Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Platforma EKZZ na rzecz Przyszłości Europy

My, europejskie związki zawodowe, chcemy Unii Europejskiej i jednolitego rynku opartego o współpracę, solidarność i sprawiedliwość społeczną – Unii Europejskiej zdolnej do konkurowania ze światem zrównoważonym modelem gospodarczym i społecznym. Razem jesteśmy silniejsi - gospodarczo, społecznie i demokratycznie. Unia Europejska nie można osiągnąć wyższego standardu życia dla wszystkich bez dalszej integracji i konwergencji w górę.

ERZ: Jak organizować swoje sieci komunikacyjne

Broszura przygotowana przez ekspertów Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych oferuje praktyczne wskazówki dla członków Europejskich Rad Zakładowych, mające na celu wsparcie dla lepszej...

Manifest Paryski EKZZ

Manifest Paryski EKZZ "Wspólnie w obronie dobrej jakości miejsc pracy, praw pracowniczych i sprawiedliwego społeczeństwa w Europie" przyjęty w Paryżu przez XIII Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w dniach 29 września – 2 października 2015

IndustriALL Europa: Manifest na rzecz przywrócenia przemysłu do działania

Ten manifest określa wymagania Industriall European Trade Union wobec parlamentów krajowych, nowego Parlamentu Europejskiego, który będzie wybierany w maju 2014 r. oraz nowej Komisji Europejskiej,...

Włoskie związki zawodowe przeciwne jednej umowie o pracę

Włoskie związki zawodowe jednoznacznie opowiadają się przeciwko instrumentowi jednej umowy o pracę, wskazując że jest on skutecznym narzędziem znacząco obniżającym standardy zatrudnienia tych, którzy posiadają umowy o pracę, przy jednoczesnym braku zasadniczych zmian w warunkach zatrudnienia prekariuszy.

Akty prawne Akty prawne

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Karta Praw Podstawowych UE jest zbiorem praw obywatelskich, których zadaniem jest tworzenie spójnego zestawu norm tworzonego w przyszłości prawa Unii Europejskiej.

Aktualności Aktualności

« Powrót

Na Malcie o sprawach europejskich

Przewodniczący OPZZ Jan Guz oraz specjalista ds. europejskich w Wydziale Międzynarodowym Adam Rogalewski, wspólnie z liderami europejskich związków zawodowych uczestniczyli w obradach Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, który odbyły się dniach 15-16 marca na Malcie. Malta została wybrana na miejsce spotkania w związku z  objęciem przez ten kraj Prezydencji Unii Europejskiej (styczeń-czerwiec 2017) i zaproszeniem maltańskich związków zawodowych.
 
Uczestnicy obrad spotkali się z ministrem ds. edukacji i pracy oraz premierem Malty. Szczególnie ważne było spotkanie z premierem, który reprezentując lewicowy rząd (na Malcie sprawuję władzę Partia Pracy) jest naturalnym sojusznikiem związków zawodowych na arenie europejskiej. Rząd Malty nie tylko podniósł płacę minimalną, ale również wprowadził bezpłatną opiekę nad dziećmi, umożliwiając tym samym większą aktywizację zawodową kobiet.
 
Przewodniczący Guz przedstawił stanowisko OPZZ dotyczące m. in. rezolucji europejskich związków zawodowych w sprawie płac minimalnych i niskich wynagrodzeń, stanowisko w sprawie rozpoczęcia przez Wielką Brytanię procedury wystąpienia z Unii Europejskiej, jak również przedstawił liderom związkowym sytuację społeczno- ekonomiczną naszego kraju.
 
Komitet zajął się również propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą  pakietu na rzecz ulepszenia świadczenia usług w Europie oraz  propozycją rewizji  europejskich regulacji dotyczących koordynowania systemów zabezpieczenia społecznego. Przyjął również uchwałę w sprawie w sprawie polityki handlowej.
 
Wszystkie decyzji Komitetu dostępne są w wersji angielskiej na stronie internetowej EKZZ: www.etuc.org.