15 października br. odbyła się Komisja Pracowników Instytucji Finansowych OPZZ. Było to inauguracyjne posiedzenie Komisji powołanej przez Prezydium OPZZ w celu wpływania na poprawę warunków pracy i płacy pracowników instytucji finansowych oraz propagowania rozwoju ruchu związkowego w sektorze finansowym. Nadzór nad Komisją sprawuje wiceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski, który poprowadził obrady. Komisja zebrała się przede wszystkim w celach formalnych. Przeprowadzono wybory, wyniku których przewodniczącą Zespołu została Małgorzata Ciesielska z NSZZ Pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A.,natomiast wiceprzewodniczącymi zostali: Dorota Raczkowska z Organizacji Zakładowej nr 01-017 OPZZ Konfederacja Pracy w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Sebastian Górecki z NSZZ Pracowników Banku Handlowego w Warszawie S.A.Przewodnicząca Zespołu zostanie następnie formalnie powołana na funkcję przez Prezydium OPZZ. Komisja przedyskutowała także obszary problemowe, którymi będzie się zajmować w trakcie swoich prac, które realizowane będą w latach 2018-2022.

(KP)