Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Platforma EKZZ na rzecz Przyszłości Europy

My, europejskie związki zawodowe, chcemy Unii Europejskiej i jednolitego rynku opartego o współpracę, solidarność i sprawiedliwość społeczną – Unii Europejskiej zdolnej do konkurowania ze światem zrównoważonym modelem gospodarczym i społecznym. Razem jesteśmy silniejsi - gospodarczo, społecznie i demokratycznie. Unia Europejska nie można osiągnąć wyższego standardu życia dla wszystkich bez dalszej integracji i konwergencji w górę.

ERZ: Jak organizować swoje sieci komunikacyjne

Broszura przygotowana przez ekspertów Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych oferuje praktyczne wskazówki dla członków Europejskich Rad Zakładowych, mające na celu wsparcie dla lepszej...

Manifest Paryski EKZZ

Manifest Paryski EKZZ "Wspólnie w obronie dobrej jakości miejsc pracy, praw pracowniczych i sprawiedliwego społeczeństwa w Europie" przyjęty w Paryżu przez XIII Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w dniach 29 września – 2 października 2015

IndustriALL Europa: Manifest na rzecz przywrócenia przemysłu do działania

Ten manifest określa wymagania Industriall European Trade Union wobec parlamentów krajowych, nowego Parlamentu Europejskiego, który będzie wybierany w maju 2014 r. oraz nowej Komisji Europejskiej,...

Włoskie związki zawodowe przeciwne jednej umowie o pracę

Włoskie związki zawodowe jednoznacznie opowiadają się przeciwko instrumentowi jednej umowy o pracę, wskazując że jest on skutecznym narzędziem znacząco obniżającym standardy zatrudnienia tych, którzy posiadają umowy o pracę, przy jednoczesnym braku zasadniczych zmian w warunkach zatrudnienia prekariuszy.

Akty prawne Akty prawne

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Karta Praw Podstawowych UE jest zbiorem praw obywatelskich, których zadaniem jest tworzenie spójnego zestawu norm tworzonego w przyszłości prawa Unii Europejskiej.

Aktualności Aktualności

« Powrót

W Parlamencie Europejskim walczymy o równe traktowanie pracowników delegowanych w UE

Na spotkaniu w Parlamencie Europejskim w Brukseli w dn. 8 listopada 2016 r. delegacja OPZZ z przewodniczącym Janem Guzem, wraz z przedstawicielami Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych oraz NSZZ „Solidarność" przedstawiła posłankom i posłom do PE założenia rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych.

Przewodniczący OPZZ przekonywał przede wszystkim polskich parlamentarzystów i przedstawicieli polskiego rządu do poparcia zasady „równa płaca, za tę samą pracę, w tym samym miejscu". Byli z nami polscy pracownicy delegowani, którzy specjalne na spotkanie przyjechali do Brukseli: Teresa Klei – całodobowa opiekunka osób starszych w Niemczech oraz Krzysztof Kawiorski – kierowca TIR-a. Europarlamentarzyści usłyszeli ich osobiste historie, o ich codziennych problemach i wyzwaniach związanych z pracą poza Polską.

Wspólnie walczymy o to, aby polscy pracownicy mogli zarabiać tyle samo, ile pracownicy na Zachodzie. Polacy nie mogą zarabiać mniej, tylko dlatego, że są Polakami – a tak dzieje się obecnie. Przypomnijmy, że zarówno polskie organizacje pracodawców jak i polski rząd są temu przeciwne. W imię anachronicznego konkurowania niskimi płacami i niskimi kosztami pracy, akceptują oni gorsze traktowanie polskich pracowników.

OPZZ dąży do konwergencji płacowej w całej Europie. Dlatego postulujemy także o ustanowienie ram dla europejskiej płacy minimalnej.