Wydawca treści Wydawca treści

Włoskie związki zawodowe przeciwne jednej umowie o pracę

Od pewnego czasu eksperci Banku Światowego promują ideę tzw. jednej umowy o pracę. W tym kontekście, na posiedzeniu Rady OPZZ w dn. 23 września 2015 roku wystąpił z prezentacją Jan Rutkowski, ekspert Banku Światowego. Jednym z argumentów, mających w założeniu świadczyć na korzyść tej propozycji, jest jej wdrożenie we Włoszech. OPZZ postanowiło sprawdzić to źródła.
W dniu 29 września, w trakcie obrad XIII Kongresu Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w Paryżu z Susanną Camusso Sekretarz Generalną Włoskiej Powszechnej Konfederacji Pracy (CGIL) spotkał się Przewodniczący OPZZ Jan Guz. Jednym z tematów rozmów była opinia włoskich związkowców w kwestii jednej umowy o pracę.
Jak nam przekazano, instrument jednej umowy o pracę rząd włoski wprowadził bez konsultacji ze związkami zawodowymi. Argumentem rządu za wprowadzeniem tego mechanizmu był spodziewany spadek bezrobocia (głównie wśród osób młodych) oraz wzrost liczby aktywnych zawodowo. Po wprowadzeniu tego instrumentu nie zaszły jednak w tej kwestii znaczące zmiany.
Włoskie związki zawodowe jednoznacznie opowiadają się przeciwko instrumentowi jednej umowy o pracę, wskazując że jest on skutecznym narzędziem znacząco obniżającym standardy zatrudnienia tych, którzy posiadają umowy o pracę, przy jednoczesnym braku zasadniczych zmian w warunkach zatrudnienia prekariuszy.
Susanna Camusso zapewniła, że eksperci CGIL są w stanie przyjechać do Polski, aby przedstawić na forum OPZZ szczegółowe stanowisko włoskich związków zawodowych wobec konstrukcji "jedna umowa o pracę".