Jeszcze do niedawna związki zawodowe przekazywały fiskusowi zeznanie podatkowe CIT-8 w wersji papierowej. Z prawa tego korzystało wiele związków zawodowych, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Od nowego roku obowiązują w tym zakresie nowe przepisy. Związki zawodowe i inne osoby prawne zatrudniającym nie więcej niż pięciu pracowników i nie korzystające z usług biura rachunkowego mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe na formularzu CIT-8 w wersji elektronicznej, a w dodatku opatrzone podpisem elektronicznym.

Tym samym związki zawodowe, aby złożyć zeznanie podatkowe za rok bieżący zostaną zmuszone do zakupu elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub też do skorzystania z usług biura rachunkowego. W obu przypadkach rodzi to po stronie związkowej znaczne koszty finansowe, niewspółmiernie wysokie do osiąganych dochodów i naraża nas na ograniczenie zakresu prowadzonej działalności statutowej. Dlatego Jan Guz przewodniczący OPZZ zwrócił się do ministra finansów z wnioskiem o pilną zmianę ustaw podatkowych, która przywróci obowiązujące do dnia 31 grudnia 2018 roku przepisy. 

O zajętym przez Ministerstwo Finansów stanowisku poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej.

Pismo OPZZ można znaleźć TUTAJ

(nq)