Aktualności Aktualności

Prezydium Komisji Kobiet w kadencji 2014-2018

Prezydium Komisji Kobiet w kadencji 2014-2018: Przewodnicząca : Czesława Sońta - Związek Zawodowy Poligrafów. Członkinie Prezydium: 1. Wiesława Szalast – Okręg Łódzki Związku Zawodowego...

Czesława Sońta, przewodnicząca Związku Zawodowego Poligrafów nową przewodniczącą Komisji Kobiet OPZZ

  Czesława Sońta, przewodnicząca Związku Zawodowego Poligrafów nową przewodniczącą Komisji Kobiet OPZZ 6 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet...

„Czas na kobiety!” OPZZ

W listopadzie br. odbył się cykl konferencji zorganizowanych przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet, w których licznie uczestniczyły – reprezentując OPZZ – członkinie Komisji Kobiet OPZZ. W czasie...

Kobiety zmieniają polskie związki zawodowe !

  26 października 2016r. w katowickim Hotelu Silesian odbył się workshop zorganizowany przez Związek Zawodowy Górników w Polsce w partnerstwie z Fundacją im. R. Luksemburg. Udział w...

Posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ

26 października 2016r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ z udziałem szefa PSL Władysława Kosiniaka – Kamysza. Obradom przewodniczyła Barbara Smolińska, przewodnicząca...

Stop przemocy wobec kobiet

W dniu 6 grudnia br. Fundacje:  ,,Centrum Praw Kobiet" i ,,Porozumienie Bez Barier" zorganizowały panel ekspercki o dostępie i standardach pomocy dla kobiet doznających przemocy, z udziałem...

OPZZ z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o polityce rodzinnej

OPZZ z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o polityce rodzinnej Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wystosowało zaproszenie do OPZZ do udziału w  spotkaniu informacyjno - konsultacyjnym na...

OPZZ z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o polityce rodzinnej

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wystosowało zaproszenie do OPZZ do udziału w  spotkaniu informacyjno - konsultacyjnym na temat opracowanego przez RPO Raportu: ,, Godzenie ról rodzinnych i...

OPZZ na VIII Kongresie Kobiet

Członkinie Komisji Kobiet OPZZ, jak co roku, uczestniczyły w VIII już Kongresie Kobiet, odbywającym się w dniach 13 - 14 maja 2016r.  na warszawskim Torwarze.      ...

Członkinie Komisji Kobiet OPZZ na szkoleniu inspekcji pracy OPZZ

W ramach współpracy działalności prewencyjnej OPZZ i Państwowej Inspekcji Pracy, w dniach 4- 5 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, zorganizowane zostało...

Posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ 10 marca 2016r.

10 marca 2016 roku w siedzibie OPZZ, Warszawa, ul. Kopernika 36/40 odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet. Pierwszym punktem posiedzenia było przedstawienie praktycznej realizacji związanej...

Posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ 9 października 2015r.

9 października 2015 roku w siedzibie OPZZ, Warszawa, ul. Kopernika 36/40 odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet. Obrady prowadziła Wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska odpowiedzialna w OPZZ...

Posiedzenie Komisji Kobiet 11 marca 2015 r.

Posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ W dniu 11 marca 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ. Tym razem Komisja pochyliła się nad tematem przemocy w rodzinie. Posiedzenie...

Konferencja „Zatrudnienie przyjazne rodzinie - doświadczenia międzynarodowe, realia polskie"

Konferencja „Zatrudnienie przyjazne rodzinie - doświadczenia międzynarodowe, realia polskie" W dniu 22 stycznia 2015 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Centrum...

Konferencja „Zatrudnienie przyjazne rodzinie - doświadczenia międzynarodowe, realia polskie”

Konferencja „Zatrudnienie przyjazne rodzinie - doświadczenia międzynarodowe, realia polskie" W dniu 22 stycznia 2015 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Centrum...

Nadzwyczajne posiedzenie Przezydium Komisji Kobiet!

Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Komisji Kobiet OPZZ!!! W dniu 21 stycznia 2015 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Komisji Kobiet OPZZ, którego zwołanie zostalo...

Spotkanie Prezydium Komisji Kobiet OPZZ

Spotkanie Prezydium Komisji Kobiet OPZZ W dniu 1 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie Prezydium Komisji Kobiet OPZZ, podczas którego został przyjęty plan działań na lata 2014-2018. Prezydium...

Konferencja Kobiet Polska - Wenezuela

Konferencja Kobiet Polska - Wenezuela "Nasze drogi do równości" W dniu 24 października 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się Konferencja Kobiet Polska - Wnezuela "Nasze...

Komisja Kobiet OPZZ kadencji 2014-2018 rozpoczyna swoją działalność!!!

W dniu 15 października odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ w kadencji 2014-2018 W dniu 15 paździenika 2014 r. Komisja Kobiet OPZZ rozpoczęła swoją działalność. Podczas...

Stop przemocy wobec kobiet Stop przemocy wobec kobiet

Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

OPZZ na VIII Kongresie Kobiet OPZZ na VIII Kongresie Kobiet

Członkinie Komisji Kobiet OPZZ, jak co roku, uczestniczyły w VIII już Kongresie Kobiet, odbywającym się w dniach 13 - 14 maja 2016r.  na warszawskim Torwarze.
      Kongres obył się pod hasłem: ,,TAK - RÓWNOŚCI, AKTYWNOŚCI i DEMOKRACJI, TAK - PRAWOM I SZANSOM KOBIET". Program VIII Kongresu Kobiet obejmował wiele zagadnień z obszaru polityki społecznej, spraw międzynarodowych, przedsiębiorczości i innowacyjności, edukacji, nowych technologii, zdrowia, ekologii, kultury czy równości płci. To szerokie spektrum spraw, które były także poruszane podczas spotkania Polek na VIII Kongresie Kobiet. Tematyka szczegółowa tegorocznego wydarzenia była bardzo różnorodna i obejmowała takie kwestie jak: ,,zmora korepetycji",  zjawisko gender w podręcznikach, szczepienia, choroby cywilizacyjne, godzenie ról a kariera, szanse zawodowe, ubóstwo emerytalne, kobiety w polityce, edukacja seksualna, wypalenie zawodowe i wiele innych.
Kongres był okazją do wymiany doświadczeń i współpracy na wielu innych płaszczyznach, w których członkinie Komisji Kobiet OPZZ są aktywne na bieżąco w swojej działalności związkowej.
(KZ)

Członkinie Komisji Kobiet OPZZ na szkoleniu inspekcji pracy Członkinie Komisji Kobiet OPZZ na szkoleniu inspekcji pracy

W ramach współpracy działalności prewencyjnej OPZZ i Państwowej Inspekcji Pracy, w dniach 4- 5 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, zorganizowane zostało szkolenie dla 35 osobowej grupy związkowców z OPZZ. Uczestnicy reprezentowali wszystkie branże organizacji członkowskich zrzeszonych w OPZZ. Uczestniczkami były także członkinie Komisji Kobiet OPZZ.
      Tematyka szkolenia koncentrowała się wokół dwóch obszarów: wybranych zagadnień z prawa pracy (nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania umów prawa cywilnego; zmian w Kodeksie pracy obowiązujących od 22 lutego 2016 r. dotyczących zawierania umów o pracę; czasu pracy; urlopów pracowniczych;  szczególnej ochrony pracy kobiet i pracowników młodocianych; uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem; obowiązków pracodawcy i pracownika w zakresie bhp; odpowiedzialności za naruszenie przepisów o ochronie pracy; formułowania uwag i zaleceń dotyczących zagadnień prawa pracy).
      W drugim dniu szkolenia zapoznano uczestników spotkania z psychologicznymi aspektami ustalania przez zespół powypadkowy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Omówiono zasady pracy zespołowej w zespole powypadkowym, komunikację w zespole i między stronami (podział zadań i ról, skuteczne uzasadnienia zdań odrębnych w protokole, skuteczne argumentowanie), konflikty w pracach zespołu i sposoby ich rozwiązywania, elementy negocjacji i mediacji w pracach zespołu, metody wysłuchiwania poszkodowanego i świadków. Uczestniczki szkolenia oceniły je jako bardzo przydatne w pracy związkowej.
(rg)


 

Posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ 9 października 2015r. Posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ 9 października 2015r.

9 października 2015 roku w siedzibie OPZZ, Warszawa, ul. Kopernika 36/40 odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet. Obrady prowadziła Wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska odpowiedzialna w OPZZ za problematykę ochrony pracy i koordynująca merytorycznie pracę Komisji.
Posiedzenie odbyło się z udziałem:
  • Pani Elżbiety Seredyn - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  Pracy i Polityki Społecznej  która omówiła aktualne problemy z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej i kwestii równościowych. Przekazała co udało się zrealizować w tym obszarze w ostatnim czasie. Między innymi: urlopy rodzicielskie, nowelizacja ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz o opiece nad dziećmi do lat 3, wdrożenie resortowego programu "Maluch", ustawa tzw. "złotówka za złotówkę", podniesienie kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych, wdrożenie programu "Senior~ Vigor" oraz realizacja rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych.
Minister podkreśliła znaczenie i rolę Komisji Kobiet OPZZ dziękując za współpracę w mijającej kadencji.
W komisji brali udział także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.
  • Przedstawicieli Stowarzyszenia Koalicji Karat – organizacji monitorującej wdrażanie przez rządy międzynarodowych standardów dotyczących równości płci. W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Koalicji Karat pt. „Dyskryminacja krzyżowa. Płeć a szkolnictwo zawodowe" przedstawiły wyniki przeprowadzonych badań w formie prezentacji. Badania wykazały znaczne dysproporcje płacowe między zarobkami Kobiet i mężczyzn, zwłaszcza z wykształceniem zawodowym. W dyskusji wypłynęło wiele wątków m.in. rola Związków Zawodowych w niwelowaniu dysproporcji płacowych Kobiet i mężczyzn wykonujących tę samą pracę, roli instytucji rządowych i Państwowej Inspekcji Pracy w rozwiązywaniu w/w problemów.
 
Ostatnią częścią posiedzenia były sprawy bieżące działalności OPZZ z zakresu polityki społecznej, ochrony zdrowia, rynku pracy i bezpieczeństwa pracy, które przedstawiła nam Wiceprzewodnicząca OPZZ.
Przypomniała, że celem działania Komisji jest udzielanie pomocy organom statutowym OPZZ z zakresu szeroko rozumianej problematyki Kobiet.
Notatkę sporządziła kol. Małgorzata Kozłowska (Wydział Polityki społecznej OPZZ)

Posiedzenie Komisji Kobiet w dniu 11 marca 2015 r. Posiedzenie Komisji Kobiet w dniu 11 marca 2015 r.

Posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ

W dniu 11 marca 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ. Tym razem Komisja pochyliła się nad tematem przemocy w rodzinie. Posiedzenie poświęcone było sytuacji kobiet w Polsce w kontekście przemocy, zwłaszcza przemocy ekonomicznej. Komisja przedyskutuje zachodzące w tym zakresie zmiany oraz możliwe kierunki działań. Członkinie Komisji przyjęły stanowisko w powyższej sprawie, które zostało przekazane na ręce Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Opracowanie: Sekretarz Komisji, dr Katarzyna Tuszyńska

Konferencja "Zatrudnienie przyjazne rodzinie - doświadczenia międzynarodowe, realia polskie" Konferencja "Zatrudnienie przyjazne rodzinie - doświadczenia międzynarodowe, realia polskie"

Konferencja „Zatrudnienie przyjazne rodzinie - doświadczenia międzynarodowe, realia polskie"

W dniu 22 stycznia 2015 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pn. „Zatrudnienie przyjazne rodzinie - doświadczenia międzynarodowe, realia polskie".
Spotkanie było poświęcone korzyściom i zagrożeniom płynącym z wdrażania przez pracodawców rozwiązań pozwalających na godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. Polityka zatrudnienia prowadzona przez firmy stanowi obecnie ważny element w kształtowaniu sytuacji rodzinnej pracowników. Chodzi tu zarówno o pracowników, którzy posiadają małe dzieci, ale także rodziny z osobami nipełnosprawnymi i starszymi. Państwo oraz samorządy tworzą (poprzez swoje działania ustawowe i sytemowe) ramy dla rozwiazań przyjaznych rodzinie. Pracodawcy zaś mogą, korzystając z dostępnych ułatwień, inicjować działania ukierunkowane na specyficzne potrzeby swoich pracowników i ich rodzin.
Podczas spotkania dyskutowano pozytywne skutki wdrażania takich rozwiązań dla praowników i pracodawców, takie jak: zmniejszenie stresu w miesjcu pracy, wzrost motywacji pracownika, wzrost produktywności i poprawa jakości pracy.
OPZZ reprezentowała dr Katarzyna Tuszyńska, która przedstawiła referat pt. "Godzenie ról zawodowych i rodzinnych - korzyści pracownika i pracodawcy".

Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Komisji Kobiet OPZZ!!! Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Komisji Kobiet OPZZ!!!

Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Komisji Kobiet OPZZ!!!

W dniu 21 stycznia 2015 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Komisji Kobiet OPZZ, którego zwołanie zostalo zainspirowane trudną sytuacją rodzin górniczych na Śląsku. Podczas spotkania członkinie Prezydium przedyskutowaly problematykę ubóstwa poslkich rodzin. W związku z sytuacją ekonomiczno-gospodarczą w Polsce, Prezydium Komisji przyjęło stanowisko w tej sprawie. Stanowisko zostało przekazane do Premier Ewy Kopacz.

Sekretarz Komisji Kobiet OPZZ: dr Katarzyna Tuszyńska

Spotkanie Prezydium Komisji Kobiet OPZZ Spotkanie Prezydium Komisji Kobiet OPZZ

Spotkanie Prezydium Komisji Kobiet OPZZ
W dniu 1 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie Prezydium Komisji Kobiet OPZZ, podczas którego został przyjęty plan działań na lata 2014-2018. Prezydium zdecydowało, że Komisja podejmie działania w następujących obszarach:
 
1. lobbing i molestowanie w miejscu pracy (w tym: wystąpienie do właściwych organów o wdrożenie procedury antymobbingowej w podległych im placówkach)
2. dyskryminacja;
3. stres w pracy;
4. kobiety 50+ (zatrudnienie, zdrowie i profilaktyka; działania na rzecz uświadomienia, jakie znaczenie dla firm maja doświadczeni pracownicy 50+);
5. równość w zatrudnieniu (w tym: tzw. „luka płacowa" i współpraca z Pełnomocnikiem do spraw Równego Traktowania w tym zakresie);
6. polityka rodzinna (w tym: godzenie ról zawodowych z rodzinnymi; działania an rzecz rozpowszechniania żłobków i przedszkoli przyzakładowych i poszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do dotacji na ich założenie; działania na rzecz wykorzystania potencjału pedagogicznego nauczycieli jako opieki przedszkolnej);
7. współpraca z organizacjami pozarządowymi;
8. współpraca z Sejmem i Senatem (w tym z klubami partyjnymi);
9. nawiązywanie kontaktów z partnerami międzynarodowymi;
10. uczestniczenie w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, dotyczących kobiet;
11. opiniowanie aktów prawnych;
12. podejmowanie działań w odpowiedzi na bieżące wyzwania.
 
Na spotkaniu podjęto również decyzję o terminie najbliższego spotkania Komisji Kobiet. Spotkanie odbędzie się w dniu 9 marca o godzinie 11.00 w siedzibie OPZZ w Warszawie. Zaproszenia na spotkanie zostaną przesłane w późniejszym terminie.


Sekretarz Komisji Kobiet: dr Katarzyna Tuszyńska


Konferencja Instytutu Spraw Publicznych Konferencja Instytutu Spraw Publicznych

Konferencja "Marzycielki, buntowniczki, dyplomatki. Opozycjonistki lat 80' i współczesne aktywistki w Europie Środkowo-Wschodniej

W dniu 30 października odybła się konferencja zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych i Fundację im. Friedricha Eberta, poświęcona historii kobiet-działaczek w Europie Środkowo-Wschodniej, ich działności społecznej i politycznej oraz ich obecności w sferze społeczno-publicznej.
Spotkanie miało również na celu wymianę dotychczasowych doświadczeń oraz perspektyw na przysżłość.
W spotkaniu wzięła udział m.in. prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.
Przedstawiciel OPZZ: dr Katarzyna Tuszyńska

Konferencja Kobiet Polska-Wenezuela Konferencja Kobiet Polska-Wenezuela

Konferencja Kobiet Polska - Wenezuela
"Nasze drogi do równości"

W dniu 24 października 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się Konferencja Kobiet Polska - Wnezuela "Nasze drogi do wolności", zorganizowana przez Ambasadę Boliwariańskiej Republiki Wnezueli w Polsce.
Podczas spotkania dyskutowano o sytuacji kobiet w Polsce i Wenezueli, głównie w obszarze obecności kobiet w polityce, rynku pracy i przemocy wobec kobiet.
W spotkaniu wzięły udział m.in.: Carmen Zuleta de Merchán - Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego Wenezueli i Catalina Herrera - członkini Zarządu Rady Indian Wenezueli.

Przedstawiciel OPZZ: dr Katarzyna Tuszyńska

Komisja Kobiet OPZZ kadencji 2014-2018 rozpoczęła swoją działalność!!! Komisja Kobiet OPZZ kadencji 2014-2018 rozpoczęła swoją działalność!!!

W dniu 15 października odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ w kadencji 2014-2018


W dniu 15 paździenika 2014 r. Komisja Kobiet OPZZ rozpoczęła swoją działalność. Podczas spotkania zatwierdzono Regulamin prac Komisji, wybrano przewodniczącą oraz wiceprzewodniczące. Przewodniczącą została wybrana jednogłośnie Barbara Smolińska, reprezentująca Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP.
Przedyskutowano również problematykę, która będzie przedmiotem prac Komisji, Program OPZZ w kadencji 2014-2018 w przedmiotowym zakresie oraz propozycje najważniejszych działań Komisji.
Komisja jest organem opiniodawczo – doradczym OPZZ w obszarze praw, aktywności społeczno-zawodowej oraz statusu kobiet w społeczeństwie a także szeroko rozumianej polityki społecznej.
Dziękujemy wszystkim członkiniom Komisji za udział w posiedzeniu i zaangażowanie w prace.

Sekretarz Komisji Kobiet: dr Katarzyna Tuszyńska

Prezydium Komisji Kobiet Prezydium Komisji Kobiet

Prezydium Komisji Kobiet w kadencji 2014-2018:
Przewodnicząca: Czesława Sońta - Związek Zawodowy Poligrafów.
Członkinie Prezydium:
1. Wiesława Szalast – Okręg Łódzki Związku Zawodowego „Budowlani";
2. Elżbieta Drogosz – Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego;
3. Czesława Sońta – Krajowa Rada Związku Zawodowego Poligrafów;
4. Zofia Bartochowska – Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce;
5. Bożena Borys – Rada OPZZ Województwa Opolskiego;
6. Zofia Gwóżdż – Rada OPZZ Województwa Lubelskiego, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Energetyki;
7. Małgorzata Ozimek – Federacja Związków Zawodowych Pracowników Dróg Żelaznych;
8. Zofia Ostrowska – Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego;
9. Jolanta Lesiak – Rada OPZZ Województwa Łódzkiego;
10. Maria Miklińska – Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej;
11. Ewa Kiernicka – Rada OPZZ Województwa Lubelskiego;
12. Anna Wilk – Integracja Związków Zawodowych Pracowników Transportu Publicznego  w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty Komisji Kobiet OPZZ Dokumenty Komisji Kobiet OPZZ

Opinia OPZZ PROGRAM 500 PLUS

Stanowisko KK ws. emerytur i rent

Protokół ze spotkania Komisj Kobiet OPZZ z dnia 11 marca 2015 r.

Stanowisko Komisji Kobiet wobec przemocy w rodzinie

Stanowisko Komisji Kobiet wobec przemocy w rodzinie


Protokół z posiedzenia Prezydium Komisji Kobiet 21 stycznia 2015 r.

Materiały Materiały

Wyniki Ankiety OPZZ nt. rodzicielstwa

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich - godzenie ról

INFORMATOR OPZZ 500 plus

Prezentacja St. KARAT SZKOLNICTWO

Prezentacja St. KARAT Płace

Walka ze stresem - przykład programu

Profilaktyka raka skóry - przykład programu cd.

Profilaktyka raka skóry - przykład programu

Rekomendacje CEDAW dla Polski po rozpatrzeniu VII i VIII sprawozdania z wykonania przez Polskę Konwencji