Adres:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

NIP:   526 025 13 39
REGON: 001133016

Dane kontaktowe przewodniczących branż Dane kontaktowe przewodniczących branż

PRZEWODNICZĄCY RAD BRANŻ OPZZ W KADENCJI 2014 – 2018
(stan na 15.02.2015 r.)


BRANŻA I: „GÓRNICTWO I ENERGETYKA"
DARIUSZ POTYRAŁA – przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce
Kontakt:
pl. Grunwaldzki 8-10; 40-950 KATOWICE
tel. 32 255 36 63; fax 32 255 16 46; e-mail: radakrajowa@zzg.org.pl

BRANŻA II: „PRZEMYSŁ"
Kontakt:
ul. Długa 29; 00-329 WARSZAWA
tel./fax 22 831 66 68; e-mail:

BRANŻA III: „OŚWIATA I NAUKA"
SŁAWOMIR BRONIARZ – prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Kontakt:
ul. J. Smulikowskiego 6/8; 00-389 WARSZAWA
tel. 22 318 92 17; fax 22 318 92 18; e-mail: prezes@znp.edu.pl

BRANŻA IV: „USŁUGI PUBLICZNE"
URSZULA MICHALSKA – przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Kontakt:
al. Jerozolimskie 30; 00-024 WARSZAWA
tel. 22 629 02 49; fax 621 55 86; e-mail: ulamichalska@poczta.onet.pl

BRANŻA V: „BUDOWNICTWO I PRZEMYSŁ DRZEWNY"
ZBIGNIEW JANOWSKI – przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani"
Kontakt:
Ul. Mokotowska 4/6; 00-641 WARSZAWA
Tel. 825 41 05; fax 825 11 23; e-mail: janowski@zzbudowlani.pl

BRANŻA VI: „TRANSPORT"
LESZEK MIĘTEK – prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych
Kontakt:
ul. Grójecka 17; 02-021 WARSZAWA
tel. 22 474 26 15; fax 474 26 16; e-mail: rkzzm@wp.pl

BRANŻA VII: „HANDEL, USŁUGI, KULTURA I SZTUKA"
SŁAWOMIR REDMER – przewodniczący Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
Kontakt:
ul. Świętokrzyska 31/33; 00-950 WARSZAWA
tel. 22 826 50 20, fax 827 34 60; e-mail: slawomir.redmer@centrala.poczta-polska.pl

Zadania Rad Branż Zadania Rad Branż

Art. 18 statutu OPZZ określa, że „OPZZ ma struktury branżowe tworzone przez organizacje członkowskie OPZZ, których organy reprezentują OPZZ wobec tych organizacji oraz właściwych organów państwowych, organów samorządowych, pracodawców i odpowiednich organów ich organizacji, a także wobec odpowiednich organów i jednostek organizacyjnych organizacji politycznych, społecznych i zawodowych."

Kompetencje oraz zasady organizacji i funkcjonowania struktur określa Regulamin.( Pobierz PDF)

SKŁAD RADY OPZZ BRANŻY: „GÓRNICTWO, PRZEMYSŁ CHEMICZNY I ENERGETYKA"
 1. FRANCISZEK BOBROWSKI – członek Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników KWB "Konin" – Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego – wiceprzewodniczący OPZZ, wybrany na posiedzeniu Rady w dniu 17 czerwca 2014 r.,
Kontakt: 22 551 55 06, e-mail: bobrowski@opzz.org.pl
 1. MICHAŁ BRYSIK – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Technicznych i Administracji „Dozór" KGHM Polska Miedź S.A.,
Kontakt: 76 748 40 98, e-mail: m.brysik.dozor@wp.pl
 1. SŁAWOMIR CHAŁADA – wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego "Odkrywka",
Kontakt: 44 737 42 09, e-mail: chalada_s@poczta.onet.pl
 1. JERZY DEMSKI – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Dołowych,
Kontakt: 32 216 35 45, e-mail: kk@zzpd.pl
 1. VACAT
 1. JERZY GRABALA – przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce,
Kontakt: 32 251 66 23, e-mail: sekretariat@zzmw.eu
 1. WŁODZIMIERZ JÓZWIAK  przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce od 8 października 2014 r., do 4 czerwca 2014 r. Józef Woźny,
Kontakt: 32 258 71 20, e-mail: federacjachemikow@interia.pl
 1. MARIUSZ KONOPIŃSKI – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rafinerii i Petrochemii
Kontakt: 24 256 55 02, e-mail: m.konopinski@orlen.pl
 1. PAWEŁ KOŁODZIEJ – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,
Kontakt: 32 756 56 95, email: fzzgjsw@onet.pl
 1. JÓZEF KRÓL – przewodniczący Rady OPZZ województwa małopolskiego, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków Tauron Polska Energia S.A., Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków,
Kontakt: 12 633 80 75, e-mail: krakow@opzz.org.pl
 1. PIOTR LUBERTA – przewodniczący Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce,
Kontakt: 32 386 99 68, e-mail: zarzadkrajowyzzrg@op.pl
 1. SŁAWOMIR ŁUKASIEWICZ – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka",
Kontakt: 32 256 59 07, e-mail: zarząd@przerobka.pl
 1. KRZYSZTOF MARIANKOWSKI – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego) od 8 października 2014 r., do 15 września 2014 r. Henryk Wielec,
Kontakt: 71 343 83 92, e-mail: zzgwb.giekkwbb@gkpge.pl
 1. DARIUSZ MATUSZEWSKI – przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
Kontakt: 74 843 95 51, e-mail: biuro@ozzgnig.pl
 1. JAN MAZUR – przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych Górnictwa
Kontakt: 32 255 43 89, e-mail: pzzg@wp.pl
 1. RAJMUND MORIC – członek Związku Zawodowego Górników w Polsce,
Kontakt: 32 255 36 63, e-mail: radakrajowa@zzg.org.pl
 1. ANDRZEJ OTRĘBA – przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego, Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce
Kontakt: 71 780 92 42, e-mail: wroclaw@opzz.org.pl
 1. DARIUSZ POTYRAŁA – przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce,
Kontakt: 32 255 36 63, e-mail: radakrajowa@zzg.org.pl
 1. JERZY SARATA – przewodniczący Związku Zawodowego Jedności Górniczej,
Kontakt: 32 281 47 78, e-mail: zzjg@onet.pl
 1. JANUSZ ŚNIADECKI – przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków,
Kontakt: 22 825 26 64, e-mail: janusz.sniadecki@zzze.pl
 1. MIROSŁAW ŚWIDERSKI – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Gazownictwa, Przesyłu Gazu i Górników Naftowców,
Kontakt: 22 691 89 30, e-mail: miroslaw.swiderski@pgnig.pl
 1. JAROSŁAW SZUNEJKO – przewodniczący Rady OPZZ województwa warmińsko-mazurskiego, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Energa S.A. w Olsztynie, Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków,
Kontakt: 89 527 59 82, e-mail: olsztyn@opzz.org.pl
 1. RYSZARD ZBRZYZNY – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego.
Kontakt: 76 846 10 30, e-mail: centrala.zzppm@gmail.com
 
24. MIROSŁAW  JAKUBOWICZ – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Szkło
 
Kontakt: 530 221 918, e-mail: biuro@fzzszklo.pl

 
25.  IRENEUSZ WIŚNIEWSKI – przewodniczący Rady OPZZ województwa podlaskiego, przewodniczący MZZ Energetyków w Białymstoku

Kontakt85 874 98 37, e-mail: bialystok@opzz.org.pl

26. MAREK KLUCEWICZ - przewodniczący Związku Zawodowego "Kontra"

Kontakt: 32 376 42 00, e-mail: komisjakrajowa@zzkontra.pl

SKŁAD RADY OPZZ BRANŻY: „METALOWCY"
 1. ROMUALD BROL – przewodniczący MNSZZ Pracowników Huty Kościuszko SA. Huty Królewskiej Sp. z o.o., wiceprzewodniczący Federacji Hutniczych Związków Zawodowych,
Kontakt: 32 241 63 21, e-mail: romuald.brol@arcelormittal.com
 1. MIROSŁAW GONCIARZ – wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego Zakłady Metalowe "MESKO" S.A., członek Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego,
Kontakt: 41 253 60 60, e-mail: zzpe@mesko.com.pl
 1. STANISŁAW JANAS – przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego,
Kontakt: 22 831 66 68, e-mail: stanislaw.janas@poczta.fm
 1. STANISŁAW MŁYNARCZYK – przewodniczący NSZZ Pracowników Fiat Auto Poland S.A. i Spółek – Federacja Związków Zawodowych „Metalowcy",
Kontakt: 33 813 21 37, e-mail: pracownikofap@fiat.pl

5. JAN SIERŻĘGA – przewodniczący Rady OPZZ województwa podkarpackiego, Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego „Zelmer" w Rzeszowie,
Kontakt: 17 852 99 91, e-mail: opzz.rzeszow@poczta.onet.pl

6. EUGENIUSZ SOMMER – przewodniczący Federacji Hutniczych Związków Zawodowych,

Kontakt: 32 255 15 34, e-mail: fhzz_katowice@wp.pl

 
7. VACAT 

SKŁAD RADY OPZZ BRANŻY: „OŚWIATA I NAUKA"
 1. SŁAWOMIR BRONIARZ – prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt: 22 318 92 17, e-mail: prezes@znp.edu.pl
 1. MIROSŁAWA CHODUBSKA – prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt: 71 322 82 41, e-mail: mchodubska@znp.edu.pl
 1. ELŻBIETA DROGOSZ – przewodnicząca Rady OPZZ województwa świętokrzyskiego, Związek Nauczycielstwa Polskiego
Kontakt: 41 368 06 65, e-mail: kielce@opzz.org.pl
 1. GRZEGORZ GRUCHLIK – wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt: 22 318 91 17, e-mail: ggruchlik@znp.edu.pl
 1. JANUSZ KOZIŃSKI – prezes Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt 89 624 28 38, e-mail: jkozinski@znp.edu.pl
 1. RÓŻA LEWANDOWSKA – prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grudziądzu (miasto), wiceprezes Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt: 56 465 85 55, e-mail: rozalew@wp.pl
 1. BOŻENA MANIA – prezes Zarządu Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt: 68 451 20 50, e-mail: bmania@znp.edu.pl
 1. STANISŁAW MAZUREK – prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jaworze, członek Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt: 76 870 25 33, e-mail: mazur51@interia.pl
 1. MAGDALENA MICHALSKA – przewodnicząca Rady OPZZ województwa łódzkiego, członek Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi,
Kontakt: 42 675 46 30, e-mail: lodz@opzz.org.pl
 1. MARIAN NOWAKOWSKI – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy,
Kontakt: 692 896 454, e-mail: marian.nowakowski@ozzp.ohp.pl
 1. ANDRZEJ RADZIKOWSKI – członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, wiceprzewodniczący OPZZ, wybrany na posiedzeniu Rady w dniu 17 czerwca 2014 r.,
Kontakt: 22 551 55 10, e-mail: radzikowski@opzz.org.pl
 1. JADWIGA ALEKSANDRA REZLER – prezes Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt: 32 253 79 88, e-mail: jarezler@znp.edu.pl
 1. CELINA STASIAK – prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie (miasto), członek Zarządu Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt: 81 553 27 97, e-mail: cstasiak@znp.edu.pl
 1. JANUSZ SZCZERBA – prezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Radomskiej, wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt: 48 361 75 67, e-mail: j.szczerba@uthrad.pl
 1. ANNA SZCZOŁKO prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie, Związek Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt: 17 853 36 64, e-mail: aszczolko@znp.edu.pl
 1. HENRYKA STACHAŃCZYK – prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jaworznie, członek Prezydium Zarządu Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt: 32 616 59 61, e-mail: hstachanczyk@znp.edu.pl
 1. JOANNA WĄSALA – prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Kontakt: 61 848 06 13, e-mail: jwasala@znp.edu.pl
 1. JERZY WIŚNIEWSKI – przewodniczący Rady OPZZ województwa mazowieckiego, Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa Śródmieście,
Kontakt: 22 551 56 36, e-mail: warszawa@opzz.org.pl

SKŁAD RADY OPZZ BRANŻY: „USŁUGI PUBLICZNE"
1. TOMASZ DYBEK – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii,

Kontakt: 605 077 005, e-mail: dtdybek@gmail.com

 
2. LECH HEMMERLING – przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników,

Kontakt: 52 327 82 21, e-mail: biuro@kzzc.pl

 
3. HARALD MATUSZEWSKI – przewodniczący Rady OPZZ województwa kujawsko-pomorskiego, Międzybranżowy Związek Zawodowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kontakt: 52 322 59 06, e-mail: bydgoszcz@opzz.org.pl

 
4. URSZULA MICHALSKA – przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,

Kontakt: 22 629 02 49, e-mail: fzzpozips@poczta.onet.pl

 
5. RYSZARD 5. NAJDECKI – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Przemysłu i Handlu "Farmacja",

Kontakt: 24 361 33 86, e-mail: ryszard.najdecki@teva.pl

 
6. KRZYSZTOF OLEKSAK – przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian",

Kontakt: 22 523 31 00, e-mail: przewodniczacy@zzsflorian.pl

 
7. TERESA PSZCZÓŁKA – przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki
Komunalnej i Terenowej w Polsce,

Kontakt: 22 628 31 23, e-mail: sekretariat@komunalni.pl

 
8. BARBARA SOBUCKA – przewodnicząca Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich,

Kontakt: 54 283 49 33, e-mail: barbara_sobucka@wp.pl

 
9. BARBARA SMOLIŃSKA – przewodnicząca Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej w RP,

Kontakt: 81 748 43 76, e-mail: barbara.smolinska@bpd.mofnet.gov.pl

 
10. BOLESŁAW STANIKOWSKI – przewodniczący Rady OPZZ województwa wielkopolskiego, Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych i Instytucji Użyteczności Publicznej „Porozumienie 2014"
,
Kontakt: 61 855 46 41, e-mail: poznan@opzz.org.pl

11. BEATA SUS – członek Zarządu – Skarbnik Związku Zawodowego Pracowników Administracji Województwa Śląskiego,
Kontakt: 32 207 73 21, e-mail: susbeata@op.pl

 
12. KRZYSZTOF SZAFRANKO – przewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy MSWiA,

Kontakt: 22 508 11 22, e-mail: kszafranko@o2.pl

 
13. WIESŁAWA TARANOWSKA  - członek Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich, wiceprzewodnicząca OPZZ, wybrana na posiedzeniu Rady w dniu 17 czerwca 2014 r.

Kontakt: 22 551 55 16, e-mail: taranowska@opzz.org.pl

 
14. ELŻBIETA URBAN – przewodnicząca NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP
,
Kontakt: 61 856 60 96, e-mail: nszzpwsrp@op.pl

 
15. JERZY WYSZUMIRSKI – przewodniczący Związku Zawodowego Anestezjologów,

Kontakt: 42 676 08 43, e-mail: biuro@zgzza.pl
 
16. MAREK KAZIMIERCZAK – przewodniczący Związku Pracowników Wojska „TARCZA"

Kontakt: 507 054368, e-mail: zpwtarcza@wp.pl
 

SKŁAD RADY OPZZ BRANŻY: PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, ROLNICTWO I TURYSTYKA"
 1. ELEONORA DOPIERAŁA – przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Mięsnego i Spożywczego w Polsce,
Kontakt: 65 572 83 38, e-mail: związki@pl.hjheinz.com
 1. MAŁGORZATA JAZIENICKA – przewodnicząca Porozumienia Branżowych Związków Zawodowych,
Kontakt: 77 453 83 37, e-mail: m.jazienicka@arr.gov.pl
 1. ANDRZEJ KUŁAGA – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Cukierniczego,
Kontakt: 33 823 30 71
 1. STANISŁAW PAŁKA – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego,
Kontakt: 61 852 60 95, e-mail: fzks@op.pl
 1. ROMAN PIOTROWSKI – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników OSM w Radomsku, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce,
Kontakt: 44 738 51 00, e-mail: roman_piotrowski@op.pl
 1. JERZY SAKWIŃSKI – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego,
Kontakt: 56 650 11 03, e-mail: federacja.zz@polski-cukier.pl
 1. MACIEJ SKORLIŃSKI – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Tytoniowego w Polsce,
Kontakt: 61 816 57 90, e-mail: maciej.skorlinski@pl.imptob.com
 1. ANDRZEJ SZCZEPAŃSKI – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce,
Kontakt: 22 621 01 51, e-mail: biuro@fzzpm.org.pl
 1. JACEK WIELGOS – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego w Polsce,
Kontakt: 17 225 20 14, e-mail: jwielgos@polmoslancut.com.pl

 
10. GRZEGORZ WYSOCKI – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP

kontakt: 22 625 18 72; e-mail: zzpr@onet.eu
 
 

SKŁAD RADY OPZZ BRANŻY: „BUDOWNICTWO I PRZEMYSŁ DRZEWNY"
 1. TOMASZ NAGÓRKA – sekretarz krajowy Związku Zawodowego "Budowlani"
kontakt: 22 825 60 61 w. 24; e-mail: t.nagorka@zzbudowlani.pl
 1. ANNA BUJNOWSKA – przewodnicząca Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Związku Zawodowego „Budowlani", członek Rady Krajowej Związku Zawodowego „Budowlani",
Kontakt: 41 368 10 36, e-mail: zo.swietokrzyski@zzbudowlani.pl
 1. ZBIGNIEW JANOWSKI – przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani",
Kontakt: 22 825 60 61, e-mail: janowski@zzbudowlani.pl
 1. HENRYK MOSKWA – przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego, Związek Zawodowy „Budowlani" Energo-Instal S.A. Katowice,
Kontakt: 32 255 38 39, e-mail: katowice@opzz.org.pl
 1. MAREK PETRYKOWSKI – wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu Podkarpackiego Związku Zawodowego „Budowlani", członek Rady Krajowej Związku Zawodowego „Budowlani",
Kontakt: 13 436 27 11, e-mail: biuro@kpb.com.pl
 1. KRYSTYNA ZIENTARA – przewodnicząca Związku Zawodowego Meblarzy RP,
Kontakt: 89 526 86 62, e-mail: meblarzerp@o2.pl
 

SKŁAD RADY OPZZ BRANŻY: „PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY I SKÓRZANY"
 1. WIESŁAWA LICHA – przewodnicząca Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego,
Kontakt: 42 674 46 27, e-mail: federacja.przemyslu.lekkiego@gmail.com
 1. VACAT
 
 

SKŁAD RADY OPZZ BRANŻY: „TRANSPORT"
 1. BOGDAN BUCHOLC – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Warszawie, przewodniczący Integracji Związków Zawodowych Pracowników Transportu Publicznego w RP,
Kontakt: 22 631 42 72, e-mail: zzpkm@tlen.pl
 1. DARIUSZ CIERPISZ – p.o. przewodniczącego Związku Zawodowego Kolejarzy Dolnośląskich
Kontakt: 71 717 43 87, 608 461 491, e-mail: dariuszcierpisz@wp.pl
 1. JACEK DROŹDZIEL – przewodniczący Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich w RP, wiceprzewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych,
Kontakt: 72 234 93 02, e-mail: jacek21@tlen.pl
 1. JAROSŁAW GRZĄDZIEL – przewodniczący Międzyzakładowego NSZZ Pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Sosnowcu,
Kontakt: 32 263 50 16, e-mail: jgrzadziel@pkm.pl
 1. HUBERT JÓŹWIK – przewodniczący Związku Zawodowego Inspektorów Transportu Drogowego,
Kontakt: 42 639 80 68, e-mail: zzitd@zzitd.pl  hubert.jozwik@zzitd.pl
 1. LESZEK MIĘTEK – przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów,
Kontakt: 22 474 26 15, e-mail: rkzzm@wp.pl
 1. KRZYSZTOF MORAWSKI – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa,
Kontakt: 22 675 12 70, e-mail: biuro@drogowcy.org.pl, morawski@drogowcy.org.pl
 1. ALEKSANDER MOTYKA – przewodniczący Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP,
Kontakt: 22 474 23 69; e-mail: radakrajowazzdrpkp@gmail.com
 1. GRZEGORZ  WŁODEK – przewodniczący Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego,
Kontakt: 22 606 98 88, e-mail: biuro@zzpp.org.pl  zzpp@lot.pl
 1. ZOFIA OSTROWSKA – przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników PKS w Gostyninie,
Kontakt: 24 235 20 49, e-mail: zosia2010@poczta.onet.pl
 1. MIROSŁAWA PIASKO – przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKS i Transportu Samochodowego w RP od 15 lutego 2015 r., do 30 listopada 2014 r. Aleksander Motyka,
Kontakt: 22 629 42 53, e-mail: forummiroslawa@wp.pl
 1. ANDRZEJ PILIS – przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu,
Kontakt: 665 844 665, e-mail: a.pilis@ozzpt.pl
 1. JERZY ROKICKI-KIELAR przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy w Przemyślu, wiceprzewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych,
Kontakt: 16 735 14 03, e-mail: moana@op.pl
 1. KAZIMIERZ SCHREIBER – przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej, przewodniczący Rady OPZZ województwa pomorskiego,
Kontakt: 58 302 55 27, 58 302 02 11, e-mail: gdansk@opzz.org.pl
 1. ROBERT SKALSKI – przewodniczący Związku Zawodowego Naziemnego Personelu Lotniczego,
Kontakt: 22 606 94 05, e-mail: biuro@zznpl.org.pl
 1. JANUSZ STEFAŃCZYK – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP,
Kontakt: 22  473 32 22, e-mail: federacja@federacjaait.org
 1. IWONA SZKRAWAN – przewodnicząca Autonomicznych Związków Zawodowych Transportu Kolejowego,
Kontakt: 669 449 666, e-mail: azztk@interia.pl
 1. JADWIGA TOMASZEWSKA – przewodnicząca NSZZ Pracowników „Schenker" sp. z o.o.,
Kontakt: 52 376 26 22, e-mail: jadwiga.tomaszewska@dbschenker.com
 1. BOLESŁAW ZASADA – przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego „Dalport", wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków,
Kontakt: 58 627 62 05, e-mail: dalsol@wp.pl
 1. ADAM ZAWODNY – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Dróg Żelaznych
Kontakt: 12 393 54 83, e-mail: zzkrp@op.pl, adam.zawodny@plk-sa.pl

SKŁAD RADY OPZZ BRANŻY: „HANDEL, USŁUGI, KULTURA I SZTUKA"
 1. MARZENA BIEL – wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Kontakt: 12 424 66 93, e-mail: marzena@bielu.pl
 1. MONIKA BOCIAN – przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubuskiego, Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy Organizacja Międzyzakładowa nr 07-001,
Kontakt: 68 325 46 96, e-mail: zielonagora@opzz.org.pl
 1. JAN BUDKIEWICZ – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki,
Kontakt: 22 629 85 80, e-mail: federacja@fzzpkis.pl
 1. JAN GUZ – przewodniczący OPZZ, Podlaska Organizacja Związkowa,
Kontakt: 22 551 55 01, e-mail: guz@opzz.org.pl
 1. WIESŁAWA JANCZAK – przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego, Związek Zawodowy Pracowników Poczty  Oddział Nr 1 w Lublinie,
Kontakt: 81 532 89 56, e-mail: lublin@opzz.org.pl,
 1. JERZY JASIŃSKI – przewodniczący Federacji ZOZ Pracowników Spółdzielczości "Samopomoc Chłopska",
Kontakt: 22 827 30 69, e-mail: jasinskijerzy@interia.pl
 1. ELŻBIETA JOACHIMCZAK – członek Komitetu Wykonawczego Związku Zawodowego Pracowników Poczty, członek Komisji Rewizyjnej Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce,
Kontakt: 63 243 92 85, e-mail: elzbieta.joachimczak@poznan.poczta-polska.pl
 1. ELŻBIETA JURECKA – przewodnicząca Związku Zawodowego „Negocjator",
Kontakt: 15 87 77 784, e-mail: elzbieta.jurecka@pekao.com.pl
 1. SEBASTIAN KOĆWIN – przewodniczący Rady OPZZ województwa opolskiego, Oddziałowa Organizacja Związkowa Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Opole,
Kontakt: 77  453 83 37, e-mail: opole@opzz.org.pl
 1. KRYSTYNA KOŁODZIEJCZAK – przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji Handlu i Usług w Polsce,
Kontakt: 22 551 55 66, e-mail: fspolem@opzz.org.pl, zz@mokpol.pl
 1. MAŁGORZTA KRAJEWSKA – przewodnicząca Związku Zawodowego „Powszechne Ubezpieczenia",
Kontakt: 22 279 78 33, e-mail: zzpu@nfz-warszawa.pl, m.krajewska@nfz-warszawa.pl
 1. JAŁOSZYŃSKI MAREK – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników "Totalizator Sportowy" Sp. z o.o.
Kontakt: 52 363 45 12, e-mail: marek.jaloszynski@totalizator.pl
 1. MICHAŁ LEWANDOWSKI – przewodniczący Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy",
Kontakt: 22 551 55 66, e-mail: m_lewandowski@konfederacjapracy.org.pl
 1. BOGDAN NIERZWICKI – wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty, członek Komitetu Wykonawczego Federacji NSZZ Pracowników Łączności w Polsce,
Kontakt: 52 339 56 61, e-mail: bogdan.nierzwicki@bydgoszcz.poczta-polska.pl
 1. PIOTR OSTROWSKI – sekretarz Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy",
Kontakt: 22 551 55 05, e-mail: ostrowski@opzz.org.pl
 1. SŁAWOMIR REDMER – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty, przewodniczący Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce,
Kontakt: 22 826 50 20, e-mail: slawomir.redmer@centrala.poczta-polska.pl
 1. JOLANTA RYPALSKA – członek Komitetu Wykonawczego Związku Zawodowego Pracowników Poczty, Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce,
Kontakt: 22 505 34 48, e-mail: jolanta.rypalska@warszawa.poczta-polska.pl
 1. CZESŁAWA SOŃTA – przewodnicząca Związku Zawodowego Poligrafów,
Kontakt: 22 827 33 76, e-mail: krzzp@wp.pl
 1. ANDRZEJ SZENK – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Publicznej Radiofonii i Telewizji w Polsce,
Kontakt: 22 547 86 45, e-mail: andrzej.szenk@tvp.pl
 1. HENRYK TOMIŃSKI – członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Telekomunikacji, członek Prezydium Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji,
Kontakt: 32 350 11 90, e-mail: henryk.tominski@orange.com
 1. BEATA WÓJCIK – przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Kontakt: 32 277 86 75, e-mail: wojcikbe@zus.pl
 1. ROBERT ZIELIŃSKI – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Portu Lotniczego Warszawa Okęcie.
ontakt: 22 650 21 23, e-mail: rzielinski@polish-airports.com

 
23. MIGDAŁ PIOTR – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Zakładów Ubezpieczeń

Kontakt: 666 886 093, e-mail: pmigdal@pzu.pl
 
24. SARWA KRYSTYNA – przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników i Sprzedawców "RUCH" S.A.

Kontakt: 22 586 14 73, e-mail: k.sarwa@lodz.ruch.com.pl