Adres:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

Zadania Prezydium Zadania Prezydium

Prezydium jest organem stanowiącym i wykonawczym OPZZ, do kompetencji którego należy
podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeŜonych Statutem do kompetencji

Skład Prezydium Skład Prezydium

CZŁONKOWIE PREZYDIUM W KADENCJI 2014 – 2018 (stan na 15.02.2015 r.)
 1. JAN GUZ – członek Podlaskiej Organizacji Związkowej – przewodniczący OPZZ, wybrany na VIII Kongresie OPZZ.
Kontakt: 22 551 55 00, e-mail: guz@opzz.org.pl
 
BRANŻA: „GÓRNICTWO, PRZEMYSŁ CHEMICZNY I ENERGETYKA"
 1. FRANCISZEK BOBROWSKI – członek Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników KWB "Konin" – Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego – wiceprzewodniczący OPZZ, wybrany na posiedzeniu Rady w dniu 17 czerwca 2014 r.,
Kontakt: 22 551 55 06, e-mail: bobrowski@opzz.org.pl
 1. Vacat (do 4 czerwca 2014 r. Józef Woźny, od 8 października 2014 do 15 grudnia 2016 r. Włodzimierz Józwiak)
 1. DARIUSZ MATUSZEWSKI – przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
Kontakt: 74 843 95 51, e-mail: biuro@ozzgnig.pl
 1. DARIUSZ POTYRAŁA – przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce,
Kontakt: 32 255 36 63, e-mail: radakrajowa@zzg.org.pl
 1. JANUSZ ŚNIADECKI – przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków,
Kontakt: 22 825 26 64, e-mail: janusz.sniadecki@zzze.pl
 1. RYSZARD ZBRZYZNY – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego.
Kontakt: 76 846 10 30, e-mail: centrala.zzppm@gmail.com
 
BRANŻA: „METALOWCY"
 1. EUGENIUSZ SOMMER – przewodniczący Federacji Hutniczych Związków Zawodowych,
Kontakt: 32 255 15 34, e-mail: fhzz_katowice@wp.pl
 1. ROMUALD WOJTKOWIAK – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych „Metalowcy".
Kontakt: 22 635 31 38, e-mail: sekretariat@federacja-metalowcy.org.pl
 
BRANŻA: „OŚWIATA I NAUKA"
 1. SŁAWOMIR BRONIARZ – prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt: 22 318 92 17, e-mail: prezes@znp.edu.pl
 1. MIROSŁAWA CHODUBSKA – prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt: 71 322 82 41, e-mail: mchodubska@znp.edu.pl
 1. GRZEGORZ GRUCHLIK – wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt: 22 318 91 17, e-mail: ggruchlik@znp.edu.pl
 1. JANUSZ KOZIŃSKI – prezes Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt 89 624 28 38, e-mail: jkozinski@znp.edu.pl
 1. ANDRZEJ RADZIKOWSKI – członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, wiceprzewodniczący OPZZ, wybrany na posiedzeniu Rady w dniu 17 czerwca 2014 r.,
Kontakt: 22 551 55 10, e-mail: radzikowski@opzz.org.pl
 
BRANŻA: „USŁUGI PUBLICZNE"
 1. KRZYSZTOF OLEKSAK – przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian",
Kontakt: 22 523 31 00, e-mail: przewodniczacy@zzsflorian.pl
 1. TERESA PSZCZÓŁKA – przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce,
Kontakt: 22 628 31 23, e-mail: sekretariat@komunalni.pl
 1. WIESŁAWA TARANOWSKA  - członek Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich, wiceprzewodnicząca OPZZ, wybrana na posiedzeniu Rady w dniu 17 czerwca 2014 r.
Kontakt: 22 551 55 16, e-mail: taranowska@opzz.org.pl
 
BRANŻA: PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, ROLNICTWO I TURYSTYKA"
 1. ROMAN PIOTROWSKI – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników OSM w Radomsku, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce,
Kontakt: 44 738 51 00, e-mail: roman_piotrowski@op.pl
 
BRANŻA: „BUDOWNICTWO I PRZEMYSŁ DRZEWNY"
 1. HENRYK MOSKWA – członek Rady Krajowej Związku Zawodowego „Budowlani",
Kontakt: 32 255 38 39, e-mail: katowice@opzz.org.pl

BRANŻA: „PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY I SKÓRZANY"
 1. ZBIGNIEW KANIEWSKI –przewodniczący Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego,
Kontakt: 42 674 46 27, e-mail: zbigniew.kaniewski@onet.pl
 
BRANŻA: „TRANSPORT"
 1. LESZEK MIĘTEK – prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych,
Kontakt: 22 474 26 15, e-mail: rkzzm@wp.pl
 1. BOLESŁAW ZASADA – przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego „Dalport", wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków.
Kontakt: 58 627 62 05, e-mail: dalsol@wp.pl

BRANŻA: „HANDEL, USŁUGI, KULTURA I SZTUKA"
 1. JAN BUDKIEWICZ – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki,
Kontakt: 22 629 85 80, e-mail: federacja@fzzpkis.pl
 1. PIOTR OSTROWSKI – sekretarz Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy",
Kontakt: 22 551 55 05, e-mail: ostrowski@opzz.org.pl
 1. SŁAWOMIR REDMER – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty, przewodniczący Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce,
Kontakt: 22 826 50 20, e-mail: slawomir.redmer@centrala.poczta-polska.pl
 1. BEATA WÓJCIK – przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Kontakt: 32 277 86 75, e-mail: wojcikbe@zus.pl
 
PRZEWODNICZĄCY RAD WOJEWÓDZKICH OPZZ
 1. ANDRZEJ OTRĘBA – przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego,
Kontakt: 71 780 92 42, e-mail: wroclaw@opzz.org.pl
 1. JERZY WIŚNIEWSKI – przewodniczący Rady OPZZ województwa mazowieckiego.
Kontakt: 22 551 56 36, e-mail: warszawa@opzz.org.pl