III posiedzenie Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ odbyło się w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w dniu 28 marca br.

Przewodniczący Komisji, Zygmunt Mierzejewski przedstawił zaproszonych gości, następnie wiceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski zaprezentował bieżące sprawy, którymi zajmuje się obecnie OPZZ. W związku z trwającymi w RDS negocjacjami w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, Komisja przyjęła stanowisko, w którym w pełni solidaryzuje się z protestującymi pracownikami oświaty i popiera ich słuszne postulaty płacowe. Stanowisko jest dostępne TUTAJ

Po rozpatrzeniu spraw formalnych, zaprezentowano przyjętą ścieżkę opiniowania dokumentów przez członków Komisji oraz wykaz przekazanych dokumentów do opiniowania - zebrano opinie i stanowiska Komisji w tych sprawach. Następnie omówiono zasady współpracy Komisji z przedstawicielami OPZZ w Zespole problemowym RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz branżami OPZZ: „Górnictwo i Energetyka” i „Przemysł”. 

W kolejnym punkcie obrad omówiono dokumenty: „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” i „Sprawozdanie Krajowe - Polska 2019”. Przedstawiono wstępne stanowiska OPZZ w tych sprawach i rozpoczęto dyskusję. Kolejnym punktem obrad Komisji była prezentacja działalności Fundacji Kaleckiego. Propozycja kooperacji z OPZZ wywołała ożywioną dyskusję, pojawiły się deklaracje chęci nawiązania współpracy związkowców z think tankiem. Końcowym punktem spotkania była prezentacja Grzegorza Wysockiego – przewodniczącego ZZPR w RP na temat realizowanego projektu „Standing for the future”.

(JS)