Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Treść oznaczona tagiem ekzz.

Platforma EKZZ na rzecz Przyszłości Europy

My, europejskie związki zawodowe, chcemy Unii Europejskiej i jednolitego rynku opartego o współpracę, solidarność i sprawiedliwość społeczną – Unii Europejskiej zdolnej do konkurowania ze światem zrównoważonym modelem gospodarczym i społecznym. Razem jesteśmy silniejsi - gospodarczo, społecznie i demokratycznie. Unia Europejska nie można osiągnąć wyższego standardu życia dla wszystkich bez dalszej integracji i konwergencji w górę.

Manifest Paryski EKZZ

Manifest Paryski EKZZ "Wspólnie w obronie dobrej jakości miejsc pracy, praw pracowniczych i sprawiedliwego społeczeństwa w Europie" przyjęty w Paryżu przez XIII Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w dniach 29 września – 2 października 2015

Deklaracja EKZZ w sprawie planu inwestycyjnego na poziomie UE

EKZZ z zadowoleniem przyjmuje zwrócenie uwagi UE na inwestycje i konkretne inicjatywy przyczyniające się do realizacji tego celu, a w szczególności ostatnią inicjatywę na rzecz planu inwestycyjnego na poziomie UE

Deklaracja EKZZ dla nowej Komisji Europejskiej

EKZZ wierzy, że program inwestycyjny zaproponowany przez Jean-Claude Junckera może być krokiem we właściwym kierunku, pod warunkiem, że nie jest to tylko przetasowanie w ramach już istniejących funduszy. EKZZ wnikliwie będzie się przyglądać źródłom i wdrożeniom tego planu.

Nowa Droga dla Europy

Plan Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych na rzecz inwestycji, trwałego wzrostu i miejsc pracy wysokiej jakości.

Akty prawne Akty prawne

Treść oznaczona tagiem ekzz.

Brak wyników.

Aktualności Aktualności

Treść oznaczona tagiem ekzz.

Na Malcie o sprawach europejskich

Przewodniczący OPZZ Jan Guz oraz specjalista ds. europejskich w Wydziale Międzynarodowym Adam Rogalewski, wspólnie z liderami europejskich związków zawodowych uczestniczyli w obradach Komitetu...

W Parlamencie Europejskim walczymy o równe traktowanie pracowników delegowanych w UE

Wspólnie walczymy o to, aby polscy pracownicy mogli zarabiać tyle samo, ile pracownicy na Zachodzie. Polacy nie mogą zarabiać mniej, tylko dlatego, że są Polakami – a tak dzieje się obecnie. Przypomnijmy, że zarówno polskie organizacje pracodawców jak i polski rząd są temu przeciwne. W imię anachronicznego konkurowania niskimi płacami i niskimi kosztami pracy, akceptują oni gorsze traktowanie polskich pracowników.

Europejscy związkowcy przepytują unijnych polityków

Delegacja OPZZ mówiła, że niezbędna jest dyrektywa o europejskiej płacy minimalnej. Europejscy pracownicy nie oczekują pięknie formułowanych wypowiedzi oraz kolejnych programów i planów. Oczekują konkretnych działań w sprawach społecznych.

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EKZZ

Z punktu widzenia polskich związków zawodowych najważniejsze zagadnienia omówione podczas posiedzenia, dotyczyły m. in: Platformy na rzecz Przyszłości Europy, sytuacji pracowników samozatrudnionych, kampanii "Europa potrzebuje podwyżki" oraz stanowiska w sprawie COP 22 (dotyczącego przeciwdziałania ociepleniu klimatu)

Sekretarz Generalny EKZZ w OPZZ

Przewodniczący OPZZ Jan Guz spotkał się dniu 22 lipca 2016 roku w budynku OPZZ z Luką Visentinim, sekretarzem generalnym Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Wizyta Luki Visentiniego w Polsce ma charakter roboczy.

W Rzymie o uchodźcach

Przełamywanie uprzedzeń i stereotypów w stosunku do uchodźców wymaga argumentów – powiedział Adam Rogalewski - dlatego OPZZ jako jedyny związek z krajów Europy Wschodniej wysłał swojego przedstawiciela na to spotkanie, żeby uzyskać te argumenty i wyjaśnić polskim pracownikom, w sposób rzeczowy, pozytywną rolę jaką związki zawodowe mogą odegrać w sprawie kryzysu uchodźczego w Europie.

Czerwcowe posiedzenie Komitetu Wykonawczego EKZZ z udziałem komisarz Marianne Thyssen

Ustosunkowując się do rewizji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, Komisarz nawiązała do słów przewodniczącego Guza podkreślając, że założeniem rewizji było skończenie z traktowaniem pracowników delegowanych, którzy pochodzą w głównej mierze z Europy Wschodniej, jako pracowników, drugiej, gorszej kategorii. Komisarz zapewniła, że nie zmieni zdania co do proponowanych zmian w dyrektywie i prześlę ja jak najszybciej pod obrady Parlamentu Europejskiego. Podziękowała również za dotychczasowe wsparcie jakie Komisji udzielił przewodniczący Guz, który zapewnił Panią Thyssen o gotowości dalszej pomocy w jej działaniach w tej sprawie.

Na rzecz sprawniejszego i zorientowanego na pracowników zarządzania gospodarką UE

Wzmocnienie wpływu związków zawodowych na politykę gospodarczą realizowaną w Unii Europejskiej, w szczególności przez Komisję Europejską, tak by odzwierciedlała ona potrzeby społeczne i umożliwiła...

Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komitetu EKZZ ds. zatrudnienia i rynku pracy

Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat krajowych opinii dotyczących Sprawozdań Krajowych w ramach Semestru Europejskiego w 2016 r. oraz zaleceń Komisji Europejskiej dla poszczególnych Krajów Członkowskich UE związanych z polityką na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

OPZZ na wiosennym spotkaniu liderów związkowych EKZZ w Hadze

EKZZ, w swoich działaniach na kolejny rok, przeprowadzi trzy kampanie: podwyżka dla Europy, walka z nietypowymi formami zatrudnienia oraz polityka dotycząca problematyki uchodźców. W ramach ostatniej kampanii przewidziana jest demonstracja związkowa na rzecz ochrony praw uchodźców w Berlinie w bieżącym roku (ostatecznym termin zostanie ustalony niedługo).
Wyświetlanie 1 - 10 z 43 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 5