Spotkajmy się 1 Maja  PRZYWRÓĆMY GODNOŚĆ PRACY!
 
To dzień szczególny dla związkowców, jeden z ważniejszych dni w roku  wiec spotkajmy się licznie o godzinie 11.00 pod  Pomnikiem Czynu Zbrojnego Proletariatu  przy Alei Daszyńskiego, w Krakowie.
W hołdzie wszystkim tym, którzy swoją pracą tworzyli wielkość Naszej Ojczyzny
 
 
 
Rada OPZZ Województwa Małopolskiego apeluje do wszystkich związkowców organizacji związkowych, sympatyków, o czynny i niezawodny udział w świętowaniu 1 MAJA . Wierzymy, że tak jak kiedyś przelana robotnicza krew, przyniosła poprawę robotniczego życia, tak nasze manifestacje oraz walka o obronę praw pracowniczych  i równość społeczną przyniesie oczekiwane  rezultaty, że staniemy się społeczeństwem, w którym  dominować będzie dbałość o rozwój jakości życia, dobrobyt społeczny, równe możliwości dla wszystkich
i poczucie bezpieczeństwa  pracowniczego.        

Projekt Akcelerator biznesu Projekt Akcelerator biznesu

Rada OPZZ od października w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan przystąpi do realizacji projektu pt. Akcelerator biznesu. Wsparcie rozwoju strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce, nr wniosku o dofinansowanie POWR.02.02.00-00-0073/16, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

RADA OPZZ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO RADA OPZZ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Przewodniczący Rady : Józef Król

Adres : Aleje Słowackiego 48

30-018 Kraków

e-mail: krakow@opzz.org.pl
 


Wyświetl większą mapę