Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Platforma EKZZ na rzecz Przyszłości Europy

My, europejskie związki zawodowe, chcemy Unii Europejskiej i jednolitego rynku opartego o współpracę, solidarność i sprawiedliwość społeczną – Unii Europejskiej zdolnej do konkurowania ze światem zrównoważonym modelem gospodarczym i społecznym. Razem jesteśmy silniejsi - gospodarczo, społecznie i demokratycznie. Unia Europejska nie można osiągnąć wyższego standardu życia dla wszystkich bez dalszej integracji i konwergencji w górę.

ERZ: Jak organizować swoje sieci komunikacyjne

Broszura przygotowana przez ekspertów Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych oferuje praktyczne wskazówki dla członków Europejskich Rad Zakładowych, mające na celu wsparcie dla lepszej...

Manifest Paryski EKZZ

Manifest Paryski EKZZ "Wspólnie w obronie dobrej jakości miejsc pracy, praw pracowniczych i sprawiedliwego społeczeństwa w Europie" przyjęty w Paryżu przez XIII Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w dniach 29 września – 2 października 2015

IndustriALL Europa: Manifest na rzecz przywrócenia przemysłu do działania

Ten manifest określa wymagania Industriall European Trade Union wobec parlamentów krajowych, nowego Parlamentu Europejskiego, który będzie wybierany w maju 2014 r. oraz nowej Komisji Europejskiej,...

Włoskie związki zawodowe przeciwne jednej umowie o pracę

Włoskie związki zawodowe jednoznacznie opowiadają się przeciwko instrumentowi jednej umowy o pracę, wskazując że jest on skutecznym narzędziem znacząco obniżającym standardy zatrudnienia tych, którzy posiadają umowy o pracę, przy jednoczesnym braku zasadniczych zmian w warunkach zatrudnienia prekariuszy.

Akty prawne Akty prawne

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Karta Praw Podstawowych UE jest zbiorem praw obywatelskich, których zadaniem jest tworzenie spójnego zestawu norm tworzonego w przyszłości prawa Unii Europejskiej.

Aktualności Aktualności

Posiedzenie związkowców regionu Morza Bałtyckiego (BASTUN)

Inicjatywa rządu szwedzkiego dotycząca wprowadzenia globalnego porozumienia na rzecz sprawiedliwości społecznej, nierówności dochodowych oraz wzmocnienia pozycji związków zawodowych to główny...

Na Malcie o sprawach europejskich

Przewodniczący OPZZ Jan Guz oraz specjalista ds. europejskich w Wydziale Międzynarodowym Adam Rogalewski, wspólnie z liderami europejskich związków zawodowych uczestniczyli w obradach Komitetu...

OPZZ pisze do polskich Europosłów w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych

Biorąc pod uwagę dobro polskich pracowników i pracownic oraz przyszłość europejskiego modelu socjalnego, w imieniu członków i członkiń związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ zwracam się do Pań Posłanek i Panów Posłów o ponowne przenalizowanie zaproponowanych przez Państwa poprawek, także w kontekście przyszłości naszego wspólnego projektu europejskiego.

ETUI: Obecne trendy w procesie integracyjnym Unii Europejskiej - wyzwania i szanse dla związków zawodowych

Zrozumienie potrzeby przedstawicielstwa związkowego (jako partnera społecznego) w poszczególnych instytucjach i organach UE, a naliza silnych i słabych stron organizacyjnych związków zawodowych w...

BASTUN w Warszawie

Delegacja OPZZ w składzie Jan Guz i Piotr Ostrowski wzięła w dn. 24 listopada 2016 roku udział w posiedzeniu Związkowej Sieci Morza Bałtyckiego (BASTUN) w Warszawie.  Spotkanie związane było...

OPZZ rozmawia z Radą Europy na temat handlu ludźmi

Eksperci OPZZ, Piotr Ostrowski i Norbert Kusiak, przedstawili związkowy punkt widzenia na kwestie pracy przymusowej w Polsce oraz podejmowane przez OPZZ działania na rzecz zmniejszenia popytu na wszelkie formy wyzysku. Wskazali na nasze zaangażowanie w uchwalenie ustawy wprowadzającej godzinową stawkę płacy minimalnej oraz powstanie Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce.

Spotkanie związków zawodowych Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie

Związki zawodowe Grupy Wyszehradzkiej wspólnie sprzeciwiają się stanowisku organizacji pracodawców i rządów, które starają się utrzymywać antypracownicze status quo, bazujące na osiąganiu przewagi konkurencyjnej w oparciu o niskie koszty pracy

W Parlamencie Europejskim walczymy o równe traktowanie pracowników delegowanych w UE

Wspólnie walczymy o to, aby polscy pracownicy mogli zarabiać tyle samo, ile pracownicy na Zachodzie. Polacy nie mogą zarabiać mniej, tylko dlatego, że są Polakami – a tak dzieje się obecnie. Przypomnijmy, że zarówno polskie organizacje pracodawców jak i polski rząd są temu przeciwne. W imię anachronicznego konkurowania niskimi płacami i niskimi kosztami pracy, akceptują oni gorsze traktowanie polskich pracowników.

Europejscy związkowcy przepytują unijnych polityków

Delegacja OPZZ mówiła, że niezbędna jest dyrektywa o europejskiej płacy minimalnej. Europejscy pracownicy nie oczekują pięknie formułowanych wypowiedzi oraz kolejnych programów i planów. Oczekują konkretnych działań w sprawach społecznych.

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EKZZ

Z punktu widzenia polskich związków zawodowych najważniejsze zagadnienia omówione podczas posiedzenia, dotyczyły m. in: Platformy na rzecz Przyszłości Europy, sytuacji pracowników samozatrudnionych, kampanii "Europa potrzebuje podwyżki" oraz stanowiska w sprawie COP 22 (dotyczącego przeciwdziałania ociepleniu klimatu)
Wyświetlanie 1 - 10 z 176 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 18