Strona Interentowa EKES:
www.eesc.europa.eu
Kontakt
Adam Rogalewski
rogalewski@opzz.org.pl
telefon:022 551 55 05
OPZZ Wydział Międzynarodowy
 ul. M. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

 

Newsletter Newsletter

Newsletter nr 8(18)/2017 Przedstawicielstwa OPZZ w EKES

Od redakcji/ Opinie uchwalone na sesji plenarnej Komitetu Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) podczas sesji plenarnej w dniach 18 do...

Newsletter nr 7(17)/2017 Przedstawicielstwa OPZZ w EKES

Od redakcji/ Opinie uchwalone na sesji plenarnej Komitetu Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) podczas sesji plenarnej w dniach 20 do...

Newsletter nr 6(16)/2017 Przedstawicielstwa OPZZ w EKES

Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy, Podczas posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w dniach 5 do 6 lipca 2017 r., Komitet przyjął dwie rezolucje dotyczące: wkładu EKES-u w program prac Komisji Europejskiej na 2018 r., oraz w sprawie białej księgi Komisji na temat przyszłości Europy, jak również uchwalił następujące opinie.

Newsletter nr 5(15)/2017 Przedstawicielstwa OPZZ w EKES

Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy, Podczas posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w dniach od 31 maja do 1 czerwca 2017 r., Komitet przyjął następujące opinie.

Newsletter nr 4(14)/2017 Przedstawicielstwa OPZZ w EKES

  Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy, Podczas posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w dniach 26  do 27 kwietnia 2017 r., Komitet przyjął...

Newsletter nr 3(13)/2017 Przedstawicielstwa OPZZ w EKES

Od redakcji/ Opinie uchwalone na sesji plenarnej Komitetu Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy, Podczas posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w dniach...

Newsletter nr 12/2017 Przedstawicielstwa OPZZ w EKES

Od redakcji/ Opinie uchwalone na sesji plenarnej Komitetu Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy, Podczas posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w...

Newsletter nr 11/2017 Przedstawicielstwa OPZZ w EKES

Od redakcji/ Opinie uchwalone na sesji plenarnej Komitetu Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy, W dniach 25 do 26 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku plenarne posiedzenie...

Newsletter nr 10/2016 Przedstawicielstwa OPZZ w EKES

Od redakcji Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy, W dniach 14 do 15 grudnia po raz kolejny reprezentowaliśmy OPZZ na ostatnim w 2016 roku posiedzeniu plenarnym Europejskiego Komitetu...

Newsletter nr 09/2016 Przedstawicielstwa OPZZ w EKES

Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy, Podczas posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w dniach 19 do 20 października 2016 r. przedstawiciele OPZZ głosowali nad...

Newsletter nr 08/2016 Przedstawicielstwa OPZZ w EKES

Od redakcji Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy, Podczas posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w dniach 21do 22 września 2016 r. przedstawiciele OPZZ...

Newsletter nr 07/2016 Przedstawicielstwa OPZZ w EKES

Od redakcji     Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy, Podczas posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w dniach 13  – 14...

Newsletter nr 06/2016 Przedstawicielstwa OPZZ w EKES

Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy, Podczas posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w dniach 25 – 25 maja 2016 r. przedstawiciele OPZZ głosowali nad następującymi...

Newsletter nr 05/2016 Przedstawicielstwa OPZZ w EKES

Od redakcji Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy,   Podczas posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w dniach 27 – 28 kwietnia  2016 r....

Newsletter nr 04/2016 Przedstawicielstwa OPZZ w EKES

Od redakcji Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy, Podczas posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w dniach 16-17 marca 2016 r. przedstawiciele OPZZ...

Newsletter nr 03/2016 Przedstawicielstwa OPZZ w EKES

Od redakcji Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy, Podczas posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w dniach 17-18 lutego 2016 r. przedstawiciele...

Newsletter nr 02/2016 Przedstawicielstwa OPZZ w EKES

Od redakcji Drogie Koleżanki Drodzy Koledzy, Zapraszamy do zapoznania się z drugim już Newsletterem Przedstawicielstwa OPZZ w Europejskim Komitecie Ekonomiczno- Społecznym, w którym...

01/ 2015 Newsletter Przedstawicielstwa OPZZ w EKES

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Jako nowi delegaci OPZZ w Komitecie Ekonomiczno – Społeczny (EKES) w kadencji 2015 – 2020, chcielibyśmy was bardzo serdecznie zaprosić do lektury pierwszego Newslettera przedstawicieli OPZZ w EKES.

OPZZ w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym OPZZ w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny (EKES)  to najważniejszy organ konsultacyjny Unii Europejskiej (UE), który powstał w 1957 r. Komitet zapewnia fachowe doradztwo na rzecz głównych instytucji, sporządzając m.in. opinie w sprawie propozycji legislacyjnych UE oraz opinie z inicjatywy własnej dotyczące kwestii, które są ważne dla obywateli UE.
Jednym z głównych zadań komitety jest budowanie pomostu między instytucjami UE a parterami społecznymi, w tym z szeroko pojętym zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim. EKES promuje demokrację uczestniczącą w UE i pomaga wzmacniać rolę partnerów społecznych w państwach członkowskich UE.


Przedstawicielami OPZZ w EKES w kadencji 2015- 2020 są: Franciszek Bobrowski (OPZZ), Sławomir Broniarz (ZNP) i Adam Rogalewski (OPZZ).

Pozycja i podział prac przedstawicieli OPZZ w EKES

Przedstawiciele OPZZ zasiadają w grupie pracowników i w następujących sekcjach oraz grupach:

Franciszek Bobrowski 
   
                                                    

Sekcja Transport, Energia, Infrastruktura i Społeczeństwo Informacyjne (TEN)
Sekcja Rolnictwo, Rozwój Obszarów Rolnych i Środowisko (NAT)
Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego

Więcej informacji o działalności kolegi Bobrowskiego można znaleźć tutaj


Sławomir Broniarz
 
                                                                   

 Sekcja Relacji Międzynarodowych i Polityki Zewnętrznej UE (REX)
 Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC)
 
 Więcej informacji o działalności kolegi Broniarza można znaleźć tutajAdam Rogalewski    
                                                                                                     

 Sekcja Relacji Międzynarodowych i Polityki Zewnętrznej UE (REX)
 Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji (INT)
 Komitetu Sterujący ds. strategii „Europa 2020" 
 Zespół ds. Komunikacji
 
Więcej informacji o działalności kolegi Rogalewskiego można znaleźć tutaj