PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

 
Projekty w trakcie realizacji

 

 1. Projekt: Partnerstwo w pracy jako kluczowy element efektywnej gospodarki. Get involved! – partnership at work as a key element of the efective economy 

 2. Projekt:  Equality in Mobility

 3. Projekt: Europe 2020 and the Baltic Region

 4. Projekt: REWICoop – Rights to Work Info Centres of Transnational CooperaPtion(REWICoop – Prawa Pracowników do Informacji o Współpracy Ponadnarodowej)

 5. Pojekt Europe 2020 and the Baltic Region

 6. Projekt: Ponadregionalna Sieć Współpracy - Konkurencyjni na rynku pracy

 7. Projekt: Miners Matter! – Miners for Innovation in Trade Unions

 8. Projekt: Improved participation of young workers in decision – making in undertakings

 9. Projekt: Future of workplace relations: Opportunities and challenges for trade unions in Europe

 10. Projekt: Overcoming challenges in the field of posting of workers throught join cooperation of social partners from public sector

 11. rojekt: TRUST – Together for Raising awareness of of trade unionists and strengthening transnational cooperation in respect of employee involvement in aviation industry

 12. rojekt: DISMISS – Digital Single Market Influence on Strong and Sustainable Employee Involvement.

 13. rojekt: Promotion of Gender Equality in Workers Involvement and Decision Making in Trade Unions and Work Councils

 14.  rojekt: V4 and EaP Platform Promoting Minority Rights at Workplaces and in Communities

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Kursy i szkolenia dla związkowców Kursy i szkolenia dla związkowców

Program nauczania języka angielskiego on-line dla europejskich związkowców (poziom od

Szkolenie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) Tytuł szkolenia: Program nauczania języka angielskiego on-line dla europejskich związkowców (poziom od średniego-niższego do...

Konferencja "Nowe formy pracy a osoby młode" / Baku, 8-9 września 2016

Przewodniczący Ogólnokrajowych Organizacji Członkowskich OPZZ   Przewodniczący Rad Wojewódzkich OPZZ   Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy,   W dniach 8-9 września 2016...

Rola Europejskiego Dialogu Społecznego w rewitalizacji działań związków zawodowych

Szkolenie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI)   Tytuł szkolenia: Rola Europejskiego Dialogu Społecznego w rewitalizacji działań związków zawodowych Termin: 20-22 września...

Szkolenie młodych europejskich liderów i liderek związkowych 2016-2017

Szkolenie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych Tytuł programu: Szkolenie młodych europejskich liderów i liderek związkowych 2016-2017 Termin: Cały kurs odbywa się w cyklu...