacjanszzpl.org.pl/, e-mail:zbigniew.kaniewski@onet.pl
mail: federacja.przemyslu.lekkiego@gmail.com
Przewodniczący: Zbigniew Kaniewski

BranżaVIII
TRANSPORT


Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych

ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa
tel.  022 474 26 15, fax. 022 474 26 16
www: , e-mail: rkzzm@wp.pl
Przewodniczący: Leszek Miętek

Branża VIII
TRANSPORT - organizacje członkowskie

Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków

Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków
ul. Węglowa 11, 81-341 Gdynia
tel. 058 621 66 91, fax. 058 620 80 38
www: http://www.fedmaryb.org.pl/, e-mail: fedmaryb@fedmaryb.org.pl
Przewodniczący: Jacek Dubiński

Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej

Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej
ul. Nowe Ogrody 35, 80-803 Gdańsk
tel./fax. 058 302 55 27
www: , e-mail: wzzpgm@remontowa.com.pl
Przewodniczący: Kazimierz Schreiber

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKS i Transportu Samochodowego w RP
Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa
tel. 022 629 42 53, fax. 022 621 17 34
www: , e-mail: federacja.pks@op.pl
Prezes:Mirosława Piasko

 

Integracja Związków Zawodowych Pracowników Transportu Publicznego w RP
ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
tel./fax. 022 632 11 83, tel. 022 631 42 72
www: , e-mail: zzpkm@o2.pl
Przewodniczący: Bogdan Bucholc

 

Związek Zawodowy Personelu Latającego i Pokładowego RP
ul. 17 Stycznia 39, 02-906 Warszawal
Pełnomocnik Janusz Karolkiewicz

 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Spedycji Polskiej SCHENKER Sp. z o.o.
ul. Fordońska 266, 85-796 Bydgoszcz
tel. 052 376 26 22, fax. 052 376 26 24
www: , e-mail:
Przewodniczący: Jadwiga Tomaszewska

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
tel. 022 473 32 22, fax. 022 473 33 35
www: http://federacjaait.org/, e-mail: federacja@federacjaait.org
Przewodniczący: Janusz Stefańczyk

 

 

Związek Zawodowy Administracji PKP

Związek Zawodowy Administracji PKP
Al. Roździeńskiego 1, 40-202 Katowice
tel. 032 719 52 09, fax. 719 52 09
www: http://www.zzapkp.ovh.org/, e-mail: j.mincewicz@o2.pl
Przewodniczący: Janusz Mincewicz

Autonomiczne Związki Zawodowe Transportu Kolejowego

Autonomiczne Związki Zawodowe Transportu Kolejowego
ul. Kołłątaja 32, pok. 315 A, 76-200 Słupsk
tel./fax. 059 728 15 14
www: , e-mail: azztk@interia.pl
Przewodniczący: Iwona Szkrawan

 

Międzyzakładowy Wolny Związek Zawodowy Kolejarzy
ul. Towarowa 3, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax. 077 554 33 26
www: , e-mail: wzzkolejarzy@o2.pl
Przewodnicząca: Danuta Brewka

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu

Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa

03-742 Warszawa, ul. Markowska 6/5
Tel. kom: +48 665 844 665
Tel. kom. Przewodniczący RK OZZPT: 666 070 512
e-mail:
ozzpt@o2.pl;  a.pilis@ozzpt.pl
Przewodniczący: Andrzej Pilis

 Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych

Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa
tel. 022 474 26 15, fax. 022 474 26 16
www: , e-mail: rkzzm@wp.pl
Przewodniczący: Leszek Miętek

Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego

Związek Zawodowy Naziemnego Personelu Lotniczego
ul. 17-go Stycznia 39, 00-906 Warszawa
tel./fax. 022 606 94 05
www: http://www.zznpl.org.pl, e-mail: biuro@zznpl.org.pl
Przewodniczący: Robert Skalski

Związek Zawodowy Personelu Pokładowego

Związek Zawodowy Personelu Pokładowego
ul. 17-go Stycznia 39, 00-906 Warszawa, bud. A-300, pok.120
tel. 022 606 98 88, fax. 022 606 64 03
www: , e-mail: zzpp@lot.pl
Przewodnicząca: Elwira Niemiec

Związek Zawodowy Inspektorów Transportu Drogowego

Związek Zawodowy Inspektorów Transportu Drogowego
ul. Łagiewnicka 54/56, 91-495 Łódź
tel. 042 639 80 68, fax. 042 639 81 02
www: http://www.zzitd.pl, e-mail: zzitd@zzitd.pl  hubert.jozwik@zzitd.pl
Przewodniczący: Hubert Jóźwik

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Dróg Żelaznych
Przewodniczący Adam Zawodny
adres: ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
tel. 22 473 36 41
e-mail: adam.zawodny@plk-sa.pl

Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP

 

Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP
ul. Golędzinowska 10 lok. 25-27, 03-302 Warszawa
tel. 022 675 12 70, fax. 022 811 70 47
www: http://www.drogowcy.org.pl/, e-mail: biuro@drogowcy.org.pl
Przewodniczący: Krzysztof Morawski