Oświadczenie

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

„Polska Potrzebuje Wyższych Płac”


                Polscy pracownicy należą do najbardziej zapracowanych na świecie. Potwierdzają to międzynarodowe raporty dotyczące czasu pracy. Sytuacja ta powoduje coraz więcej pracowniczych protestów. Jednym z nich jest protest lekarzy rezydentów.

            Dzieje się tak dlatego, że wynagrodzenia otrzymywane w ramach pracy etatowej nie wystarczają na utrzymanie rodziny. W Polsce 13% pracowników otrzymuje płacę minimalną. Zmusza to wiele osób do pracy w godzinach nadliczbowych lub akceptacji klauzuli opt - out.

            Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zawsze postulowało zatrudnienie na umowę o pracę. Z tego względu jesteśmy przeciwni klauzuli opt - out, która w praktyce znacznie ogranicza lub wręcz znosi normy ochronne czasu pracy.

Dotyczy to głównie lekarzy i pozwala na wydłużenie ich czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo. Często zdarza się, że lekarze pracują w ten sposób po 250 - 300 godzin w miesiącu. Taka sytuacja powoduje wiele negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych. Znane są przypadki zgonów przemęczonych lekarzy na stanowiskach pracy. Przemęczenie lekarzy i personelu medycznego stwarza też zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

            Wydłużony czas pracy wpływa na pogorszenie warunków do godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Czas dla rodziny to jeden z priorytetów obecnego rządu. Był kluczowym argumentem ograniczenia handlu w niedzielę. Warto przypomnieć, że pracownicy mają zagwarantowaną prawnie tylko jedną wolną niedzielę w miesiącu. OPZZ postuluje wprowadzenie zmiany w tym zakresie, dającej prawo wszystkim pracownikom, do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Warszawa 4 stycznia 2018 roku.