1 MAJA – ŚWIĘTO PRACY
 
„Przywróćmy godną pracę"
 
 
1 maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Dzień, w którym pracownicy i związkowcy na całym świecie przypominają o prawie do godnego życia.     W dalszym ciągu praca w Polsce dla milionów Polek i Polaków nie spełnia swojej podstawowej roli – zapewnienia godnego i stabilnego życia. Praca powinna być źródłem utrzymania, zapewniać bezpieczeństwo socjalne i spokojną emeryturę. Niezbędne jest dalsze ograniczanie „śmieciowego" zatrudnienia! Konieczny jest szybszy wzrost wynagrodzeń i stabilny system emerytalny. Niezbędne są aktywne systemy wsparcia państwa dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy!     Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje szybszego tworzenia nowych – dobrych miejsc pracy i wielokrotnie proponowało rządowi podjęcie działań w tej sprawie.
Nadal aktualne są w Polsce: potrzeba działania na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, przestrzegania prawa pracy, walki z rozwarstwieniem społecznym, dyskryminowaniem pracowników i bezrobociem.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych aktywnie zabiega o wdrożenie zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej zasady równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu. Postulujemy zmianę dyrektywy europejskiej w tym zakresie. Jesteśmy zwolennikami wprowadzenia „minimalnego dochodu gwarantowanego". Domagamy się ratyfikacji przez Polskę Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.
1 maja to rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tym faktem wiele Polek i Polaków wiązało i wiąże wiele nadziei. Możliwość swobodnego przemieszczania się i  podejmowania pracy za granicą, europejskie rozwiązania prawne poprawiające polskie standardy socjalne i społeczne to wartości, które większość obywateli naszego państwa postrzega pozytywnie.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje do Polek i Polaków o aktywny udział w obchodach  1 maja - Międzynarodowego Dnia Walki o Prawa Ludzi Pracy.
Zwracamy się do organizacji członkowskich OPZZ i struktur terytorialnych naszej konfederacji o inspirowanie obchodów w swoich środowiskach oraz o udział w centralnych uroczystościach w Warszawie. Tradycyjnie spotkamy się przed siedzibą OPZZ.
Zapraszamy wszystkich partnerów politycznych i społecznych, dla których ważne są ideały i tradycje 1-go maja do udziału w warszawskiej manifestacji.
 
Rada Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych