Wydawca treści Wydawca treści

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Karta Praw Podstawowych UE jest zbiorem praw obywatelskich, których zadaniem jest tworzenie spójnego zestawu norm tworzonego w przyszłości prawa Unii Europejskiej.
 
Obejmuje ona:
  • gwarancje godności życia mieszkańców Unii Europejskiej,
  • zapisy o równości wobec prawa oraz gwarancje wolności osobistych (np. wolność wypowiedzi, gwarancje do sprawiedliwego procesu itp.),
  • gwarancje praw konsumenckich,
  • prawo do dobrej administracji,
  • gwarancje praw socjalnych i pracowniczych (swobodne zrzeszanie się w związki zawodowe, prawo do strajku, należyte i sprawiedliwe warunki pracy, prawo do świadczeń z zabezpieczenia socjalnego, dostęp do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia itp.),
  • gwarancje ochrony danych osobowych,
  • zasady bioetyczne.
 
Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w 2007 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości kierowany przez Jarosława Kaczyńskiego odmówił podpisania Karty, przyłączając się do protokołu tzw. brytyjskiego wyłączenia. Rząd Prawa i Sprawiedliwości formalnie opowiedział się zatem przeciwko zapisanym w Karcie prawom pracowniczym i obywatelskim. Spowodowało to umniejszenie roli szeroko rozumianej sfery praw i wolności obywatelskich oraz pracowniczych w kontekście zarówno europejskim jak i krajowym. Przekreśliło także możliwość odwołania się obywateli polskich do Trybunału Sprawiedliwości UE w sytuacji naruszenia praw pracowniczych. Politykę PiS kontynuują rządy koalicji PO-PSL, mimo przedwyborczych obietnic Donalda Tuska jeszcze z 2007 roku. Na skutek kolejnych decyzji rządów PiS oraz PO-PSL, nasi obywatele mają mniejsze prawa niż obywatele 26 krajów członkowskich Unii Europejskiej.

W sprawie Karty Praw Podstawowych Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wypowiadało się wielokrotnie, podejmując inicjatywy na rzecz poszanowania przez Polskę demokratycznych reguł i zasad Unii Europejskiej.
 
OPZZ stoi na stanowisku, iż mając na uwadze potrzebę realizacji w Polsce idei Europy Socjalnej, Polska powinna jak najszybciej podjąć niezbędne działania w celu odstąpienia od tzw. protokołu brytyjskiego i podpisania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w całości.

<pobierz treść Karty w formacie pdf>