W Katowicach rozpoczęła się konferencja Społeczny PRE_COP24 - „Polska droga do czystego środowiska”, organizowana przy współudziale central związkowych. Wydarzenie zostało zorganizowane w związku z mającym się odbyć w Katowicach szczytem klimatycznym ONZ COP24. Uczestnicy konferencji dyskutują o tym, czy możliwe jest powstrzymanie globalnego ocieplenia bez likwidowania miejsc pracy w przemyśle oraz o wyzwaniach związanych z realizowaniem polityki klimatycznej i jej kosztach społecznych. Konferencja jest szansą na wypracowanie wspólnego polskiego stanowiska na grudniowy szczyt w Katowicach. Spotkanie ma również na celu omówienie 26 lat działań światowych organizacji na rzecz zmian klimatu oraz przedstawienie stanowisk światowych, europejskich i narodowych organizacji związkowych.

W konferencji biorą udział: Jan Guz, przewodniczący OPZZ i Dariusz Potyrała, przewodniczący Branży OPZZ Górnictwo i Energetyka wraz z grupą działaczy związkowych reprezentujących różne branże OPZZ. Na konferencji obecny jest Michał Kurtyka, wiceminister środowiska i pełnomocnik ds. prezydencji COP24 oraz Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii. Wśród uczestników są także przedstawiciele strony społecznej z całego świata, eurodeputowani, parlamentarzyści, samorządowcy i naukowcy.

Przewodniczący OPZZ skierował do uczestników konferencji list, który publikujemy poniżej, oraz prezentował w trakcie rozmów z uczestnikami konferencji stanowisko OPZZ w sprawie polityki klimatycznej. Więcej informacji o PRE_COP 24 można znaleźć TUTAJ.


Szanowni Państwo,

Uczestnicy konferencji

„Społeczny PRE_COP24”

Trzy lata temu w trakcie szczytu klimatycznego w Paryżu wszystkie państwa przyjęły Porozumienie paryskie, w którym zobowiązały się do ograniczenia wzrostu średniej temperatury w stosunku do okresu sprzed rewolucji przemysłowej. Postawiły sobie również cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, aby w drugiej połowie XX w. zrównoważyć emisje z pochłanianiem.

Ten ambitny cel stanowi wyzwanie dla wszystkich państw, w tym także Polski. Cieszę się, że w jego realizację włączyły się wszystkie obecne na konferencji reprezentatywne centrale zawodowe, jako największe i najliczniejsze organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych nie kwestionuje konieczności działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Chcemy jednak, aby zmiany były wprowadzane stopniowo, w dialogu społecznym i w sposób społecznie odpowiedzialny, czyli przy wsparciu pracowników i z uwzględnieniem ochrony miejsc pracy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że proces przejścia do gospodarki niskoemisyjnej pociągnie za sobą poważne zmiany nie tylko w dostępie do energii, ale także dla polskiego przemysłu wydobywczego, który zapewnia pracę dziesiątkom tysięcy pracowników. Dlatego, kwestie polityki klimatycznej od lat zajmują ważne miejsce w działaniach OPZZ, co odzwierciedla także przyjęty w maju br. Program OPZZ na lata 2018-2022.

Proces transformacji polskiego przemysłu wydobywczego w Polsce trwa nieprzerwanie od początku lat 90. XX w. Polska w tym okresie poczyniła znaczące postępy i z powodzeniem realizuje unijne cele klimatyczne, w tym cele określonew Strategii Europa 2020. Należy jednak pamiętać, że jako kraj na etapie zmian jesteśmy szczególnie narażeni na koszty transformacji gospodarki w niskoemisyjną, w tym na koszty społeczne. W przeciwieństwie do gospodarek wielu państw rozwiniętych, polska gospodarka wciąż bazuje na energii pozyskiwanej z surowców kopalnych. Z tego choćby powodu unijna polityka klimatyczna powinna uwzględnić różnice w zasobach energetycznych państw Unii Europejskiej.

Godna praca zawsze będzie podstawą agendy związkowej w polityce klimatycznej. Pamiętając o postanowieniach Strategii Europa 2020, Agendy 2030 ONZ czy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jestem głęboko przekonany, że transformacja gospodarki w niskoemisyjną nie stoi w sprzeczności z tworzeniem dobrej jakości miejsc pracy. Sprawiedliwa transformacja jest możliwa i dlatego nie ma naszej zgody na marginalizację kwestii społecznych w tym procesie.

Jako społeczeństwo potrzebujemy jednak wsparcia ze strony państwaw postaci instrumentów ochrony socjalnej oraz powszechnych i wysokiej jakości usług publicznych. Szczególnie potrzebują go pracownicy zagrożonych sektorów gospodarki i regionów naszego kraju. Jest ono także kluczowe dla zwiększenia poparcia społecznego dla realizacji celów polityki klimatycznej.

Nie zapominajmy, że skala proponowanych zmian wymaga silnego zaangażowania wszystkich stron dialogu społecznego. Związki zawodowe są odpowiedzialnymi organizacjami, które potrafią i chcą być angażowane we wdrażanie działań na rzecz klimatu. Dialog społeczny i negocjacje są podstawowymi wartościami i narzędziami, które mogą wspierać i godzić w procesie realizacji polityki klimatycznej. Dlatego zachęcam rząd, pracodawców i związki zawodowe do prowadzenia otwartego i szczerego dialogu.

Mam nadzieję, że konferencja „Społeczny PRE_COP24” przyczyni się do pogłębienia współpracy wszystkich interesariuszy w procesie realizacji przez Polskę zobowiązań na rzecz klimatu. Życzę uczestnikom konferencji inspirujących dyskusji, które będą prowadziły do konstruktywnych wniosków oraz wzmocnienia dialogu społecznego.

Z poważaniem

Jan Guz


foto: pixabay.com

(nq)