Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Platforma EKZZ na rzecz Przyszłości Europy

My, europejskie związki zawodowe, chcemy Unii Europejskiej i jednolitego rynku opartego o współpracę, solidarność i sprawiedliwość społeczną – Unii Europejskiej zdolnej do konkurowania ze światem zrównoważonym modelem gospodarczym i społecznym. Razem jesteśmy silniejsi - gospodarczo, społecznie i demokratycznie. Unia Europejska nie można osiągnąć wyższego standardu życia dla wszystkich bez dalszej integracji i konwergencji w górę.

ERZ: Jak organizować swoje sieci komunikacyjne

Broszura przygotowana przez ekspertów Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych oferuje praktyczne wskazówki dla członków Europejskich Rad Zakładowych, mające na celu wsparcie dla lepszej...

Manifest Paryski EKZZ

Manifest Paryski EKZZ "Wspólnie w obronie dobrej jakości miejsc pracy, praw pracowniczych i sprawiedliwego społeczeństwa w Europie" przyjęty w Paryżu przez XIII Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w dniach 29 września – 2 października 2015

IndustriALL Europa: Manifest na rzecz przywrócenia przemysłu do działania

Ten manifest określa wymagania Industriall European Trade Union wobec parlamentów krajowych, nowego Parlamentu Europejskiego, który będzie wybierany w maju 2014 r. oraz nowej Komisji Europejskiej,...

Włoskie związki zawodowe przeciwne jednej umowie o pracę

Włoskie związki zawodowe jednoznacznie opowiadają się przeciwko instrumentowi jednej umowy o pracę, wskazując że jest on skutecznym narzędziem znacząco obniżającym standardy zatrudnienia tych, którzy posiadają umowy o pracę, przy jednoczesnym braku zasadniczych zmian w warunkach zatrudnienia prekariuszy.

Akty prawne Akty prawne

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Karta Praw Podstawowych UE jest zbiorem praw obywatelskich, których zadaniem jest tworzenie spójnego zestawu norm tworzonego w przyszłości prawa Unii Europejskiej.

Aktualności Aktualności

VII Polsko-Niemieckie Forum Związków Zawodowych w Gdańsku

Kluczowym punktem pierwszego dnia konferencji był panel z udziałem przewodniczących konfederacji Reinera Hoffmanna (DGB), Piotra Dudy (Solidarność), Jana Guza (OPZZ) i wiceprzewodniczącego FZZ Mariusza Tyla, a także następujące po nim podpisanie wspólnego listu do unijnej komisarz do spraw transportu Violety Bulc, w którym związki zawodowe wezwały do stosowania niemieckiej płacy minimalnej bez wyjątku także w przypadku oddelegowanych pracowników sektora transportu.

Sekretarz Generalny EKZZ w OPZZ

Przewodniczący OPZZ Jan Guz spotkał się dniu 22 lipca 2016 roku w budynku OPZZ z Luką Visentinim, sekretarzem generalnym Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Wizyta Luki Visentiniego w Polsce ma charakter roboczy.

Związek zawodowy pracowników ukraińskich zarejestrowany i z wybranymi władzami

W dn. 20 czerwca 2016 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu do rejestru Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich w Polsce. W dn. 19 lipca 2016 roku w Sosnowcu miało miejsce Walne Zebranie Członków związku, na którym deklarację podpisało ponad 40 osób. Związek wybrał swoje władze

Sympozjum o pracownikach ukraińskich na polskim rynku pracy z udziałem OPZZ

W swoim wystąpieniu Piotr Ostrowski przedstawił czynniki jakie zadecydowały o tym, że OPZZ zainicjowało proces powstania w Polsce związku zawodowego pracowników ukraińskich. Chcemy, aby Ukraińcy i Ukrainki w Polsce pracowali w godnych warunkach, w ramach obowiązujących w Polsce standardów, aby nie byli wykorzystywani, aby ich prawa były przestrzegane. Chcemy, aby pracownicy z Ukrainy w Polsce mieli własny głos i mieli własną reprezentację, podkreślił Piotr Ostrowski. Liczymy na ścisłą współpracę z polskimi i ukraińskimi władzami, inspekcją pracy i organizacjami pozarządowymi, dodał Piotr Ostrowski. zawodowego.

Komisarz europejska dziękuje OPZZ za poparcie dla przeglądu dyrektywy o delegowaniu pracowników

Pragnę podziękować za Pańskie pismo z dnia 23 maja 2016 r., w którym wyraża Pan poparcie dla wniosku Komisji dotyczącego ukierunkowanego przeglądu dyrektywy o delegowaniu pracowników. Poruszył Pan również kwestię sprawiedliwych warunków pracy dla pracowników z państw trzecich wysyłanych do pracy w UE.

Mądrość ogółu pochodzi od każdego z nas

Warsztatowe podejście do tematu pozwoliło wykorzystać doświadczenia różnych osób z różnych krajów. Z propozycji wniosków końcowych wybrano te najbardziej wartościowe i ważne dla negocjacji zbiorowych, uwzględniających interesy różnych pokoleń pracowników.

Migracja a prawa pracownicze

Ksenofobia i rasizm stają się coraz większym wyzwaniem dla Unii Europejskiej. Pracownicy migracyjny odczuwają to szczególnie dotkliwie. Sieć UnionMigrantNet (UMN) ( www.unionmigrantnet.eu )...

W Komisji Europejskiej o Europejskim Filarze Praw Socjalnych

Zdaniem przewodniczącego Jana Guza wstępny projekt europejskiego filaru praw socjalnych jest oceniany pozytywnie i powinien służyć za kompas wyznaczający kierunek działań na rzecz odnowionej konwergencji. Kryzys państwa opiekuńczego i degradacja zabezpieczenia społecznego są w Polsce bardziej dokuczliwe niż w pozostałych państwach Europy. W ocenie OPZZ wyróżnione 20 obszarów jest prawidłowo zdiagnozowane i będziemy sukcesywnie przesyłać do nich swoje uwagi.

Jan Guz pisze do komisarz Bieńkowskiej w sprawie pracowników delegowanych

Stojąc na stanowisku, że sprawy polskich obywateli są ciągle dla Pani istotne, zwracam się do Pani z prośbą o poparcie dla działań Komisarz Thyssen, tak ażeby zaprezentowany przez nią projekt rewizji dyrektywy nie został zmieniony na niekorzyść pracowników w wyniku zastosowania wyżej wymienionej procedury.

W obronie praw ukraińskich migrujących pracowników i pracownic domowych

Pracę domową charakteryzuje jej nieformalność. Jest to stały element, niezależnie, czy mówimy o pracownikach miejscowych czy o migrantach. Sytuacja migrantów jest jednak bardziej niepewna, ponieważ są oni szczególnie narażeni na łamanie ich praw pracowniczych i praw człowieka. Mówimy zatem o pracownikach bez własnego głosu i własnej reprezentacji. Oni nie są członkami związków zawodowych na Ukrainie, ponieważ pracują w Polsce i nie są członkami związków zawodowych w Polsce, ponieważ są Ukraińcami, powiedziała Maria Elena Valenzuela, Główna Doradczyni Techniczna Projektu GAP-MDW z ramienia MOP.
Wyświetlanie 11 - 20 z 176 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 18