Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Treść oznaczona tagiem pracownicy migrujący.

Praca w Hiszpanii, Irlandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii - przewodnik

Znam swoje prawa i swojego przedstawiciela związkowego za granicą Przewodnik Fundacji Wsparcie i OPZZ dla polskich obywateli pracujących w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii i Szwajcarii oraz network polskich przedstawicieli związkowych w zachodnioeuropejskich związkach zawodowych.

Akty prawne Akty prawne

Treść oznaczona tagiem pracownicy migrujący.

Brak wyników.

Aktualności Aktualności

Treść oznaczona tagiem pracownicy migrujący.

OPZZ rozmawia z Radą Europy na temat handlu ludźmi

Eksperci OPZZ, Piotr Ostrowski i Norbert Kusiak, przedstawili związkowy punkt widzenia na kwestie pracy przymusowej w Polsce oraz podejmowane przez OPZZ działania na rzecz zmniejszenia popytu na wszelkie formy wyzysku. Wskazali na nasze zaangażowanie w uchwalenie ustawy wprowadzającej godzinową stawkę płacy minimalnej oraz powstanie Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce.

Spotkanie związków zawodowych Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie

Związki zawodowe Grupy Wyszehradzkiej wspólnie sprzeciwiają się stanowisku organizacji pracodawców i rządów, które starają się utrzymywać antypracownicze status quo, bazujące na osiąganiu przewagi konkurencyjnej w oparciu o niskie koszty pracy

VII Polsko-Niemieckie Forum Związków Zawodowych w Gdańsku

Kluczowym punktem pierwszego dnia konferencji był panel z udziałem przewodniczących konfederacji Reinera Hoffmanna (DGB), Piotra Dudy (Solidarność), Jana Guza (OPZZ) i wiceprzewodniczącego FZZ Mariusza Tyla, a także następujące po nim podpisanie wspólnego listu do unijnej komisarz do spraw transportu Violety Bulc, w którym związki zawodowe wezwały do stosowania niemieckiej płacy minimalnej bez wyjątku także w przypadku oddelegowanych pracowników sektora transportu.

Związek zawodowy pracowników ukraińskich zarejestrowany i z wybranymi władzami

W dn. 20 czerwca 2016 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu do rejestru Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich w Polsce. W dn. 19 lipca 2016 roku w Sosnowcu miało miejsce Walne Zebranie Członków związku, na którym deklarację podpisało ponad 40 osób. Związek wybrał swoje władze

Sympozjum o pracownikach ukraińskich na polskim rynku pracy z udziałem OPZZ

W swoim wystąpieniu Piotr Ostrowski przedstawił czynniki jakie zadecydowały o tym, że OPZZ zainicjowało proces powstania w Polsce związku zawodowego pracowników ukraińskich. Chcemy, aby Ukraińcy i Ukrainki w Polsce pracowali w godnych warunkach, w ramach obowiązujących w Polsce standardów, aby nie byli wykorzystywani, aby ich prawa były przestrzegane. Chcemy, aby pracownicy z Ukrainy w Polsce mieli własny głos i mieli własną reprezentację, podkreślił Piotr Ostrowski. Liczymy na ścisłą współpracę z polskimi i ukraińskimi władzami, inspekcją pracy i organizacjami pozarządowymi, dodał Piotr Ostrowski. zawodowego.

Migracja a prawa pracownicze

Ksenofobia i rasizm stają się coraz większym wyzwaniem dla Unii Europejskiej. Pracownicy migracyjny odczuwają to szczególnie dotkliwie. Sieć UnionMigrantNet (UMN) ( www.unionmigrantnet.eu )...

Jan Guz pisze do komisarz Bieńkowskiej w sprawie pracowników delegowanych

Stojąc na stanowisku, że sprawy polskich obywateli są ciągle dla Pani istotne, zwracam się do Pani z prośbą o poparcie dla działań Komisarz Thyssen, tak ażeby zaprezentowany przez nią projekt rewizji dyrektywy nie został zmieniony na niekorzyść pracowników w wyniku zastosowania wyżej wymienionej procedury.

W obronie praw ukraińskich migrujących pracowników i pracownic domowych

Pracę domową charakteryzuje jej nieformalność. Jest to stały element, niezależnie, czy mówimy o pracownikach miejscowych czy o migrantach. Sytuacja migrantów jest jednak bardziej niepewna, ponieważ są oni szczególnie narażeni na łamanie ich praw pracowniczych i praw człowieka. Mówimy zatem o pracownikach bez własnego głosu i własnej reprezentacji. Oni nie są członkami związków zawodowych na Ukrainie, ponieważ pracują w Polsce i nie są członkami związków zawodowych w Polsce, ponieważ są Ukraińcami, powiedziała Maria Elena Valenzuela, Główna Doradczyni Techniczna Projektu GAP-MDW z ramienia MOP.

Powstał związek zawodowy pracowników ukraińskich w Polsce

Pracują w różnych sektorach, w różnych częściach kraju. Młodzi często łączą to z nauką. Starsi, bo tu jest praca. Większość mówi po prostu, że opuściło rodzinne strony, w ich kraju nie ma dla nich...

OPZZ podejmuje działania na rzecz pracowników ukraińskich w Polsce

W ostatnich latach nastąpiło znaczące wzmożenie obecności pracowników ukraińskich na polskim rynku pracy. Dane szacunkowe wskazują, że w Polsce może przebywać nawet 800 tysięcy pracowników...
Wyświetlanie 1 - 10 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 2