,,Polityka Lekowa Państwa” to dokument od dawna oczekiwany przez stronę społeczną, reprezentującą środowisko branżowe strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego.

 OPZZ dostrzega w strategii Ministra Zdrowia wiele zielonych świateł, zapalonych przede wszystkim dla polskich pacjentów, którzy mają szansę mniej niż obecnie współpłacić za leki refundowane. Płatność za leki z kieszeni pacjenta za leki refundowane nadal osiąga bardzo wysoki i nieakceptowalny społecznie poziom ponad 29%. Przedstawiona nam strategia ma szansę to zmienić, podobnie jak ma zagwarantować stabilny, prawie 17% poziom finansowania leków refundowanych ze środków publicznych - obecnie NFZ wydaje na refundację leków od 14,69% do 15,54% (lata 2012 – 2017).

Dla nas przedstawicieli pracowników, istotnymi częściami dokumentu są także obszary poświęcone sprawom pracowniczym. Środowiska medyczne pełnią kluczową rolę w ordynacji leczenia w sektorze farmaceutycznym i dobrze, że jest to widoczne w dokumencie. OPZZ przedstawia propozycje uszczegółowienia wielu zapowiedzi, jak choćby wzmocnienia roli techników farmacji czy włączenia ich programy szkoleniowe np. z zakresu farmakoekonomiki.

Co w przyszłości?

Ważne są kolejne kroki. Wyrażamy oczekiwanie na włączenie partnerów społecznych reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego w dalsze prace wdrożeniowe nad szczegółowymi elementami strategii, zwłaszcza, że z naszej inicjatywy w 2016 roku powołaliśmy Podzespół ds. polityki lekowej działający w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Jest więc gremium do dialogu.

Co jest ważne dla powodzenia realizacji strategii ?

Najistotniejsze jest by dokument nie miał resortowego charakteru, ale żeby osiągnął status dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów. Tylko taki tryb będzie warunkował zarówno wdrożenie, jak i zabezpieczenie finansowe realizacji zawartych w programie celów szczegółowych.

Pełna opinia OPZZ – w załączniku.

Opinia OPZZ Polityka Lekowa Państwa

(rg)