2 lipca br. odbyło się autonomiczne posiedzenie doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS.

Zespół rozpoczął prace nad Koncepcją nowego prawa zamówień publicznych, dokumentem przygotowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych. Wstępnie omówiono Koncepcję i zadecydowano, że będzie ona przedmiotem dalszych prac Zespołu. Następnie Zespół przedyskutował obszary, co do których już na tym etapie można przedstawić punkt widzenia Zespołu w związku z toczącymi się konsultacjami publicznymi. Koncepcji oraz na zbliżającym się posiedzeniu plenarnym RDS, które zaplanowano na 12 lipca br. Przedmiotem plenarnego posiedzenia RDS będą właśnie między innymi nowe regulacje w zamówieniach publicznych. Zespół omówił zatem zakres stanowiska Zespołu, które mógłby zaprezentować na tym posiedzeniu. Po posiedzeniu Zespołu będą trwały prace nad projektem stanowiska Zespołu w sprawie Koncepcji. 

OPZZ na posiedzeniu reprezentowali Katarzyna Pietrzak z Zespołu Polityki Gospodarczej OPZZ i Jakub Kus ze Związku Zawodowego Budowlani.

(KP)