Na posiedzeniu w dniu 3 września br. Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia przyjęte zostało Stanowisko z dnia 3 września 2018 r. strony pracowników i strony pracodawców Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia w sprawie zabezpieczenia przez Ministerstwo Finansów w projekcie budżetu na 2019 r. środków finansowych na stworzenie rejestrów medycznych.