Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Platforma EKZZ na rzecz Przyszłości Europy

My, europejskie związki zawodowe, chcemy Unii Europejskiej i jednolitego rynku opartego o współpracę, solidarność i sprawiedliwość społeczną – Unii Europejskiej zdolnej do konkurowania ze światem zrównoważonym modelem gospodarczym i społecznym. Razem jesteśmy silniejsi - gospodarczo, społecznie i demokratycznie. Unia Europejska nie można osiągnąć wyższego standardu życia dla wszystkich bez dalszej integracji i konwergencji w górę.

ERZ: Jak organizować swoje sieci komunikacyjne

Broszura przygotowana przez ekspertów Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych oferuje praktyczne wskazówki dla członków Europejskich Rad Zakładowych, mające na celu wsparcie dla lepszej...

Manifest Paryski EKZZ

Manifest Paryski EKZZ "Wspólnie w obronie dobrej jakości miejsc pracy, praw pracowniczych i sprawiedliwego społeczeństwa w Europie" przyjęty w Paryżu przez XIII Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w dniach 29 września – 2 października 2015

IndustriALL Europa: Manifest na rzecz przywrócenia przemysłu do działania

Ten manifest określa wymagania Industriall European Trade Union wobec parlamentów krajowych, nowego Parlamentu Europejskiego, który będzie wybierany w maju 2014 r. oraz nowej Komisji Europejskiej,...

Włoskie związki zawodowe przeciwne jednej umowie o pracę

Włoskie związki zawodowe jednoznacznie opowiadają się przeciwko instrumentowi jednej umowy o pracę, wskazując że jest on skutecznym narzędziem znacząco obniżającym standardy zatrudnienia tych, którzy posiadają umowy o pracę, przy jednoczesnym braku zasadniczych zmian w warunkach zatrudnienia prekariuszy.

Akty prawne Akty prawne

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Karta Praw Podstawowych UE jest zbiorem praw obywatelskich, których zadaniem jest tworzenie spójnego zestawu norm tworzonego w przyszłości prawa Unii Europejskiej.

Aktualności Aktualności

« Powrót

Posiedzenie związkowców regionu Morza Bałtyckiego (BASTUN)

Inicjatywa rządu szwedzkiego dotycząca wprowadzenia globalnego porozumienia na rzecz sprawiedliwości społecznej, nierówności dochodowych oraz wzmocnienia pozycji związków zawodowych to główny temat spotkania Związkowej Sieci Morza Bałtyckiego (BASTUN), które odbyło się w dniu 5 kwietnia w Sztokholmie. Miejsce spotkania nie było przypadkowe; po polskiej trwa obecnie szwedzka Prezydencja BASTUN. OPZZ reprezentował kol. Adam Rogalewski, specjalista ds. europejskich w Wydziale Międzynarodowym OPZZ.
 
Globalne porozumienie na rzecz sprawiedliwości społecznej (Global Deal) zaproponowane przez szwedzki rząd ma na celu zapewnienie poszanowania i zwiększanie uprawnień pracowniczych poprzez promowanie dialogu społecznego na całym świecie. Globalne porozumienie odnosi się do kilku celów: godnej pracy, wzrostu gospodarczego oraz redukcji nierówności społecznych, należących do zrównoważonych celów rozwoju (Sustainable Development Goals) uchwalonych przez ONZ na lata 2016-2030. Promowanie tych celów jest ważne nie tylko dla krajów rozwijających się, ale również dla krajów europejskich w tym Polski. Godną pracę dla wszystkich można osiągnąć tylko przy aktywnym udziale i wsparciu partnerów społecznych, a do tego potrzebny jest silny dialog społeczny i układy zbiorowe pracy. Jak pokazują doświadczenia krajów skandynawskich, w szczególności Szwecji, wysoki wzrost gospodarczy wynika z silnej pozycji partnerów społecznych oraz dużego uzwiązkowienia. Szwedzki wzrost PKB w zeszłym roku wyniósł 3.3 procent (dla porównania w Polsce tylko 2.8 procent), przy uzwiązkowieniu w wysokości 71 procent (w Polsce około 14 procent).   Również kraje z silnymi związkami zawodowymi i rozbudowanymi, powszechnie obowiązującymi układami zbiorowymi pracy łatwiej radzą sobie z kryzysem gospodarczym (np. Niemcy). Podobnie badania OECD czy ostatnio Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazują, że silny dialog społeczny i duża pozycja związków zawodowych przyczyniają się do wzrostu gospodarczego.
  
Silny dialog społeczny przyczynia się również do niwelowania rosnących różnic dochodowych, które są niekorzystne nie tylko dla samych zatrudnionych, ale również dla gospodarki. Aby temu zapobiec konieczne jest więc wzmocnienie partnerów społecznych. W przypadku związków zawodowych, dla zwiększenia ich pozycji, konieczne jest przede wszystkim zwiększenie ilości członków. Podobnie bowiem jak polskie związki zawodowe, również skandynawskie związki borykają się z problemem utraty członków. Zapobiec temu może wprowadzenie metod organizowania pracowników, którym była poświęcona ostatnia cześć spotkania.

Kolejne posiedzenie grupy BASTUN obędzie się w drugiej połowie 2017 roku w Estonii.