Adres:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

Zadania Rady OPZZ Zadania Rady OPZZ


Rada w okresach między posiedzeniami Kongresu, jest naczelnym organem stanowiącym OPZZ
Do jej kompetencji między innymi należy: określanie głównych kierunków działania OPZZ w okresie kadencji, uchwalanie planów przychodów i preliminarzy wydatków na działalność statutową oraz
przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji,  zwoływanie Kongresu z upływem kadencji.
Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku.
STATUT OPZZ (Rozdział IV Artykuł  14)

Skład Rady OPZZ Skład Rady OPZZ

CZŁONKOWIE RADY OPZZ W KADENCJI 2014 – 2018 (stan na 01.06.2014 r.)
 1. JAN GUZ (Podlaska Organizacja Związkowa) – przewodniczący OPZZ
Branża: „Górnictwo, Przemysł Chemiczny i Energetyka"
 1. FRANCISZEK BOBROWSKI (Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego)
 2. MICHAŁ BRYSIK (Związek Zawodowy Pracowników Technicznych i Administracji „Dozór" KGHM Polska Miedź S.A.)
 3. SŁAWOMIR CHAŁADA (Międzyzakładowy Związek Zawodowy "Odkrywka")
 4. JERZY DEMSKI (Związek Zawodowy Pracowników Dołowych)
 5. MIROSŁAW DYNAK (Federacja Związków Zawodowych „Kadra XXI")
 6. JERZY GRABALA (Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce)
 7. PAWEŁ KOŁODZIEJ (Federacja Związków Zawodowych Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.)
 8. PIOTR LUBERTA (Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce)
 9. SŁAWOMIR ŁUKASIEWICZ (Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka"
 10. DARIUSZ MATUSZEWSKI (Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego
  i Gazownictwa)
 11. RAJMUND MORIC (Związek Zawodowy Górników w Polsce)
 12. DARIUSZ POTYRAŁA (Związek Zawodowy Górników w Polsce)
 13. JERZY SARATA (Związek Zawodowy Jedności Górniczej)
 14. JANUSZ ŚNIADECKI (Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków)
 15. MIROSŁAW ŚWIDERSKI (Związek Zawodowy Pracowników Gazownictwa, Przesyłu Gazu i Górników Naftowców)
 16. KRZYSZTOYF MARIANKOWSKI (Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego)
 17. WŁODZIMIERZ JÓZWIK (Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego
  i Ceramicznego w Polsce)
 18. RYSZARD ZBRZYZNY (Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego)
Branża: „Metalowcy"
 1. ROMUALD BROL (Federacja Hutniczych Związków Zawodowych)
 2. MIROSŁAW GONCIARZ (Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego)
 3. STANISŁAW JANAS (Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego)
 4. STANISŁAW MŁYNARCZYK (Federacja Związków Zawodowych „Metalowcy")
 5. EUGENIUSZ SOMMER (Federacja Hutniczych Związków Zawodowych)
 6. ROMUALD WOJTKOWIAK (Federacja Związków Zawodowych „Metalowcy")
Branża: „Oświata i Nauka"
 1. SŁAWOMIR BRONIARZ (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
 2. MIROSŁAWA CHODUBSKA (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
 3. GRZEGORZ GRUCHLIK (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
 4. JANUSZ KOZIŃSKI (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
 5. RÓŻA LEWANDOWSKA (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
 6. BOŻENA MANIA (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
 7. STANISŁAW MAZUREK(Związek Nauczycielstwa Polskiego)
 8. MARIAN NOWAKOWSKI (Związek Zawodowy Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy)
 9. ANDRZEJ RADZIKOWSKI (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
 10. JADWIGA ALEKSANDRA REZLER (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
 11. CELINA STASIAK (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
 12. JANUSZ SZCZERBA (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
 13. ANNA SZCZOŁKO (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
 14. HENRYKA STACHAŃCZYK (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
 15. JOANNA WĄSALA (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
Branża: „Usługi Publiczne"
 1. LECH HEMMERLING (Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników)
 2. URSZULA MICHALSKA (Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej)
 3. RYSZARD NAJDECKI (Federacja Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu "Farmacja")
 4. KRZYSZTOF OLEKSAK (Związek Zawodowy Strażaków „Florian")
 5. TERESA PSZCZÓŁKA (Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej
  i Terenowej w Polsce)
 6. BARBARA SMOLIŃSKA (Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej w RP)
 7. BEATA SUS (Związek Zawodowy Pracowników Administracji Województwa Śląskiego)
 8. WIESŁAWA TARANOWSKA (Związek Zawodowy Uzdrowisk Polskich)
Branża: Przemysł Spożywczy, Rolnictwo i Turystyka"
 1. MAŁGORZATA JAZIENICKA (Porozumienie Branżowych Związków Zawodowych)
 2. ROMAN PIOTROWSKI (Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce)
 3. ANDRZEJ SZCZEPAŃSKI (Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce)
Branża: „Budownictwo"
 1. DOROTA BOBULA (Związek Zawodowy „Budowlani")
 2. ANNA BUJNOWSKA (Związek Zawodowy „Budowlani")
 3. MAREK PETRYKOWSKI ((Związek Zawodowy „Budowlani")
Branża: „Przemysł Odzieżowy i Skórzany"
 1. ZBIGNIEW KANIEWSKI (Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego)
 2. MICHAŁ MENES (Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego)
Branża: „Transport"
 1. BOGDAN BUCHOLC (Integracja Związków Zawodowych Pracowników Transportu Publicznego w RP)
 2. JACEK DROŹDZIEL (Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych)
 3. JAROSŁAW GRZZIEL (Międzyzakładowy NSZZ Pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w SosĄDnowcu)
 4. LESZEK MIĘTEK (Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych)
 5. MiROSŁAWA PIASKO (Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKS i Transportu Samochodowego w RP)
 6. ZOFIA OSTROWSKA (Związek Zawodowy Pracowników PKS w Gostyninie)
 7. JERZY ROKICKI-KIELAR (Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych)
 8. BOLESŁAW ZASADA (Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków)
Branża: „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka"
 1. MARZENA BIEL (Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)
 2. JAN BUDKIEWICZ (Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki)
 3. JERZY JASINSKI (Federacja ZOZ Pracowników Spółdzielczości "Samopomoc Chłopska")
 4. ELŻBIETA JOACHIMCZAK (Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce)
 5. MICHAŁ LEWANDOWSKI (Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy")
 6. BOGDAN NIERZWICKI (Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce)
 7. PIOTR OSTROWSKI (Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy „Konfederacja Pracy")
 8. SŁAWOMIR REDMER (Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce)
 9. JOLANTA RYPALSKA (Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce)
 10. CZESŁAWA SOŃTA (Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Poligraficznego)
 11. HENRYK TOMIŃSKI (Federacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji)
 12. BEATA WÓJCIK (Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)
 13. ROBERT ZIELIŃSKI (Związek Zawodowy Pracowników Portu Lotniczego Warszawa Okęcie)
Przewodniczący Rad Wojewódzkich OPZZ
 1. MONIKA BOCIAN (Rada OPZZ województwa lubuskiego)
 2. ELŻBIETA DROGOSZ (Rada OPZZ województwa świętokrzyskiego)
 3. WIESŁAWA JANCZAK (Rada OPZZ województwa lubelskiego)
 4. SEBASTIAN KOĆWIN (Rada OPZZ województwa opolskiego)
 5. JÓZEF KRÓL (Rada OPZZ województwa małopolskiego)
 6. GERHARD KULIGOWSKI (Rada OPZZ województwa zachodniopomorskiego)
 7. HARALD MATUSZEWSKI (Rada OPZZ województwa kujawsko-pomorskiego)
 8. MAGDALENA MICHALSKA (Rada OPZZ województwa łódzkiego)
 9. HENRYK MOSKWA (Rada OPZZ województwa śląskiego)
 10. ANDRZEJ OTRĘBA (Rada OPZZ województwa dolnośląskiego)
 11. JANUSZ RASIŃSKI (Rada OPZZ województwa podlaskiego)
 12. KAZIMIERZ SCHREIBER (Rada OPZZ województwa pomorskiego)
 13. JAN SIERŻĘGA (Rada OPZZ województwa podkarpackiego)
 14. BOLESŁAW STANIKOWSKI (Rada OPZZ województwa wielkopolskiego)
 15. JAROSŁAW SZUNEJKO (Rada OPZZ województwa warmińsko-mazurskiego)
 16. JERZY WIŚNIEWSKI (Rada OPZZ województwa mazowieckiego)