Dokumenty Dokumenty

Skład Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ w kadencji 2014 – 2018

Skład Prezydium Komisji ds. Ochrony Pracy w kadencji 2014 - 2018

Regulamin pracy Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ na lata 2014 - 2018

Komisja ds. Ochrony Pracy OPZZ zwana dalej „Komisją” jest ciałem pełniącym funkcję opiniodawczą i doradczą na rzecz organów statutowych OPZZ, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego OPZZ odpowiedzialnego za pracę Komisji. Celem działania Komisji jest udzielanie pomocy organom statutowym OPZZ w zakresie kształtowania polityki OPZZ oraz współdziałanie i wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi OPZZ w zagadnieniach dotyczących problematyki prawnej ochrony pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, promocji bezpiecznych warunków pracy oraz przestrzegania praworządności w stosunkach pracy.


Aktualności i posiedzenia komisji Aktualności i posiedzenia komisji

Komisja ds. Ochrony Pracy OPZZ o współpracy z PIP

12 września br. w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ, organu opiniodawczo – doradczego OPZZ w zakresie warunków i bezpieczeństwa pracy. Obradom...

Posiedzenie Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ

W dniu 18 listopada 2015r. w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ , która jest organem opiniodawczo – doradczym dla OPZZ w obszarze...

Kolejne posiedzenie Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ

W dniu 18 marca 2015r. w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ , która jest organem opiniodawczo – doradczym dla OPZZ w obszarze bezpieczeństwa i...

O szkoleniach BHP - debata z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji ds. Ochrony Pracy

W dniu 22 października 2014 roku w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu odbyła się debata ekspercka poświęcona ocenie jakości i efektywności szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem...

14 października 2014r. Komisja ds. Ochrony Pracy OPZZ rozpoczęła działalność

W dniu 14 października 2014 r. w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ w kadencji działalności OPZZ na lata 2014 – 2018. Komisja jest organem...

Komisja ds. Ochrony Pracy 2014 - 2018 Komisja ds. Ochrony Pracy 2014 - 2018