25 sierpnia br. przewodniczący OPZZ Jan Guz powołał kol. Adama Rogalewskiego - przedstawiciela OPZZ w brytyjskiej centrali związkowej Unison, odpowiedzialnego za pracę związkową wśród polskich pracowników - na funkcję pełnomocnika OPZZ do spraw gejów i lesbijek.

Choć dotychczas w Polsce nie mieliśmy do czynienia z większą ilością notowanych przypadków dyskryminacji pracowników ze względu na orientację seksualną nie można powiedzieć, że problem ten nie istnieje. Wiele tego typu przypadków może pozostawać "w ukryciu" ze względu na delikatną materię problemu, jak również na strach powstrzymujący przed walką z pracodawcą, dyskryminującym ze względu na odstępującą od średniej statystycznej orientację seksualną, o swoje prawa.

Także wzrost świadomości społecznej, prawnej i coraz bogatszy przepływ informacji pomiędzy krajami będą skutkowały wzrostem znaczenia tej problematyki, podobnie jak było to dotychczas np. z mobbingiem czy dyskryminacją ze względu na płeć.

Wszystkie osoby, które zaznają lub odczuwają elementy dyskryminacji w swoim miejscu pracy ze względu na orientację seksualną proszone są o kontakt z kol. Adamem Rogalewskim: e-maila.rogalewski@unison.co.uk oraz telefon komórkowy (brytyjski) 0044 790 429 34 94.

Piotr Strębski