12 lipca 2018 r. w Skopje, Macedonia odbyła się międzynarodowa konferencja końcowa projektu „Strategie partycypacyjne europejskiego jednolitego rynku cyfrowego opartego na uczestnictwie pracowników i pracodawców”, którego liderem była Litewska Konfederacja Związków Zawodowych. Konferencję prowadzili wspólnie – przewodnicząca LPSK Inga Ruginiene oraz Bogdan Grzybowski – OPZZ. Podsumowując dotychczasowe spotkania – Bogdan Grzybowski podkreślił, że europejska strategia jednolitego rynku cyfrowego oparta jest o trzy zasadnicze elementy: lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorstw do towarów i usług w internecie w całej Europie; tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju sieci i usług cyfrowych; maksymalizacja wzrostu gospodarczego generowanego przez europejską gospodarkę cyfrową. Nie da się ukryć, że wszystkie państwa członkowskie borykają się z podobnymi problemami, działają jednak w kontekście krajowym, który jest zbyt wąski, aby wyciągać wnioski, dlatego ważna jest wymiana poglądów. Następnie B.Grzybowski zaprezentował postęp w zakresie cyfryzacji za 2017 r. – profil krajowy Polski – w pięciu dziedzinach: łączności, kapitału ludzkiego korzystania z internetu, integracji technologii cyfrowej i cyfrowych usług publicznych. Uczestnicząca w konferencji Alicja Koszarek ze Związku Nauczycielstwa Polskiego przedstawiła propozycje dotyczące przyszłych strategii dotyczących europejskiego rynku cyfrowego i jego skutków dla pracy i przedsiębiorstw.

B.G.