5 lipca br., Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, po odbyciu dyskusji, uznał, że wypracowanie wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie Założeń projektu budżetu państwa na rok 2019 nie jest możliwe z uwagi na zasadnicze różnice w ocenie wskaźników makroekonomicznych oraz oczekiwań odnośnie do kształtowania się polityki państwa w zakresie wynagrodzeń. W trakcie posiedzenia kontynuowano dyskusję na temat Założeń projektu budżetu państwa na 2019 r. Wiceminister finansów Leszek Skiba uzupełnił, w odpowiedzi na wniosek strony społecznej złożony na posiedzeniu Zespołu w dniu 26 czerwca br., informację dotyczącą prognozowanej na kolejny rok sytuacji makroekonomicznej. W trakcie debaty strony pracowników i pracodawców zgłosiły szereg pytań oraz wniosków.

W dalszej części obrad Zespół podjął próbę wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie: propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019 oraz propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2019.

Do konstrukcji Założeń projektu ustawy budżetowej na rok 2019 przyjęto założenie, że wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych zostanie „zamrożony”, ale rząd nie wykluczył wzrostu wynagrodzeń indywidualnych, w ramach planowanych środków na wynagrodzenia. OPZZ wskazało, że oczekuje zmiany stanowiska rządu w tej sprawie oraz przestrzegania ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, która zakłada negocjowanie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w ramach RDS. Zaapelowało także do pracodawców, którzy poprali propozycję rządu, o zmianę swojego stanowiska.

Osiągniecie porozumienia w sprawie wzrostu płacy minimalnej w przyszłym roku było również niemożliwe. Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekonywała, że propozycja strony rządowej (2220 zł brutto) jest optymalna. OPZZ odrzuciło wniosek rządu i nie zgodziło się, aby płaca minimalna wzrosła o 3,30 zł ponad ustawowe minimum. Tym samym ewentualne osiągniecie porozumienia w ww. sprawach będzie kontynuowane na plenarnym posiedzeniu RDS w dniu 12 lipca br.

OPZZ na posiedzeniu Zespołu reprezentowali wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski oraz członkowie Zespołu: Roman Piotrowski i Norbert Kusiak.

(nq)


foto: pixabay.com