Pogoda Wrocław z serwisu

Przedstawiciele MZZPAiT PKP Wrocław
    w Zakładowych Komisjach BHP


Zakład Linii Kolejowych Opole
Zygmunt Mysiorek

Zakład Linii Kolejowych Wrocław
Piotr Pilch

Zakład Linii Kolejowych Wałbrzych
Artur Sobieski; Kornel Gajewicz

Konkurs BHP 2016

Zadania Komisji BHP

Pracodawca zatrudniający powyżej 250 pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "komisją bhp", jako swój organ doradczy i opiniodawczy. W skład...

Wykaz Aktów Prawnych Związanych z BHP

Wykaz wybranych aktów prawnych związanych z BHP   Przepisy ogólne   Kodeks pracy (ustawa z 26.6.1974 r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ; ost. zm. Dz.U. z...

Wykaz Instrukcji Obowiązujących w PKP PLK SA.

WYKAZ INSTRUKCJI OBOWIĄZUJĄCYCH W PKP POLSKICH LINIACH KOLEJOWYCH S.A. Instrukcje znajdują się pod adresem w intranecie http://bazaprawna.plk-sa.pl/ins.php Lp. ...

Na Skróty Na Skróty