Rada OPZZ Województwa Lubelskiego
Lublin 20-128
ul. Lwowska 6

 
 
 

Województwo Lubelskie Województwo LubelskieWiesława Janczak
  Przewodnicząca

 

Tu jesteśmy Tu jesteśmy

25 lat szpitala 25 lat szpitala

12 pażdziernia 2017 roku Szpital przy ul. Kraśnickiej świętował swój jubileusz 25- lecia istnienia.

Pani Wiesława Janczak - Przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego uczestniczyła w uroczystościach jubileuszowych.
Wielu pracowników otrzymało medale i odznaczenia za długoletnią i wzorową służbę w niesieniu pomocy ldziom.


Nowa kadencja Rady Rynku Pracy w Lublinie Nowa kadencja Rady Rynku Pracy w Lublinie

 26 września br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie na kadencję 2017-2021.

Pani Wiesława Janczak - Przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego została  Wiceprzewodniczącą Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na nową kadencję,


Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

 5 października 2017 roku odbyło się plenarne posiedzenie Wojewwódzkeij Rady Dialogu Społecznego w którym uczestniczyła Wiesława Janczak - Przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego.

PRACUJĘ LEGALNIE PRACUJĘ LEGALNIE

Pani Wiesława Janczak  - Przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego oraz Przewodnicząca  Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie  -  20 września 2017 roku uczestniczyła w  konferencji inaugurującą kampanię " Pracuję lagalnie".W  spotkaniu udział wzięli także Włodzimierz Biaduń - Okręgowy Inspektor Pracy, Piotr Waszak - Dyrektor Oddziału ZXU w Lublinie ,Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski, Jarosław leśniewski - Dyrektor Departamentu legalności Zatrudnienia .


Pomoc dla Syrii Pomoc dla Syrii

Pani Wiesława Janczak - Przewodnicząca  Rady OPZZ województwa lubelskiego 18 września br. uczestniczyła w spotkaniu, które odbyło się na Zamku Lubelskim -
gdzie kilkudzieśieciu sygnatariuszy złozyło podpisy pod Deklaracją na rzecz pomocy poszkodowanym w wyniku wojny w Syrii.
Sygnatariuszami dokumentu są przedstawiciele środowisk rządowych, samorządowych , biznesowych i kościelnmych.

Organizatorzy planują zbiórki do puszek, skarbon stacjonarnych,
a także organizację wydarzeń kulturalnych na terenie województwa lubelskiego. W akcję można również włączyć się wpłacając datki pieniężne bezpośrednio na konto bankowe – 63 1020 4900 0000 8502 3055 5762 z dopiskiem "Lubelszczyzna dla Syrii". W zbiórkę będzie można również włączyć się przez wysłanie SMS o treści RATUJE pod numer 72405 (koszt 2,46 z VAT).
 
Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć akcję, organizatorzy z całego serca dziękują. Każdy, nawet najmniejszy gest, stanowi szansę dla narodu syryjskiego na godne życie.
 
Akcja objęta jest honorowym patronatem wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka.

90 lat lubelskiej energetyki 90 lat lubelskiej energetyki

W dniu 15 września 2017 roku odbył się julieusz  energetyki lubelskiej
Lubelska energetyka ma 90 lat.

W sptkaniu  tym ucestniczyło wielu związkowców - wśród nich Pani Zofia Gwóźdź - Wiceprzewodnicząca
Rady OPZZ województwa lubelskiego, która odznaczona została "Złotym Krzyżem Zasłogi".

Posiedzenie Prezydium WRDS Posiedzenie Prezydium WRDS

W dniu 5 września 2017 r.  Pani Wiesława Janczak  - Przeweodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyła w posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. 


Podczas spotkania omówiono między innymi tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. Ustalono, że tematami posiedzenia będą:

  1. Funkcjonowanie i rozwój COZL im. św. Jana z Dukli.
  2. Perspektywa finansowa świadczeń medycznych w ochronie zdrowia województwa lubelskiego.

Członkowie Prezydium zdecydowali o skierowaniu ww. tematów do prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS.

W trakcie posiedzenia ustalono również konieczność powołania w ramach WRDS Doraźnego Zespołu Roboczego, który zawiąże koalicję na rzecz walki z szarą strefą.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W dniu 29 sierpnia 2017 r.  Pani Wiesława Janczak - Przewodnicząca  Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyła w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący WRDS – Pan Sławomir Sosnowski.

Przedmiotem posiedzenia było omówienie tematu dot. szarej strefy oraz zagadnień związanych z oceną skutków wdrażania ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Wsparcia obradom udzielili: Pan  Włodzimierz Biaduń- Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie, Pan Artur Krukowski- Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Pan Jacek Stefaniuk – Inspektor Kontroli Wydział Kontroli Płatników Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Pan Andrzej Ryl – Przewodniczący SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS, Pani prof. dr hab. n. farm. Ewa Poleszak – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmacji Aptecznej oraz Pan Tomasz Barszcz- Prezes Lubelskiej  Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Posiedzenie Rady poprzedzone było spotkaniami zespołów roboczych, które w oparciu o przedstawione materiały i uzyskane informacje, opracowały merytoryczne stanowiska.

Efektem prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego było przyjęcie:

  1. Stanowiska Nr 7/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie efektów działań w zakresie walki z szarą strefą w skali kraju i w województwie lubelskim
  2. Stanowiska Nr 8/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. sprawie monitorowania wdrażania ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 7 kwietnia 2017 r. oraz ocena jej wpływu na zdrowie publiczne.
  3. Uchwały Nr 6/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu WRDS.

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

14 lipca br. Pani Wiesława Janczak - Przewodnicząca Rady OPZZ woj.lubelskiego uczestniczyła  w posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. w Lublinie.
W czasie spotkania  zostały przygotowane tematy  na którymi Rada będzie pracować w miesiącu sierpniu br.Są to "Efekty diałań w zakresie walki z szarą strefą w skali kraju i w wojwództwei lubelskim" oraz "Efekty lub skutki uboczne wdrażania Ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne".

Posiedzenie Rady OPZZ Województwa Lubelskiego Posiedzenie Rady OPZZ Województwa Lubelskiego

W dniu 30 czerwca 2017 roku w siedzibie Rady Rady OPZZ województwa l;ubelskiego odbyło się kolejne posiedzenie członków Rady .
Obradom przewodniczyła Pani Wiesława Janczak - Przewodnicząca Rady .

       

       

W czasie  spotkania przeprowadzone zostało szkolenie nt. Ochrona wynagrodzenia osób świadczących pracę na podstawie umów cywino-prawnych.
Szkolenie prowadziły pracownice Państwowej Inspekcji Pracy  w osobach : Wioletta Cieślak i Katarzyna Wydra.

Posiedzenie plenarne WRDS Posiedzenie plenarne WRDS

Dnia 29 czerwca 2017 roku  Pani  Wiesława Janczak - Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego  uczestniczyła w posiedzniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Spoiłecznego Województwa Lubelskiego.

Przedmiotem posiedzenia było "Omówienie propozycji WRDS w sprawie organizacji wojewódzkiego forum poświęconego problemom kształcenia, rynku pracy i braku wykwalifikowanej kadry".
Dyskusja zakończyła się decyzją o organizacji forum  na temat przyszłości  kształcenia i rynku pracy przy udziale stron WRDS, Kuratorium Oświaty, środowiskl naukowych oraz Rad Rynku Pracy.W trakcie obrad podjęto także dyskusję na temat modernizacji linii kolejowej Warszawa -  Dorohusk, komunikacji zastępczej oraz trudnościach w dojazdach z Lublina do Warszawy w trakcie  trwającej inwestycji.

Posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie Posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

W dniu 20 czerwca 2017 roku Pani Wiesława Janczak - Przewodnicząca Rady OPZZ  województwa luibelskiego
 i Przewodnicząca Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie  przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Lublinie 
 prowadziła spotkanie
   na którym  omówiono "Wpływ zmian w przepisach prawa pracy na sytuację branzy budowlanej   / minimalna stawka wynagrodzenia za pracę w ramach umów cywilno-prawnych, zmiany przepisów dotyczących zamówień publicznych/.Dariusz Bieglemajer - członek Rady OPZZ województwa lubelskiego  i Przewodniczący  Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Energetyki 
uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020l.

Lubelskie Orły Biznesu po raz 14 -sty. Lubelskie Orły Biznesu po raz 14 -sty.
 W dniu  8 czerwca 2017 r Pani Wiesława Janczak - Przewodniocząca Rady OPZZ województwa lubelskiego uczestniczyła   w uroczystości  wręczenia Lubelskich Orłów Biznesu.

W spotkaniu uczestniczyli najlepsi pracodawcy i przedsiębiorcy z regionu, dyrektorzy szpitali, przedstawiciele uczelni, samorządowcy, właściciele niewielkich przedsiębiorstw i dużych firm - działających na rynku lokalnym , ale też poza granicami województwa i kraju.
Obecny na gali wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj mówił o przepisach dotyczących zamówień publicznych.

Nagrodzonych zostało 12 firm i osób. W kategorii firma rodzinna tytuł Lubelskiego Orła Biznesu otrzymała Fabryka Okien i Drzwi BAS, która specjalizuje się w stolarce do zabytkowych obiektów.
Przynane zostały też Honorowe Orły Biznesu z diamentami.

Pani Wiesława Janczak uhonorowana została "Medalem Lubelskiego Orła Biznesu".


Posiedzenie Prezydium WRDS Posiedzenie Prezydium WRDS
7 czerwca br odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.
Obradom przewodniczyła z upowaznienia Przewodniczącego WRDS Pana Sławomira Sosnowskiego - Pani Wiesłwa Janczak Przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego.

W trakcie  posiedzenia omówiono propozycje zmian do nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjacg dialogu społecznego.

Członkowie Prezydium ustalili i, że  na  następnym posiedzeniu  plenarnym będzie  "Omówienie propozycji WRDS  w sprawie organizacji  wojewódzkiego forum poświęconego problemom kształcenia, rynku pracy i braku wykwalifikowanej kadry" oraz " Komunikacja zastępcza podczas trwania moderniacji linii kolejowej Warszawa - Dorohusk, trudności w dojazdach z Lublina do stolicy na czas trwania inwestycji"


Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

W dniu 30 maja 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie mWojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.
Obradom przewodniczyła z upoważnienia Przewodniczącego WRDS Sławomira Sosnowskiego - Pani Wiesława Janczak - Przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego  oraz Wiceprzewodnicząca WRDS.


Przedmiotem obrad było " Określenie zasad współpracy uczelni, biznesu, administracji na zasadzie złotego trójkąta, wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku.'W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście - Pan Stanisław Michałowski - Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego d/s Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS Województwa Lubelskiego oraz Pani Elwira Rycaj - Kierownik Oddziału Lybelskiego Centrum Badeań nad Innowacyjnością.

1 MAJA 1 MAJAŚwiętujmy razem 1 Maja  
C H O D Ź C I E    Z    N A M I  !

 


 
„Przywróćmy godność pracy"
 
1 maja to międzynarodowy dzień solidarności ludzi pracy. Dzień, w którym pracownicy i związkowcy na całym świecie przypominają o prawie do godnego życia.
W dalszym ciągu praca w Polsce dla milionów Polek i Polaków nie spełnia swojej podstawowej roli – zapewnienia godnego i stabilnego życia. Praca powinna być źródłem utrzymania, zapewniać bezpieczeństwo socjalne i spokojną emeryturę. Niezbędne jest dalsze ograniczanie „śmieciowego" zatrudnienia! Konieczny jest szybszy wzrost wynagrodzeń i stabilny system emerytalny. Niezbędne są aktywne systemy wsparcia państwa dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy!
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje szybszego tworzenia nowych – „dobrych" miejsc pracy i wielokrotnie proponowało rządowi podjęcie działań w tej sprawie.
            Nadal aktualne są w Polsce: potrzeba działania na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, przestrzegania prawa pracy, walki z rozwarstwieniem społecznym, dyskryminowaniem pracowników i bezrobociem.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych aktywnie zabiega o wdrożenie zarówno w Polsce jak i całej Unii Europejski zasady „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu". Postulujemy zmianę dyrektywy europejskiej w tym zakresie. Jesteśmy zwolennikami wprowadzenia „minimalnego dochodu gwarantowanego". Domagamy się ratyfikacji przez Polskę Zweryfikowanej Europejskiej Karty Społecznej.
1 maja to rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tym faktem wiele Polek i Polaków wiązało i wiąże wiele nadziei. Możliwość swobodnego przemieszczania się i  podejmowania pracy za granicą, europejskie rozwiązania prawne poprawiające polskie standardy socjalne i społeczne to wartości, które większość obywateli naszego państwa postrzega pozytywnie.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje do Polek i Polaków o aktywny udział w obchodach 1 maja - Międzynarodowego Dnia Walki o Prawa Ludzi Pracy.
Zwracamy się do organizacji członkowskich OPZZ i struktur terytorialnych naszej konfederacji o inspirowanie obchodów w swoich środowiskach oraz o udział w centralnych uroczystościach w Warszawie. Tradycyjnie spotkamy się przed siedzibą OPZZ.
Zapraszamy wszystkich partnerów politycznych i społecznych oraz mieszkańców Polski, dla których ważne są ideały i tradycje 1-go maja do udziału w warszawskiej manifestacji.
 
  

Spotkanie u Wojewody Spotkanie u WojewodyPani Wiesława Janczak - Przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego dnia 11 kwietnia 2017 roku uczestniczyła w spotkaniu wielkanoncym u Wojewody Lubelskiego.
- Już tylko kilka dni dzieli nas od najważniejszych świąt chrześcijańskich – od Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, które to święta sprawiają, że na nowo odkrywamy radość z tego, że jesteśmy chrześcijanami i tej radości Państwu życzę - powiedział wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek do zgromadzonych w Sali Kolumnowej LUW pracowników administracji rządowej, na spotkaniu z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.


 
Wojewoda złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia radości ze Zmartwychwstania, umocnienia wiary i ducha, otwarcia na siebie, przeżywania radosnych Świąt w gronie rodziny i przyjaciół, a wcześniej głębokiego przeżywania Triduum Paschalnego.


 
Słowo do zebranych skierował również JE ks. arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Po wspólnej modlitwie uczestnicy podzielili się jajkiem. Podczas spotkania nie zabrakło serdecznej wymiany życzeń, uścisków oraz uśmiechów. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, administracji zespolonej i niezespolonej, służb mundurowych oraz  konsultanci wojewódzcy.
 


Podsumowanie Roku działalności WRDS pod przewodnictwem Pani Wiesławy Janczak Podsumowanie Roku działalności WRDS pod przewodnictwem Pani Wiesławy Janczak

Minął rok odkąd Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego rozpoczęła swoją działalność. Na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2017 r. podsumowano dotychczasową pacę rady pod przewodnictwem Wiesławy Janczak. Nowym przewodniczącym zgodnie z rotacyjną zasadą przewodniczenia został Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego: Henryka Bochniarz - Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Zbigniew Żurek - przewodniczący zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS, Grzegorz Baczewski - dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy - sekretarz RDS oraz Katarzyna Łażewska - dyrektor biura RDS. Gość honorowy posiedzenia Henryka Bochniarz, wykazała duże uznanie dla pracy lubelskiej WRDS oceniając ją jako jedną z najprężniej działających Rad zarówno pod względem ilości jak i jakości wykonanej pracy. WRDS WL odbyła w ciągu roku 40 posiedzeń, przyjęła 11 stanowisk, 13 stanowisk zespołów roboczych, 3 opinie, 33 uchwały. Taki dorobek rocznej działalności plasuje WRDS WL w czołówce w Polsce. Obrona Górek Czechowskich, Pakt dla Lubelskiego Węgla podjęty w celu ochrony przed restrukturyzacją lubelskiej kopalni w Bogdance, to tylko niektóre z sukcesów lubelskiej WRDS.

Uroczyste podziękowanie przewodniczącej złożył Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski oraz pozostali członkowie Rady. Ten klimat, to zrozumienie, szacunek wszystkich stron dialogu w funkcjonowaniu naszej Rady bez polityki i podziałów, zawdzięczamy nam wszystkim, mimo różnicy zdań umieliśmy osiągnąć konsensus, powiedziała wzruszona przewodnicząca WRDS. Złożyła także podziękowania Marszałkowi Województwa Lubelskiego za wzorowe zorganizowanie pracy Biura WRDS oraz zapewnienie funkcjonowania Rady na najwyższym poziomie, pomimo ograniczonych środków z rządowej dotacji.


Członkowie WRDS przyjęli podczas posiedzenia Stanowisko Nr 1/2017 w sprawie emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody medyczne ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego oraz Opinię Nr 1/2017 w sprawie nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Polecamy Państwu wywiad przeprowadzony z Panią Henryką Bochniarz – Przewodniczącą RDS w programie „To nas dotyczy", w którym Pani Przewodnicząca bardzo pochlebnie wypowiada się o naszej Radzie. Program możecie Państwo obejrzeć klikając w link poniżej.
 
Link do programu:
http://lublin.tvp.pl/28770790/24-stycznia-2017
 

img

 

IX Posiedzenie WRDS IX Posiedzenie WRDS


W dniu 11 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się dziewiąte posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
Posiedzeniu  przewodniczyła   Wiesława janczak - Przewodnicząca  Wojewódzkiej Rady Dialoigu Społecznego Województwa Lubelskiego.


Przedmiotem spotkania był poruszony przez Pana Marka Chmielewskiego reprezentującego NSZZ „Solidarność" problem finansowania stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego w 2017 roku i w latach następnych. Rozmawiano także o rządowych zmianach w polskim systemie oświaty. Temat ten budzi szereg  wątpliwości wśród członków Rady. Członkowie Prezydium uznali, iż niezbędne jest  zwrócenie się  do samorządów z pytaniem jakie społeczne i ekonomiczne skutki ponoszą z związku z wdrażaniem reformy oświaty na terenie Województwa Lubelskiego. Dyskusja zakończyła się decyzją o zaproszeniu na marcowe posiedzenie WRDS m.in. Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz przedstawicieli reprezentujących lubelskie samorządy.
Dyskutowano również o  nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Obrady zakończyły się wypracowaniem postulatów, które dotyczą m.in. kwestii tworzenia
i finansowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.
Kolejny temat, poruszony na wniosek Pana Henryka Smolarza – reprezentującego stronę samorządową dotyczył wypracowania stanowiska  w sprawie nowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska
w  zakresie wyboru władz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz ich składu. Decyzją Prezydium temat ten został skierowany do pracy w zespole ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. 


Spotkanie opłatkowe u Wojewody Lubelskiego Spotkanie opłatkowe u Wojewody Lubelskiego

  Pani Wiesława Janczak   -  Przewodnicząca Rady  OPZZ Województwa Lubelskiego  dnia 14 grudnia 2016 roku uczestniczyła w spotkaniu opłatowym u Wojewody Lubelskiego.
 
-" Odkrycie prawdy o Bożym Narodzeniu zobowiązuje nas abyśmy prawdę właśnie głosili przez kolejne dni Nowego 2017 roku:" –  powiedział wojewoda profesor Przemysław Czarnek do zgromadzonych na spotkaniu opłatkowym pracowników administracji rządowej.
Wojewoda złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżającego się dnia Bożego Narodzenia. Życzył radosnego przeżywania całych Świąt, ciepła, spokoju, otwarcia na siebie w domach rodzinnych, a także sukcesów w Nowym 2017 r.  Z rąk harcerzy Chorągwi i Hufca Komendy ZHP Lublin wojewoda odebrał Betlejemskie Światło Pokoju.
 Słowo do zebranych skierował również JE ks. arcybiskup Stanisław Budzik metropolita lubelski.
 
Podczas spotkania opłatkowego nie zabrakło serdecznej wymiany życzeń, uścisków oraz uśmiechów. Była to okazja do wspólnego kolędowania wraz z zespołem Jawor z Uniwersytetu Przyrodniczego. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych, administracji zespolonej i niezespolonej oraz  konsultanci wojewódzcy.
   


 

W mediach W mediach

Dorabianie do emerytury - szczegóły zmian

Profesor Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, oraz profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS, przedstawili we wtorek w Radzie Dialogu Społecznego (RDS) szczegóły zmian w przepisach emerytalnych. Związkowcy dopytywali o propozycję podwyższenia składki płaconej przez przedsiębiorców na Fundusz Emerytur Pomostowych. Rząd proponuje podniesienie stawki składki do 7 proc. – To bardzo duża podwyżka dla dużych firm, zatrudniających po kilka tysięcy takich pracowników – tłumaczył Bogdan Grzybowski, ekspert OPZZ. – Jeśli obecnie taka składka wynosi przeciętnie około 50 zł miesięcznie, po zmianach wzrośnie do 280 zł miesięcznie. Dla małej firmy może to nie będzie problem, aby zapłacić wyższą składkę. Dla przedsiębiorstwa, które zatrudnia przykładowo tysiąc takich pracowników, podwyższenie składki może być powodem ogłoszenia upadłości – uważa Grzybowski.
przeczytaj

Wiek emerytalny obniżony Wiek emerytalny obniżony

Po prawie roku od wpłynięcia do Sejmu prezydenckiego projektu ustawy dotyczącego obniżenia wieku emerytalnego rząd i parlament wreszcie zakończyli prace. W ten sposób rząd Beaty Szydło realizuje przedwyborczą obietnicę Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą zniesienia oprotestowanego przymusu pracy do 67. roku życia. Nowe przepisy nie obejmują jednak propozycji zgłaszanych przez OPZZ, dotyczących wprowadzenia 

Mobbing Mobbing

Mobbing? Nie musisz się godzić na poniżanie

 
Podstawowym polskim aktem prawnym, w którym zdefiniowany został mobbing jest Kodeks pracy.  Kodeks zobowiązuje pracodawcę do przeciwdziałania mobbingowi, a pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę wskutek mobbingu lub przez mobbing ucierpiało jego zdrowie daje możliwość dochodzenia odszkodowania bądź zadośćuczynienia pieniężnego.
 
przeczytaj

Nie wszyscy dostaną podwyżki Nie wszyscy dostaną podwyżki

Nie wszyscy emeryci dostaną podwyżki

Minimalna emerytura zostanie podwyższona do 1000 zł – tak kilka tygodni temu ogłosiła z pompą minister rodziny Elżbieta Rafalska. Tylko że podwyżki ominą ok. 150-tysięczną rzeszę osób powyżej 67. roku życia! Co na to resort? – Nie możemy tego zmienić. Projekt mówi jasno: podwyżka do 1000 zł jest dla osób, które dziś mają prawo do minimalnego świadczenia – mówi minister Elżbieta Rafalska. – To skandaliczna decyzja rządu – oburza się Wiesława Taranowska wiceszefowa OPZZ. – W ten sposób państwo dzieli emerytów na gorszych i lepszych! – dodaje. 

przeczytaj

W mediach W mediach

Bruksela: Nadzwyczajne posiedzenie KW EKZZ

Na wczorajszym (7.11.) nadzwyczajnym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w Brukseli szef OPZZ, Jan Guz , Piotr Ostrowski i Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność" przedstawili związkowy projekt dotyczący przyszłości Europy i jej społecznego wymiaru.
 
W dyskusji udział wzięli Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej oraz  Pierre Moscovici, komisarz europejski ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł.
 
W swoim wystąpieniu Jan Guz skupił się nad tym jak Komisja Europejska będzie dokonywać redystrybucji środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje w kapitał społeczny w Europie? Stwierdził, że Europa Środkowo-Wschodnia, Polska, nie mogą być w tym procesie dyskryminowane. Pytał jak Komisja Europejska zamierza odpowiedzieć na utratę miejsc pracy związaną z cyfryzacją, czy „uberyzacją"? To poważne wyzwanie dla rynków pracy w Europie, narażające pracowników na bezrobocie lub prekaryzację.
 
Wskazał, że oprócz rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych w duchu idei „równa płaca za tę samą pracę", konieczne są także ogólnoeuropejskie działania w kierunku ujednolicenia w sferze podatkowej, np. w kwestii podatku korporacyjnego i ulg podatkowych. Różnice systemów podatkowych wykorzystują przecież przedsiębiorcy.
 
Mówił także o tym , że niezbędna jest dyrektywa o europejskiej płacy minimalnej. - Europejscy pracownicy nie oczekują pięknie formułowanych wypowiedzi oraz kolejnych programów i planów. Oczekują konkretnych działań w sprawach społecznych – powiedział przewodniczący OPZZ.
 
(PO)
 
 
  •