Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Treść oznaczona tagiem europa socjalna.

Platforma EKZZ na rzecz Przyszłości Europy

My, europejskie związki zawodowe, chcemy Unii Europejskiej i jednolitego rynku opartego o współpracę, solidarność i sprawiedliwość społeczną – Unii Europejskiej zdolnej do konkurowania ze światem zrównoważonym modelem gospodarczym i społecznym. Razem jesteśmy silniejsi - gospodarczo, społecznie i demokratycznie. Unia Europejska nie można osiągnąć wyższego standardu życia dla wszystkich bez dalszej integracji i konwergencji w górę.

Akty prawne Akty prawne

Treść oznaczona tagiem europa socjalna.

Brak wyników.

Aktualności Aktualności

Treść oznaczona tagiem europa socjalna.

Na Malcie o sprawach europejskich

Przewodniczący OPZZ Jan Guz oraz specjalista ds. europejskich w Wydziale Międzynarodowym Adam Rogalewski, wspólnie z liderami europejskich związków zawodowych uczestniczyli w obradach Komitetu...

OPZZ pisze do polskich Europosłów w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych

Biorąc pod uwagę dobro polskich pracowników i pracownic oraz przyszłość europejskiego modelu socjalnego, w imieniu członków i członkiń związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ zwracam się do Pań Posłanek i Panów Posłów o ponowne przenalizowanie zaproponowanych przez Państwa poprawek, także w kontekście przyszłości naszego wspólnego projektu europejskiego.

Europejscy związkowcy przepytują unijnych polityków

Delegacja OPZZ mówiła, że niezbędna jest dyrektywa o europejskiej płacy minimalnej. Europejscy pracownicy nie oczekują pięknie formułowanych wypowiedzi oraz kolejnych programów i planów. Oczekują konkretnych działań w sprawach społecznych.

W Komisji Europejskiej o Europejskim Filarze Praw Socjalnych

Zdaniem przewodniczącego Jana Guza wstępny projekt europejskiego filaru praw socjalnych jest oceniany pozytywnie i powinien służyć za kompas wyznaczający kierunek działań na rzecz odnowionej konwergencji. Kryzys państwa opiekuńczego i degradacja zabezpieczenia społecznego są w Polsce bardziej dokuczliwe niż w pozostałych państwach Europy. W ocenie OPZZ wyróżnione 20 obszarów jest prawidłowo zdiagnozowane i będziemy sukcesywnie przesyłać do nich swoje uwagi.

Jan Guz pisze do komisarz Bieńkowskiej w sprawie pracowników delegowanych

Stojąc na stanowisku, że sprawy polskich obywateli są ciągle dla Pani istotne, zwracam się do Pani z prośbą o poparcie dla działań Komisarz Thyssen, tak ażeby zaprezentowany przez nią projekt rewizji dyrektywy nie został zmieniony na niekorzyść pracowników w wyniku zastosowania wyżej wymienionej procedury.

Na rzecz sprawniejszego i zorientowanego na pracowników zarządzania gospodarką UE

Wzmocnienie wpływu związków zawodowych na politykę gospodarczą realizowaną w Unii Europejskiej, w szczególności przez Komisję Europejską, tak by odzwierciedlała ona potrzeby społeczne i umożliwiła...

Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komitetu EKZZ ds. zatrudnienia i rynku pracy

Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat krajowych opinii dotyczących Sprawozdań Krajowych w ramach Semestru Europejskiego w 2016 r. oraz zaleceń Komisji Europejskiej dla poszczególnych Krajów Członkowskich UE związanych z polityką na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

OPZZ na wiosennym spotkaniu liderów związkowych EKZZ w Hadze

EKZZ, w swoich działaniach na kolejny rok, przeprowadzi trzy kampanie: podwyżka dla Europy, walka z nietypowymi formami zatrudnienia oraz polityka dotycząca problematyki uchodźców. W ramach ostatniej kampanii przewidziana jest demonstracja związkowa na rzecz ochrony praw uchodźców w Berlinie w bieżącym roku (ostatecznym termin zostanie ustalony niedługo).

Spotkanie związkowej Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie

Spotkania związkowej Grupy Wyszehradzkiej weszły na stałe do kalendarza spotkań liderów związków zawodowych z Republiki Czeskiej, Polski, Słowacji i Węgier. Po raz pierwszy w spotkaniu V4, które...

OPZZ na Kongresie EKZZ

W dniach 29 września – 2 października 2015 roku, pod hasłem „Walczymy solidarnie na rzecz dobrej jakości miejsc pracy, praw pracowniczych i sprawiedliwego społeczeństwa w Europie”, odbył się w Paryżu XIII Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ). OPZZ reprezentowała pięcioosobowa delegacja
Wyświetlanie 1 - 10 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 2