27 marca 2019 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego Komisji Programowej, która ponownie rozpatrzyła uwagi OPZZ zgłoszone do projektu Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020. Przypomnijmy, że OPZZ zaproponowało rozpoczęcie badań w zakresie dotyczącym:

  • liczby zawartych układów zbiorowych pracy,
  • liczby osób odbywających praktykę absolwencką,
  • zagrożeń dla zdrowia i życia w mikroprzedsiębiorstwach.

Choć GUS odrzucił, na początku bieżącego roku, propozycje OPZZ, zawnioskowaliśmy o ponowną analizę zgłoszonych przez nas badań statystycznych. W trakcie spotkania z udziałem przedstawicieli: Departamentu Pracy, Departamentu Badań Społecznych, Departament Programowania i Koordynacji Badań oraz Urzędu Statystycznego w Gdańsku OPZZ przedstawiło nowe argumenty uzasadniające rozpoczęcie przez GUS badań w powyższych obszarach. Ostatecznie GUS wyraził zgodę, aby badaniami objąć tematykę układów zbiorowych i praktyk absolwenckich.

W posiedzeniu Zespołu Problemowego Komisji Programowej GUS uczestniczył Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

(nq)