Międzyzakładowa Organizacja  Związków Zawodowych   Pracowników Automatyki
i Telekomunikacji PKP w Katowicach

40-078 Katowice . ul. Sądowa 7


 
Adres do korespondencji :
Związek Zawodowy Kolejarzy Pracowników
Automatyki i Telekomunikacji w Katowicach

PKP PLK S.A Zakład Linii Kolejowych
w Tarnowskich Górach
Siedziba zamiejscowa Gliwice
44-100 Gliwice  ul. Dubois 12
tel. (0-32) 719  4567
FAX. (0-32) 719  4567

      SKŁAD ZARZĄDU :
przewodniczący    -       Pawelec Roland

      tel. komórkowy – 660 686 658 ,  506 504 278
      tel. stacjonarny –   932  719  4567
      FAX. 932  719  4567
      e-mail: rolandp1959@o2.pl
v-ce przewodniczący    - Janczyk Leszek

      tel. komórkowy – 662 016 005
      tel.stacjonarny   - 934 3761445
      FAX. 934 376 3277
      e-mail: zzpaitkzczestochowa@wp.pl
v-ce przewodniczący   -  Mayer Tomasz

      tel. komórkowy  - +48 730030231
      tel. stacjonarny  -  932 710 4958
      FAX. 932 710 4958
      e-mail: Tomasz_M75@interia.pl
sekretarz       - Nowakowska Aniela
skarbnik   -                  Gryńko Roman
członek zarządu           -     Paluch Jan
członek zarządu   - Ślósarczyk Paweł

 SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ :
Przewodniczący  - Stachura Wojciech     

tel. komórkowy – 602 248 126 , 

697 045 016  e-mail  lokis84@wp.pl
członek                - Mizielińska Jolanta
    członek                - Przytocki Janusz-administrator strony MOZZ Katowice  j.przytocki@gmail.com


 

uśmiechnij się uśmiechnij się

W biurze może być niebezpiecznieOPZZ w społeczeństwie informacyjnym OPZZ w społeczeństwie informacyjnym

Nowe Mapy Sekcji Nowe Mapy Sekcji

Przedstawiamy propozycje nowych map Sekcji zaproponowane negocjatorom
   
IZ Częstochowa   


IZ Sosnowiec    

IZ Tarnowskie Góry

WYDARZENIE 2014 WYDARZENIE 2014


Zapraszamy do akcji "WYDARZENIE 2014". Prosimy o przysyłanie zabawnych zdjęć z waszych urlopów, spotkań, rodzinnych wydarzeń, pracy. Najciekawsze i najzabawniejsze umieścimy na naszej stronce w galerii foto. Prosimy oczywiście o dane autora.Mile widziani pracownicy automatyki i telekomunikacji PKP. Anonimów nie przyjmujemy. Materiały prosimy przysyłać na adres administratora strony j.przytocki@gmail.com  Akcja trwa do 31 GRUDNIA  2014. Zapraszamy do zabawy.

Komisja Ochrony Pracy Komisja Ochrony Pracy