Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Treść oznaczona tagiem dumping socjalny.

Deklaracja EKZZ dla nowej Komisji Europejskiej

EKZZ wierzy, że program inwestycyjny zaproponowany przez Jean-Claude Junckera może być krokiem we właściwym kierunku, pod warunkiem, że nie jest to tylko przetasowanie w ramach już istniejących funduszy. EKZZ wnikliwie będzie się przyglądać źródłom i wdrożeniom tego planu.

Akty prawne Akty prawne

Treść oznaczona tagiem dumping socjalny.

Brak wyników.

Aktualności Aktualności

Treść oznaczona tagiem dumping socjalny.

Sekretarz Generalny EKZZ w OPZZ

Przewodniczący OPZZ Jan Guz spotkał się dniu 22 lipca 2016 roku w budynku OPZZ z Luką Visentinim, sekretarzem generalnym Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Wizyta Luki Visentiniego w Polsce ma charakter roboczy.

Komisarz europejska dziękuje OPZZ za poparcie dla przeglądu dyrektywy o delegowaniu pracowników

Pragnę podziękować za Pańskie pismo z dnia 23 maja 2016 r., w którym wyraża Pan poparcie dla wniosku Komisji dotyczącego ukierunkowanego przeglądu dyrektywy o delegowaniu pracowników. Poruszył Pan również kwestię sprawiedliwych warunków pracy dla pracowników z państw trzecich wysyłanych do pracy w UE.

Jan Guz pisze do komisarz Bieńkowskiej w sprawie pracowników delegowanych

Stojąc na stanowisku, że sprawy polskich obywateli są ciągle dla Pani istotne, zwracam się do Pani z prośbą o poparcie dla działań Komisarz Thyssen, tak ażeby zaprezentowany przez nią projekt rewizji dyrektywy nie został zmieniony na niekorzyść pracowników w wyniku zastosowania wyżej wymienionej procedury.

W obronie praw ukraińskich migrujących pracowników i pracownic domowych

Pracę domową charakteryzuje jej nieformalność. Jest to stały element, niezależnie, czy mówimy o pracownikach miejscowych czy o migrantach. Sytuacja migrantów jest jednak bardziej niepewna, ponieważ są oni szczególnie narażeni na łamanie ich praw pracowniczych i praw człowieka. Mówimy zatem o pracownikach bez własnego głosu i własnej reprezentacji. Oni nie są członkami związków zawodowych na Ukrainie, ponieważ pracują w Polsce i nie są członkami związków zawodowych w Polsce, ponieważ są Ukraińcami, powiedziała Maria Elena Valenzuela, Główna Doradczyni Techniczna Projektu GAP-MDW z ramienia MOP.

W Rzymie o uchodźcach

Przełamywanie uprzedzeń i stereotypów w stosunku do uchodźców wymaga argumentów – powiedział Adam Rogalewski - dlatego OPZZ jako jedyny związek z krajów Europy Wschodniej wysłał swojego przedstawiciela na to spotkanie, żeby uzyskać te argumenty i wyjaśnić polskim pracownikom, w sposób rzeczowy, pozytywną rolę jaką związki zawodowe mogą odegrać w sprawie kryzysu uchodźczego w Europie.

Czerwcowe posiedzenie Komitetu Wykonawczego EKZZ z udziałem komisarz Marianne Thyssen

Ustosunkowując się do rewizji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, Komisarz nawiązała do słów przewodniczącego Guza podkreślając, że założeniem rewizji było skończenie z traktowaniem pracowników delegowanych, którzy pochodzą w głównej mierze z Europy Wschodniej, jako pracowników, drugiej, gorszej kategorii. Komisarz zapewniła, że nie zmieni zdania co do proponowanych zmian w dyrektywie i prześlę ja jak najszybciej pod obrady Parlamentu Europejskiego. Podziękowała również za dotychczasowe wsparcie jakie Komisji udzielił przewodniczący Guz, który zapewnił Panią Thyssen o gotowości dalszej pomocy w jej działaniach w tej sprawie.

Jan Guz pisze do komisarz Thyssen w sprawie zastosowania przez Polskę procedury żółtej kartki

Z ogromnym rozczarowaniem dowiedziałem się o zastosowaniu, także przez rząd polski, procedury tzw. żółtej kartki w sprawie proponowanej przez Komisję Europejską rewizji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników.

OPZZ podejmuje działania na rzecz pracowników ukraińskich w Polsce

W ostatnich latach nastąpiło znaczące wzmożenie obecności pracowników ukraińskich na polskim rynku pracy. Dane szacunkowe wskazują, że w Polsce może przebywać nawet 800 tysięcy pracowników...

Komisarz Europejska Marianne Thyssen odpowiada OPZZ w sprawie inicjatywy „równa płaca za równą pracę”

Komisja niedawno ponownie zobowiązała się do przedstawienia propozycji zmiany Dyrektywy o pracownikach delegowanych z uwzględnieniem wprowadzenia zasady równej płacy za równą pracę w swoim Programie Roboczym na rok 2016. Niestety, ale Komisja stanęła na stanowisku, aby nie przedstawiać jeszcze tej propozycji, ale mogę Pana zapewnić, że nie ustępujemy w naszej ciężkiej pracy na rzecz finalizacji propozycji oraz że Komisarz Thyssen ma zamiar ją złożyć tak szybko jak to możliwe w nowym roku. Komisarz przykłada wiele uwagi do stanowisk partnerów społecznych w tej kwestii i oczekuje kontynuacji dialogu i współpracy.

OPZZ popiera inicjatywę „równa płaca za równą pracę” Komisji Europejskiej

Chciałbym wyrazić moje poparcie dla inicjatywy Komisji „równa płaca za równą pracę”. Chciałbym zapewnić Panią, że OPZZ jest gotowe na współpracę w tej kwestii z Komisją Europejską jak również z innymi instytucjami europejskimi w najbliższej przyszłości
Wyświetlanie 1 - 10 z 12 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 2