Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Treść oznaczona tagiem etui.

ERZ: Jak organizować swoje sieci komunikacyjne

Broszura przygotowana przez ekspertów Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych oferuje praktyczne wskazówki dla członków Europejskich Rad Zakładowych, mające na celu wsparcie dla lepszej...

Raport ETUI Benchmarking Working Europe 2014

Europejski Instytut Związków Zawodowych w Brukseli przedstawia swój Raport "Benchmarking Working Europe 2014"

ERZ: Co zrobić, żeby wasze spotkania były bardziej udane?

Broszura przygotowana przez ekspertów Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych oferuje praktyczne wskazówki, mające na celu uczynić spotkania europejskie bardziej przydatnymi, bardziej skutecznymi i bardziej udanymi.

Akty prawne Akty prawne

Treść oznaczona tagiem etui.

Brak wyników.

Aktualności Aktualności

Treść oznaczona tagiem etui.

ETUI: Obecne trendy w procesie integracyjnym Unii Europejskiej - wyzwania i szanse dla związków zawodowych

Zrozumienie potrzeby przedstawicielstwa związkowego (jako partnera społecznego) w poszczególnych instytucjach i organach UE, a naliza silnych i słabych stron organizacyjnych związków zawodowych w...

Mądrość ogółu pochodzi od każdego z nas

Warsztatowe podejście do tematu pozwoliło wykorzystać doświadczenia różnych osób z różnych krajów. Z propozycji wniosków końcowych wybrano te najbardziej wartościowe i ważne dla negocjacji zbiorowych, uwzględniających interesy różnych pokoleń pracowników.

Migracja a prawa pracownicze

Ksenofobia i rasizm stają się coraz większym wyzwaniem dla Unii Europejskiej. Pracownicy migracyjny odczuwają to szczególnie dotkliwie. Sieć UnionMigrantNet (UMN) ( www.unionmigrantnet.eu )...

ETUI: Komunikacja werbalna na rzecz efektywnego działania związków zawodowych

Szkolenie koncentrowało się na rozwijaniu miękkich umiejętności w komunikacji werbalnej niezbędnej dla działalności związkowej. Głos jest podstawowym narzędziem do komunikacji i interakcji, szczególnie wtedy gdy związkowcy mają dyskutować, negocjować i mobilizować. Lepsze wykorzystanie głosu - w tym własnego oddechu i dobrego samopoczucia w sytuacjach stresowych - wraz z powiązanymi miękkimi umiejętnościami może wzmocnić skuteczność działania związków zawodowych.

ETUI szkoli eurotrenera OPZZ

Szkolenie Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) miało na celu podniesienie kompetencji nabytych na I poziomie kursu eurotrenera, poprzez przedstawienie i przetrenowanie umiejętności planowania istotnych elementów szkolenia prowadzonego na poziomie UE.

Trzecie spotkanie w ramach szkolenia młodych europejskich liderów związkowych 2015-2016

Główne cele szkolenia to zwiększenie wiedzy uczestników na temat ekonomicznych oraz społecznych realiów pracy związkowej na arenie europejskiej, wykształcenie umiejętności pracy w środowisku wielokulturowym, tworzenie, koordynowanie oraz zarządzanie grupą osób, organizowanie oraz uczestnictwo w debatach, umiejętność zastosowania narzędzi internetowych umożliwiających pracę na odległość, wykształcenie umiejętności prezentacji, raportów, syntezy, zdolność dokonania analizy realiów związkowych, nauka krytycznego myślenia oraz wdrażanie umiejętności oraz cech lidera związkowego.

ETUI: Język angielski dla europejskich związkowców

Celem kursu była komunikacja w języku angielskim z innymi przedstawicielami związków zawodowych z Europy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących działalności związków zawodowych. Oprócz nauczania języka angielskiego, uczestnicy mieli możliwość poznania jak należy przygotowywać oficjalne wystąpienia w języku angielskim, prezentacje, negocjacje i jak powinny wyglądać pisma formalne i nieformalne.

ETUI: Miejsca pracy, zatrudnienie i digitalizacja

W trakcie kursu omówiono nowe zjawisko digitalizacji i jego konsekwencje w obszarze środowiska pracy, wpływ nowych form zatrudnienia na przekaz prezentowany przez związki zawodowe, konsekwencje zmian w otoczeniu społeczno-instytucjonalnym dla pracowników w UE, zmiany w strukturze zatrudnienia – szczegółowe omówienie trendów na najbliższe lata, nowe formy i kanały aktywności związków zawodowych (internet, platformy multimedialne, krótkie filmy umieszczane w sieci itp.), dobre praktyki związków zawodowych w obszarze pozyskiwania nowych członków (doświadczenia uczestników).

Na rzecz godnej pracy w globalnych łańcuchach dostaw

W dn. 24 kwietnia 2013 r. miała miejsce największa w historii katastrofa budowlana. Na przedmieściach Dhaki w Bangladeszu zawalił się kompleks Rana Plaza. W wyniku katastrofy zginęło 1127 osób, a...

Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komitetu EKZZ ds. zatrudnienia i rynku pracy

Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat krajowych opinii dotyczących Sprawozdań Krajowych w ramach Semestru Europejskiego w 2016 r. oraz zaleceń Komisji Europejskiej dla poszczególnych Krajów Członkowskich UE związanych z polityką na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
Wyświetlanie 1 - 10 z 30 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 3