Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Platforma EKZZ na rzecz Przyszłości Europy

My, europejskie związki zawodowe, chcemy Unii Europejskiej i jednolitego rynku opartego o współpracę, solidarność i sprawiedliwość społeczną – Unii Europejskiej zdolnej do konkurowania ze światem zrównoważonym modelem gospodarczym i społecznym. Razem jesteśmy silniejsi - gospodarczo, społecznie i demokratycznie. Unia Europejska nie można osiągnąć wyższego standardu życia dla wszystkich bez dalszej integracji i konwergencji w górę.

ERZ: Jak organizować swoje sieci komunikacyjne

Broszura przygotowana przez ekspertów Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych oferuje praktyczne wskazówki dla członków Europejskich Rad Zakładowych, mające na celu wsparcie dla lepszej...

Manifest Paryski EKZZ

Manifest Paryski EKZZ "Wspólnie w obronie dobrej jakości miejsc pracy, praw pracowniczych i sprawiedliwego społeczeństwa w Europie" przyjęty w Paryżu przez XIII Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w dniach 29 września – 2 października 2015

IndustriALL Europa: Manifest na rzecz przywrócenia przemysłu do działania

Ten manifest określa wymagania Industriall European Trade Union wobec parlamentów krajowych, nowego Parlamentu Europejskiego, który będzie wybierany w maju 2014 r. oraz nowej Komisji Europejskiej,...

Włoskie związki zawodowe przeciwne jednej umowie o pracę

Włoskie związki zawodowe jednoznacznie opowiadają się przeciwko instrumentowi jednej umowy o pracę, wskazując że jest on skutecznym narzędziem znacząco obniżającym standardy zatrudnienia tych, którzy posiadają umowy o pracę, przy jednoczesnym braku zasadniczych zmian w warunkach zatrudnienia prekariuszy.

Akty prawne Akty prawne

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Karta Praw Podstawowych UE jest zbiorem praw obywatelskich, których zadaniem jest tworzenie spójnego zestawu norm tworzonego w przyszłości prawa Unii Europejskiej.

Aktualności Aktualności

« Powrót

Spotkanie związków zawodowych Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie

Na spotkaniu przewodniczących organizacji związkowych Grupy Wyszehradzkiej w dn. 9-10 listopada 2016 r. w Bratysławie, z udziałem sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Luki Visentiniego, delegacja OPZZ w składzie Jan Guz i Piotr Ostrowski przedstawia swój punkt widzenia na rolę Europejskiego Filaru Praw Socjalnych oraz kształt rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych.

Związki zawodowe z Polski, Słowacji, Czech i Węgier wspólnie domagają się uznania wymiaru społecznego, jako kluczowego filaru projektu europejskiego. Wszyscy jesteśmy także całkowicie zgodni w sprawie rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych. Stoimy na stanowisku, że pracownicy delegowani z Polski, Czech, Słowacji i Węgier nie mogą być gorzej traktowali niż pracownicy z krajów Europy zachodniej. Nie mogą zarabiać mniej, tylko dlatego, że pochodzą z Europy Środkowo-Wschodniej.

Tym samym związki zawodowe naszego regionu wspólnie sprzeciwiają się stanowisku organizacji pracodawców i rządów, które starają się utrzymywać antypracownicze status quo, bazujące na osiąganiu przewagi konkurencyjnej w oparciu o niskie koszty pracy.

Spotkania związkowej Grupy Wyszehradzkiej wspiera Fundacja im. Friedricha Eberta.