8 stycznia 2018 roku, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Elzbieta Rafalska, przesłała na ręce Mariusza Kamińskiego, ministra, koordynatora służb specjalnych, Uchwałę stron pracowników i pracodawców w sprawie rządowego projektu ustawy o jawności życia publicznego.

Strony wyraziły jednogłośny i stanowczy sprzeciw w związku z faktem, iż rządowy projekt ustawy o jawności życia publicznego, będący projektem dotyczącym bezpośrednio działania tych organizacji reprezentatywnych, nie został skierowany do konsultacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W opinii sygnatariuszy Uchwały, taka praktyka, w szczególności biorąc pod uwagę zakres omawianych regulacji i cel jaki im przyświeca, budzi zdecydowany sprzeciw. Strony pracowników i pracodawców podkreślają, że konsultacje społeczne i konsultacje z zainteresowanym podmiotami są integralnym elementem procesu decyzyjnego opartego na gruntownej wiedzy. Są one nieodzowne w procesie stanowienia prawa.

BP OPZZ

Przeczytaj treść Uchwały:

http://rds.gov.pl/rds_assets/uploads/2017/12/Uchwa%C5%82a-strony-spo%C5%82ecznej-nr-54.pdf

Nasz komentarz:

http://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/opinie-i-analizy-opzz/opinie-opzz/ustawa-o-jawnosci-sprzyja-wladzy-a-nie-obywatelom