Wydawca treści Wydawca treści

IndustriALL Europa: Manifest na rzecz przywrócenia przemysłu do działania

Ten manifest określa wymagania Industriall European Trade Union wobec parlamentów krajowych, nowego Parlamentu Europejskiego, który będzie wybierany w maju 2014 r. oraz nowej Komisji Europejskiej, która przejmie urząd wkrótce potem. Wymagania koncentrują się na potrzebie utrzymania i dalszego rozwoju silnej bazy produkcyjnej w Europie jako niezbędnego warunku do zwiększenia wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, wsparcia przejście do ekologicznie zrównoważonego przemysłu i znalezieniu rozwiązań dla wielkich wyzwań społecznych (na przykład zarządzania zmianami klimatu, globalizacją i zmianami demograficznymi), przed którymi stają nasze gospodarki.

Tekst Manifestu znajduje się TUTAJ