Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Platforma EKZZ na rzecz Przyszłości Europy

My, europejskie związki zawodowe, chcemy Unii Europejskiej i jednolitego rynku opartego o współpracę, solidarność i sprawiedliwość społeczną – Unii Europejskiej zdolnej do konkurowania ze światem zrównoważonym modelem gospodarczym i społecznym. Razem jesteśmy silniejsi - gospodarczo, społecznie i demokratycznie. Unia Europejska nie można osiągnąć wyższego standardu życia dla wszystkich bez dalszej integracji i konwergencji w górę.

ERZ: Jak organizować swoje sieci komunikacyjne

Broszura przygotowana przez ekspertów Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych oferuje praktyczne wskazówki dla członków Europejskich Rad Zakładowych, mające na celu wsparcie dla lepszej...

Manifest Paryski EKZZ

Manifest Paryski EKZZ "Wspólnie w obronie dobrej jakości miejsc pracy, praw pracowniczych i sprawiedliwego społeczeństwa w Europie" przyjęty w Paryżu przez XIII Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w dniach 29 września – 2 października 2015

IndustriALL Europa: Manifest na rzecz przywrócenia przemysłu do działania

Ten manifest określa wymagania Industriall European Trade Union wobec parlamentów krajowych, nowego Parlamentu Europejskiego, który będzie wybierany w maju 2014 r. oraz nowej Komisji Europejskiej,...

Włoskie związki zawodowe przeciwne jednej umowie o pracę

Włoskie związki zawodowe jednoznacznie opowiadają się przeciwko instrumentowi jednej umowy o pracę, wskazując że jest on skutecznym narzędziem znacząco obniżającym standardy zatrudnienia tych, którzy posiadają umowy o pracę, przy jednoczesnym braku zasadniczych zmian w warunkach zatrudnienia prekariuszy.

Akty prawne Akty prawne

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Karta Praw Podstawowych UE jest zbiorem praw obywatelskich, których zadaniem jest tworzenie spójnego zestawu norm tworzonego w przyszłości prawa Unii Europejskiej.

Aktualności Aktualności

« Powrót

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EKZZ

W dniach od 26 do 27 października 2016 odbyło się w Brukseli posiedzenie Komitetu Wykonawczego  Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), w którym OPZZ reprezentował Adam Rogalewski, specjalista ds. międzynarodowych.
 
Uczestnicy komitety zapoznali się z sytuacją w Polsce, w szczególności jeśli chodzi o niedawny strajk kobiet oraz akcje protestacyjne nauczycieli. Przyjęli także uchwałę w sprawie  zabezpieczenia interesów europejskich pracowników, w tym polskich, w związku z Brexitem. W uchwale czytamy, że prawa europejskich pracowników do pobytu w Wielkiej Brytanii nie powinny podlegać negocjacjom i być kartą przetargową tego kraju w dostępie do wolnego rynku.
 
Z punktu widzenia polskich związków zawodowych najważniejsze zagadnienia omówione podczas posiedzenia, dotyczyły m. in: Platformy na rzecz Przyszłości Europy, sytuacji pracowników samozatrudnionych, kampanii "Europa potrzebuje podwyżki" oraz stanowiska w sprawie COP 22 (dotyczącego przeciwdziałania ociepleniu klimatu) i związanej z nią konferencji, która odbędzie się w połowie listopada w Marakeszu.  Konferencja będzie dotyczyła wprowadzenie postanowień konferencji COP 21 z Paryża.
 
W przyszłym roku obędzie się Kampania EKZZ mająca na celu uświadomienie krajowym i europejskim politykom, że pracownicy w Europie potrzebują podwyżki. Podwyżki, która jest nie tylko istotna dla podwyższenia jakości życia europejskich pracowników, ale także dla wzrostu gospodarczego. Rozpoczęcie kampanii planowane jest w grudniu bieżącego roku, a jej zakończenie w czerwcu 2017. Więcej szczegółowych informacji dostępnych będzie na stronie EKZZ i OPZZ.
 
W sprawie poprawienia sytuacji pracowników samozatrudnionych przedstawiciel OPZZ  podkreślił dokonania OPZZ w tej sprawie, a w szczególności wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, nadający tym pracownikom takie same prawa wstąpienia do związku jak pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Wyrok ten został wydany na podstawie wniosku OPZZ.
 
Stanowisko dotyczące COP 2016 w dużej mierze uwzględnia interesy polskiego górnictwa i energetyki. Koncentruje się na sprawiedliwym rozłożeniu ciężaru ograniczenia emisji na wszystkie kraje świata, a nie jak to było dotychczas na kraje Unii Europejskiej; wzywa do ochrony europejskiego przemysłu, jak również do zastosowania zasady sprawiedliwej transformacji, w związku z przejściem na energię odnawialną. W wszystkich tych sprawach powinni w większym stopniu uczestniczyć partnerzy społeczni.
 
Przygotował Adam Rogalewski