Zamknij
OPZZ informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika
(w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) w celach związanych z realizacją usług reklamowych i analityki biznesowej.
Jeżeli brak zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki.

                                                                                                                   Związkowiec OPZZ NewsletterTwetterFacebookYoutube   English version

 

Aktualności Aktualności

Konferencja prasowa 3 central związkowych

Trzy reprezentatywne centrale związkowe Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, uprzejmie zapraszają na briefing prasowy 19.12.2014r.

Konferencja - Partnerzy społeczni są niezbędnym elementem systemu wdrażania funduszy europejskich

Nierespektowanie zasady partnerstwa i zaniechania ze strony rządowej związane z realizacją polityki spójności w latach 2007-2013 skłonił największe w Polsce organizacje pracodawców i pracowników do wspólnego działania. W jej wyniku opracowano dokument, dzięki któremu pieniądze unijne będą trafiać tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie opłat abonamentowych za radio i telewizję od osób, które z mocy ustawy uprawnione są do zwolnienia z tych opłat.

W ostatnich miesiącach nasiliły się działania poczty polskiej związane z roznoszeniem monitów o zapłatę zaległego abonamentu radiowo-telewizyjnego. Najbardziej pokrzywdzone są osoby, które z mocy ustawy mają prawo do zwolnienia z obowiązku płacenia abonamentu, ale nie dopilnowały formalności. Dotyczy to między innymi inwalidów, osób, które przekroczyły 75 rok życia, ludzi biednych czy bezrobotnych.

Prezydium OPZZ u Pocztowców.

W dniu 17 grudnia br. w odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium. Na zaproszenie Federacji NSZZ Pracowników Łączności w Polsce odbyło się w Węźle Ekspedycyjno-Rozdzielczym Poczty Polskiej w...

Unijne pieniądze dla byłych pracowników tyskiego Fiata

Będzie częściowy unijny zwrot za wielomilionową pomoc dla prawie 1500 osób zwolnionych w 2013 roku z tyskich zakładów Fiata

Kalendarium Kalendarium


 Projekt zmiany ustawy Kodeks pracy

 

Projekt miany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Projekt zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 
Projekt zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 
  Projekt zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej    

Koleżanki i Koledzy
OPZZ jak co roku wydało kalendarz ścienny, którego zakup przez Państwa organizacje wesprzeć może działalność naszej centrali. W celu uzyskania informacji prosimy uprzejmie o kontakt na adres email"":


spychalski@opzz.org.pl
lub
Obuch-Woszczatynski@opzz.org.pl

Kalendarz dostępny do wyczerpania nakładu, kolejność zamówień decyduje o możliwości realizacji.

ze związkowym pozdrowieniem

Paweł Spychalski

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z:
 
ORGANIZATOR:
Bogusław Pniak
tel./fax           32 67 212 24
tel. kom.         695 107 117
adres e-mail:  prezes@putex.pl
Ważne – obecna impreza rozgrywana będzie w wersji open, czyli może grać każdy zakład nie koniecznie hutniczy.

WAŻNE WAŻNE

Krajowy Fundusz Szkoleniowy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Przypominamy, że w ramach Funduszu Pracy wyodrębniono część środków ( w tym roku 40 mln. zł, a w roku przyszłym 179 mln. zł.) na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Zachęcamy do korzystania z tych środków. (więcej)
Broszura o KFS (PDF)
 

Świąteczny prezent dla nauczycieli od ministry edukacji

Joanna Bieńkowska – Terlecka: Sprawa listu ministry edukacji do rodziców i dyrektorów szkół dotyczącego przerwy świątecznej wywołuje wielkie emocje. Na wielu portalach społecznościowych, forach internetowych, szkolnych korytarzach zawrzało

Bezmyślna nieudolność Kompanii Węglowej

Jan Guz: Kompania Węglowa chciała upokorzyć emerytów i pozbawić ich części nabytych praw. Zarząd KW wbrew prawu postanowił odmówić wypłaty deputatów węglowych.

W siłach wyższych nadzieja

Tadeusz Motowidło: Oddajmy się opiece św. Barbary, bo tylko siły wyższe mogą nas wesprzeć w wychodzeniu z zapaści

Skuteczna pomoc Polakom i Polkom pracującym za granica możliwa tylko dzięki OPZZ-owi

Adam Rogalewski: Już ponad 6 mam przyjemność być związanym z OPZZ-em: na początku mojej działalności jako pracownik, a potem przedstawiciel. Przez większy okres tego czasu wykonywałem i wciąż wykonuje swoją pracę za granicąFUNDACJA WSPARCIE

Strona startowaKoleżanki i koledzy
Oto nowy portal informacyjny OPZZ. Mamy nadzieję że spełni on wasze oczekiwania. Ciekawi jesteśmy waszych uwag i opinii: zurawski@opzz.org.pl
Stara strona będzie przez kilka miesięcy pełnić rolę archiwalną i jest dostępna: opzz.info.pl