Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Platforma EKZZ na rzecz Przyszłości Europy

My, europejskie związki zawodowe, chcemy Unii Europejskiej i jednolitego rynku opartego o współpracę, solidarność i sprawiedliwość społeczną – Unii Europejskiej zdolnej do konkurowania ze światem zrównoważonym modelem gospodarczym i społecznym. Razem jesteśmy silniejsi - gospodarczo, społecznie i demokratycznie. Unia Europejska nie można osiągnąć wyższego standardu życia dla wszystkich bez dalszej integracji i konwergencji w górę.

ERZ: Jak organizować swoje sieci komunikacyjne

Broszura przygotowana przez ekspertów Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych oferuje praktyczne wskazówki dla członków Europejskich Rad Zakładowych, mające na celu wsparcie dla lepszej...

Manifest Paryski EKZZ

Manifest Paryski EKZZ "Wspólnie w obronie dobrej jakości miejsc pracy, praw pracowniczych i sprawiedliwego społeczeństwa w Europie" przyjęty w Paryżu przez XIII Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w dniach 29 września – 2 października 2015

IndustriALL Europa: Manifest na rzecz przywrócenia przemysłu do działania

Ten manifest określa wymagania Industriall European Trade Union wobec parlamentów krajowych, nowego Parlamentu Europejskiego, który będzie wybierany w maju 2014 r. oraz nowej Komisji Europejskiej,...

Włoskie związki zawodowe przeciwne jednej umowie o pracę

Włoskie związki zawodowe jednoznacznie opowiadają się przeciwko instrumentowi jednej umowy o pracę, wskazując że jest on skutecznym narzędziem znacząco obniżającym standardy zatrudnienia tych, którzy posiadają umowy o pracę, przy jednoczesnym braku zasadniczych zmian w warunkach zatrudnienia prekariuszy.

Akty prawne Akty prawne

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Karta Praw Podstawowych UE jest zbiorem praw obywatelskich, których zadaniem jest tworzenie spójnego zestawu norm tworzonego w przyszłości prawa Unii Europejskiej.

Aktualności Aktualności

« Powrót

Europejscy związkowcy przepytują unijnych polityków

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w dn. 7 listopada w Brukseli delegacja OPZZ wraz z przewodniczącym Janem Guzem oraz delegacja NSZZ „Solidarność", wraz z przewodniczącym KK Piotrem Dudą, przedstawiła związkowy projekt dotyczący przyszłości Europy i jej społecznego wymiaru. Rozmawialiśmy m.in. z Jean-Claudem Junckerem, przewodniczącym Komisji Europejskiej i Pierrem Moscovici komisarzem europejskim ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł.

W wystąpieniu Jana Guza interesowało jak Komisja Europejska będzie dokonywać redystrybucji środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje w kapitał społeczny w Europie? Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska, nie mogą być w tym procesie dyskryminowane. Przewodniczący OPZZ pytał także jak Komisja Europejska zamierza odpowiedzieć na utratę miejsc pracy, związaną z cyfryzacją, czy „uberyzacją"? To poważne wyzwanie dla rynków pracy w Europie, narażające pracowników na bezrobocie lub prekaryzację. Jan Guz wskazał, że oprócz rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych w duchu idei „równa płaca za tę samą pracę", konieczne są także ogólnoeuropejskie działania w kierunku ujednolicenia w sferze podatkowej, np. w kwestii podatku korporacyjnego i ulg podatkowych. Różnice systemów podatkowych wykorzystują przecież przedsiębiorcy. Delegacja OPZZ mówiła także, że niezbędna jest dyrektywa o europejskiej płacy minimalnej. Europejscy pracownicy nie oczekują pięknie formułowanych wypowiedzi oraz kolejnych programów i planów. Oczekują konkretnych działań w sprawach społecznych.