Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Treść oznaczona tagiem ue.

Deklaracja EKZZ w sprawie planu inwestycyjnego na poziomie UE

EKZZ z zadowoleniem przyjmuje zwrócenie uwagi UE na inwestycje i konkretne inicjatywy przyczyniające się do realizacji tego celu, a w szczególności ostatnią inicjatywę na rzecz planu inwestycyjnego na poziomie UE

Deklaracja EKZZ dla nowej Komisji Europejskiej

EKZZ wierzy, że program inwestycyjny zaproponowany przez Jean-Claude Junckera może być krokiem we właściwym kierunku, pod warunkiem, że nie jest to tylko przetasowanie w ramach już istniejących funduszy. EKZZ wnikliwie będzie się przyglądać źródłom i wdrożeniom tego planu.

Nowa Droga dla Europy

Plan Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych na rzecz inwestycji, trwałego wzrostu i miejsc pracy wysokiej jakości.

Akty prawne Akty prawne

Treść oznaczona tagiem ue.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Karta Praw Podstawowych UE jest zbiorem praw obywatelskich, których zadaniem jest tworzenie spójnego zestawu norm tworzonego w przyszłości prawa Unii Europejskiej.

Aktualności Aktualności

Treść oznaczona tagiem ue.

ETUI: Obecne trendy w procesie integracyjnym Unii Europejskiej - wyzwania i szanse dla związków zawodowych

Zrozumienie potrzeby przedstawicielstwa związkowego (jako partnera społecznego) w poszczególnych instytucjach i organach UE, a naliza silnych i słabych stron organizacyjnych związków zawodowych w...

W Parlamencie Europejskim walczymy o równe traktowanie pracowników delegowanych w UE

Wspólnie walczymy o to, aby polscy pracownicy mogli zarabiać tyle samo, ile pracownicy na Zachodzie. Polacy nie mogą zarabiać mniej, tylko dlatego, że są Polakami – a tak dzieje się obecnie. Przypomnijmy, że zarówno polskie organizacje pracodawców jak i polski rząd są temu przeciwne. W imię anachronicznego konkurowania niskimi płacami i niskimi kosztami pracy, akceptują oni gorsze traktowanie polskich pracowników.

Komisarz europejska dziękuje OPZZ za poparcie dla przeglądu dyrektywy o delegowaniu pracowników

Pragnę podziękować za Pańskie pismo z dnia 23 maja 2016 r., w którym wyraża Pan poparcie dla wniosku Komisji dotyczącego ukierunkowanego przeglądu dyrektywy o delegowaniu pracowników. Poruszył Pan również kwestię sprawiedliwych warunków pracy dla pracowników z państw trzecich wysyłanych do pracy w UE.

W Komisji Europejskiej o Europejskim Filarze Praw Socjalnych

Zdaniem przewodniczącego Jana Guza wstępny projekt europejskiego filaru praw socjalnych jest oceniany pozytywnie i powinien służyć za kompas wyznaczający kierunek działań na rzecz odnowionej konwergencji. Kryzys państwa opiekuńczego i degradacja zabezpieczenia społecznego są w Polsce bardziej dokuczliwe niż w pozostałych państwach Europy. W ocenie OPZZ wyróżnione 20 obszarów jest prawidłowo zdiagnozowane i będziemy sukcesywnie przesyłać do nich swoje uwagi.

Jan Guz pisze do komisarz Bieńkowskiej w sprawie pracowników delegowanych

Stojąc na stanowisku, że sprawy polskich obywateli są ciągle dla Pani istotne, zwracam się do Pani z prośbą o poparcie dla działań Komisarz Thyssen, tak ażeby zaprezentowany przez nią projekt rewizji dyrektywy nie został zmieniony na niekorzyść pracowników w wyniku zastosowania wyżej wymienionej procedury.

Czerwcowe posiedzenie Komitetu Wykonawczego EKZZ z udziałem komisarz Marianne Thyssen

Ustosunkowując się do rewizji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, Komisarz nawiązała do słów przewodniczącego Guza podkreślając, że założeniem rewizji było skończenie z traktowaniem pracowników delegowanych, którzy pochodzą w głównej mierze z Europy Wschodniej, jako pracowników, drugiej, gorszej kategorii. Komisarz zapewniła, że nie zmieni zdania co do proponowanych zmian w dyrektywie i prześlę ja jak najszybciej pod obrady Parlamentu Europejskiego. Podziękowała również za dotychczasowe wsparcie jakie Komisji udzielił przewodniczący Guz, który zapewnił Panią Thyssen o gotowości dalszej pomocy w jej działaniach w tej sprawie.

Jan Guz pisze do komisarz Thyssen w sprawie zastosowania przez Polskę procedury żółtej kartki

Z ogromnym rozczarowaniem dowiedziałem się o zastosowaniu, także przez rząd polski, procedury tzw. żółtej kartki w sprawie proponowanej przez Komisję Europejską rewizji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników.

Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komitetu EKZZ ds. zatrudnienia i rynku pracy

Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat krajowych opinii dotyczących Sprawozdań Krajowych w ramach Semestru Europejskiego w 2016 r. oraz zaleceń Komisji Europejskiej dla poszczególnych Krajów Członkowskich UE związanych z polityką na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Komisarz Europejska Marianne Thyssen odpowiada OPZZ w sprawie inicjatywy „równa płaca za równą pracę”

Komisja niedawno ponownie zobowiązała się do przedstawienia propozycji zmiany Dyrektywy o pracownikach delegowanych z uwzględnieniem wprowadzenia zasady równej płacy za równą pracę w swoim Programie Roboczym na rok 2016. Niestety, ale Komisja stanęła na stanowisku, aby nie przedstawiać jeszcze tej propozycji, ale mogę Pana zapewnić, że nie ustępujemy w naszej ciężkiej pracy na rzecz finalizacji propozycji oraz że Komisarz Thyssen ma zamiar ją złożyć tak szybko jak to możliwe w nowym roku. Komisarz przykłada wiele uwagi do stanowisk partnerów społecznych w tej kwestii i oczekuje kontynuacji dialogu i współpracy.

ETUI: Obecne trendy w procesie integracyjnym Unii Europejskiej - wyzwania i szanse dla związków zawodowych

Zrozumienie potrzeby funkcjonowania przedstawicielstwa związkowego (jako partnera społecznego) w  poszczególnych instytucjach i organach UE, a naliza silnych i słabych stron organizacyjnych...
Wyświetlanie 1 - 10 z 21 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 3