3 lipca w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja: delegowanie pracowników w kontekście przepisów o swobodzie przemieszczania się i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 50lat rozporządzenia nr 1612/68. 

Ze strony OPZZ udział w konferencji wzięli – Bogdan Grzybowski oraz Jakub Kus (związek zawodowy budowlani). W konferencji udział wzięli również przedstawiciele Komisji Europejskiej, polscy przedstawiciele władzy właściwej i instytucji właściwych oraz polscy i unijni eksperci, którzy zajmują się podaną wyżej tematyką. Zabierając głos w dyskusji, Bogdan Grzybowski podkreślił, że jako związki zawodowe dostrzegamy szereg niedociągnięć we wdrażaniu, stosowaniu i transgranicznym egzekwowaniu dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników. W wyniku ograniczonych działań monitorujących okazuje się, że wiele państw członkowskich kontroluje usługodawców wyłącznie na podstawie własnych środków i instrumentów krajowych, w sposób nie zawsze zgodny z dyrektywą. Z kolei Jakub Kus – wziął udział w panelu dyskusyjnym i odpowiadał na szereg pytań postawionych przez organizatorów, m.in.: na temat zastępowania pracowników delegowanych i kryteriów stosowanych przy zakazie zastępowania, zastępowania osób prowadzących działalność na własny rachunek czy na temat wydłużania okresu podlegania ustawodawstwu państwa delegującego.

B.G.