Zamknij
OPZZ informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika
(w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) w celach związanych z realizacją usług reklamowych i analityki biznesowej.
Jeżeli brak zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Zasady dialogu społecznego
w Polsce reguluje ustawa
z dnia 24 lipca 2015 r.
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Więcej...

Rada Dialogu Społecznego Rada Dialogu Społecznego

Biuro Rady Dialogu Społecznego mieści się w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego.

KONTAKT DO BIURA RADY
ul. Limanowskiego 23
02-943 WARSZAWA
tel.: (+48 22) 380-50-50
fax: (+48 22) 380-50-52
Strona internetowa: www.rds.gov.pl
e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl 

Katarzyna Łarzewska - Dyrektor Biura Rady
tel (+48 22) 380 51 14
tel. kom. 664 107 419
e-mail: k.lazewska@cpsdialog.gov.pl

Magdalena Gryciuk
tel. (+48 22) 380 51 04
tel. kom. 882 892 543
e-mail: m.gryciuk@cpsdialog.gov.pl


Katarzyna Odziemczyk
tel.(+48 22)
380 51 12
tel. kom. 881 004 785
e-mail: k.odziemczyk@cpsdialog.gov.pl


Raport Przewodniczącego Rady z okresu pierwszej kadencji Rady Dialogu Społecznego 2015 - 2016

Skład Rady Dialogu Społecznego Skład Rady Dialogu Społecznego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał w skład Rady Dialogu Społecznego: (więcej)

Skład Prezydium Rady Dialogu Społecznego Skład Prezydium Rady Dialogu Społecznego

W skład Prezydium wchodzą przewodniczący Rady i wiceprzewodniczący Rady: (więcej)

Sekretarze Prezydium Rady Dialogu Społecznego Sekretarze Prezydium Rady Dialogu Społecznego

Sekretarze Prezydium RDS wyznaczeni przez organizacje pracowników i organizacje pracodawców oraz stronę rządową (więcej )

Przewodniczący Zespołów Problemowych i Doraźnych RDS Przewodniczący Zespołów Problemowych i Doraźnych RDS

Członkowie OPZZ w składach zespołów problemowych RDS Członkowie OPZZ w składach zespołów problemowych RDS

Uchwały RDS Uchwały RDS

Uchwała Nr 17 Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych

Uchwała Nr 16 Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie  stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy

Uchwała Nr 15 Rady Dialogu Społecznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu problemowego do spraw Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Uchwała Nr 14 Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2017 r.

Uchwała Nr 13 Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2017 r.

Uchwała Nr 12 Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. z projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Uchwała Nr 11 Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Dialogu Społecznego za okres od 22.10.2015 r. do 31.03.2016 r. 

Uchwała Nr 10 Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Dyrektora Biura Rady

Uchwała nr 9 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2015 r.

Uchwała nr 8 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2016 r.

Uchwała nr 7 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego
do spraw zamówień publicznych

Uchwała nr 6 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania stałych zespołów problemowych Rady

Uchwała nr 5 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego


Uchwała nr 4 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru kolejności przewodniczenia Radzie Dialogu Społecznego

Uchwała nr 3 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego

Uchwała nr 2 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenie projektu planu finansowego Biura Rady na 2016 r. - przyjęta w drodze głosowania korespondencyjnego

Uchwała nr 1 z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Biura Rady - przyjęta w drodze głosowania korespondencyjnego

Uchwały strony pracowników i pracodawców RDS Uchwały strony pracowników i pracodawców RDS

Uchwała Nr 20 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Uchwała Nr 19 wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw przemysłu motoryzacyjnego

Uchwała nr 18 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Uchwałą Nr 17
strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

Uchwała Nr 16 stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw transportu lotniczego i obsługi lotniskowej

Uchwała Nr 15
stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności

Uchwała Nr 14
stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Uchwała Nr 13
stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( projekt z dnia 29 kwietnia 2016 r.)


 Uchwała Nr 12 stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie negatywnych skutków gospodarczych i społecznych związanych z realizacją przepisów Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Uchwała Nr 11 stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

 Uchwała Nr 10 stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania polskiego przemysłu cementowego w związku z nierówną konkurencją z producentami cementu z Rosji i Białorusi

Uchwała nr 9 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2016 r.

Uchwała nr 8
strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali
 
Uchwała nr 7 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie opiniowania innych projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych

Uchwała nr 6 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie zasad uzgadniania wniosku o powoływanie zespołów dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego

Uchwała nr 5 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETC)
 
Uchwała nr 4 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie  opiniowania przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych
 
Uchwała nr 3 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
 
Uchwała nr 2 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy
 
Uchwała nr 1 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych