Applicant organisation

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

B: Co-Applicants involved in the action

1 : Republiková únia zamestnávateľov/ The National Union of Employers – Slovakia

2 : Nezávislé kresťanské odbory Slovenska/Independent Christian Trade Unions of Slovakia – Slovakia

3 : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije/ The Association Of Free Trade Unions of Slovenia- Slovenia

4 : General Workers' Union- Malta

5 : Savez samostalnih sindikata Srbije/Confederation of Autonomous Trade Unions of Serbia- Serbia

6 : Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy/ Western Chamber of Commerce-Employers and Entrepreneurs- Poland

D: Associate Organisations

1 : CCOO de Industria- Spain

2 : Asociacion Industrial Tecnica y de Comercio- Spain


Timetable for action events

Start date End date Venue Type of event

01/03/2019 31/03/2019 Poland Kick of meeting

01/06/2019 30/06/2019 Serbia International focus group

01/09/2019 30/09/2019 Malta Workshops 1

01/11/2019 15/12/2019 Spain Workshops 2

01/06/2020 30/06/2019 Poland Round table 


W celu wyboru usługobiorców do wykonania poniższych usług: 

- organizacji podróży

- zapewnienia tłumaczeń na konferencjach

- zapewnienia sprzętu do tłumaczenia na konferencjach 

- tłumaczeń pisemnych

Ogłaszamy w załączniku 4 formularze.

Czas na przedstawienie ofert jest do 12 kwietnia.


http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/swiat/w-krakowi...

KICK OF MEETING, 15.05.2019 CRACOW, POLAND

15 maja 2019 w Krakowie odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie rozpoczętego właśnie projektu OPZZ pt. „Board-Level Participation”.

W programie uczestniczą przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych z Polski, Hiszpanii, Serbii, Słowenii, Słowacji oraz Malty. Koordynatorem projektu jest OPZZ, który na spotkaniu reprezentował Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ i Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ.

Na spotkaniu w Krakowie Piotr Ostrowski przedstawił cele projektu, po czym każdy z partnerów zaprezentował najważniejsze problemy, którymi zajmują się organizacje biorące udział w projekcie. W pierwszej kolejności opracowano harmonogram działań projektowych, następnie ekspert Instytutu Spraw Publicznych - Dominik Owczarek przedstawił główne założenia fazy badawczej projektu. Po przerwie Norbert Kusiak wziął udział w dyskusji oraz przedstawił przegląd przepisów prawa i praktyki dotyczące udziału przedstawicieli pracowników w organach zarządzająco-nadzorczych przedsiębiorstw w Polsce. Ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych dotyczących reprezentowania pracowników na poziomie zarządów przedsiębiorstw przyjęto założenie, że prace na dalszym etapie projektu zostaną podzielone między parterów o podobnym poziomie reprezentacji pracowników w zarządach.

Kolejne spotkanie w ramach projektu planowane jest po zakończeniu fazy badawczej na październik 2019 w Serbii.