Międzyzakładowa Organizacja  Związków Zawodowych   Pracowników Automatyki
i Telekomunikacji PKP w Katowicach

40-078 Katowice . ul. Sądowa 7


 
Adres do korespondencji :

44-100 Gliwice  ul. Dubois 12
tel. (0-32) 719  4567
FAX. (0-32) 719  4567

      SKŁAD ZARZĄDU :
przewodniczący    -      Roland Pawelec 

      tel. komórkowy – 606 333 183
      tel. stacjonarny –   932  719  4567
      FAX. 932  719  4567
      e-mail: rolandp1959@o2.pl

v-ce przewodniczący   -  Tomasz Mayer

      tel. komórkowy  - +48 730030231
      tel. stacjonarny  -  932 710 4958
      FAX. 932 710 4958
      e-mail: Tomasz_M75@interia.pl

v-ce przewodniczący Krzysztof Dziubiński

v-ce przewodniczący Jan Paluch

v-ce przewodniczący Tomasz Bisaga


sekretarz       -          Elżbieta Szwedor
skarbnik   -                   Roman Gryńko 
członek zarządu           -     Leszek Jańczyk
członek zarządu   - Paweł Ślósarczyk 
członek zarządu  -    Mariusz Hajduk

 SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ :
Przewodniczący  - Janusz Przytocki    

członek  - Mizielińska Jolanta
    członek          - Dawid Klabis


administrator strony MOZZ Katowice  j.przytocki@gmail.com


 

uśmiechnij się uśmiechnij się

W biurze może być niebezpiecznieOPZZ w społeczeństwie informacyjnym OPZZ w społeczeństwie informacyjnym

Zarząd MOZZ Katowice Zarząd MOZZ Katowice

Zjazd Sprawozdawczy MOZZ Katowice Zjazd Sprawozdawczy MOZZ Katowice

W dniach 11-13 października 2017 roku odbył się Zjazd Sprawozdawczy MOZZ Katowice.Delegaci udzielili absolutorium Zarządowi za okres 2015-2017, a taże przyjęli uchwałę o zmianach w Statucie MOZZ umożliwiające powiększeniestanu osobowego naszej organizacji

Zjazd 05-07.10.2016 Grudziądz Zjazd 05-07.10.2016 Grudziądz

W dniach 05-07.października 2016 roku w grudziądzu odbył się Zjadz Sprawozdawczy Federacji Pracowników 
Automatyki i Telekomunikacji PKP, połączonyz obchodami 30 rocznicy powstania Federacji. Wśród osób wyróżnionych znaleźli się także delegaci MOZZ-Katowice

Odznaczenia dla MOZZPAiT Katowice Odznaczenia dla MOZZPAiT Katowice

6 października w hotelu „Rudnik" w Grudziądzu odbyły się uroczystości obchodów 30-lecia Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP
W najważniejszej części uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe.

MOZZPAiT PKP KATOWICE

Złoty medal  Za długoletnią Służbę otrzymał Jan Paluch
Odznaką honorową Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowany został Paweł Ślósarczyk
Odznaczenia Zasłużony dla Kolejnictwa otrzymali:                                                                                        Krzysztof Dziubiński, Piotr Skop,  – pracownicy spółki PKP PLK,                                                                        Paweł Orda – pracownik spółki TK Telekom.
 
Honorową odznaką II stopnia Za Zasługi dla OPZZ został odznaczony Mirosław Jan Paluch.
 
 
Odznaką I stopnia Za Zasługi dla OPZZ wyróżniono  Jolantę Mizielińską, Rolanda Pawelca, Barbarę Przychlińską, Janusza Przytockiego.


Honorowymi odznakami  Zasłużony dla Federacji odznaczeni zostali:  Leszek Janczyk, Halina Karaś,  Tomasz Mayer,
 

Aktualności Aktualności

Podstawa nagrody jubileuszowej w 2017 roku

Szanowni Państwo,mając na uwadze zapisy ZUZP dotyczące wskazania wysokości podstawy do nagrody jubileuszowej (ust. 3 Załącznika nr 12 do ZUZP), uprzejmie informujemy, że zgodnie z Decyzją Prezesa Zarządu, średnie wynagrodzenie zasadnicze z IV kwartału 2016 roku w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., stanowiące podstawę nagrody jubileuszowej w 2017 r., wynosi 2 082,28 zł.  
Zawody wędkarskie 2016 Zawody wędkarskie 2016

Jak co roku Komisja Zakładowa IZ Tarnowskie Góry zorganizowała zawody wędkarskie .
W dniu 10 czerwca 2016 roku zawody odbyły się na akwenie "Gierzyna" w miejsowości Miasteczko Sląskie. Relacja z zawodów w Galerii.