Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Treść oznaczona tagiem jan guz.

Brak wyników.

Akty prawne Akty prawne

Treść oznaczona tagiem jan guz.

Brak wyników.

Aktualności Aktualności

Treść oznaczona tagiem jan guz.

Na Malcie o sprawach europejskich

Przewodniczący OPZZ Jan Guz oraz specjalista ds. europejskich w Wydziale Międzynarodowym Adam Rogalewski, wspólnie z liderami europejskich związków zawodowych uczestniczyli w obradach Komitetu...

OPZZ pisze do polskich Europosłów w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych

Biorąc pod uwagę dobro polskich pracowników i pracownic oraz przyszłość europejskiego modelu socjalnego, w imieniu członków i członkiń związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ zwracam się do Pań Posłanek i Panów Posłów o ponowne przenalizowanie zaproponowanych przez Państwa poprawek, także w kontekście przyszłości naszego wspólnego projektu europejskiego.

Spotkanie związków zawodowych Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie

Związki zawodowe Grupy Wyszehradzkiej wspólnie sprzeciwiają się stanowisku organizacji pracodawców i rządów, które starają się utrzymywać antypracownicze status quo, bazujące na osiąganiu przewagi konkurencyjnej w oparciu o niskie koszty pracy

W Parlamencie Europejskim walczymy o równe traktowanie pracowników delegowanych w UE

Wspólnie walczymy o to, aby polscy pracownicy mogli zarabiać tyle samo, ile pracownicy na Zachodzie. Polacy nie mogą zarabiać mniej, tylko dlatego, że są Polakami – a tak dzieje się obecnie. Przypomnijmy, że zarówno polskie organizacje pracodawców jak i polski rząd są temu przeciwne. W imię anachronicznego konkurowania niskimi płacami i niskimi kosztami pracy, akceptują oni gorsze traktowanie polskich pracowników.

Europejscy związkowcy przepytują unijnych polityków

Delegacja OPZZ mówiła, że niezbędna jest dyrektywa o europejskiej płacy minimalnej. Europejscy pracownicy nie oczekują pięknie formułowanych wypowiedzi oraz kolejnych programów i planów. Oczekują konkretnych działań w sprawach społecznych.

Sekretarz Generalny EKZZ w OPZZ

Przewodniczący OPZZ Jan Guz spotkał się dniu 22 lipca 2016 roku w budynku OPZZ z Luką Visentinim, sekretarzem generalnym Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Wizyta Luki Visentiniego w Polsce ma charakter roboczy.

W Komisji Europejskiej o Europejskim Filarze Praw Socjalnych

Zdaniem przewodniczącego Jana Guza wstępny projekt europejskiego filaru praw socjalnych jest oceniany pozytywnie i powinien służyć za kompas wyznaczający kierunek działań na rzecz odnowionej konwergencji. Kryzys państwa opiekuńczego i degradacja zabezpieczenia społecznego są w Polsce bardziej dokuczliwe niż w pozostałych państwach Europy. W ocenie OPZZ wyróżnione 20 obszarów jest prawidłowo zdiagnozowane i będziemy sukcesywnie przesyłać do nich swoje uwagi.

Jan Guz pisze do komisarz Bieńkowskiej w sprawie pracowników delegowanych

Stojąc na stanowisku, że sprawy polskich obywateli są ciągle dla Pani istotne, zwracam się do Pani z prośbą o poparcie dla działań Komisarz Thyssen, tak ażeby zaprezentowany przez nią projekt rewizji dyrektywy nie został zmieniony na niekorzyść pracowników w wyniku zastosowania wyżej wymienionej procedury.

Czerwcowe posiedzenie Komitetu Wykonawczego EKZZ z udziałem komisarz Marianne Thyssen

Ustosunkowując się do rewizji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, Komisarz nawiązała do słów przewodniczącego Guza podkreślając, że założeniem rewizji było skończenie z traktowaniem pracowników delegowanych, którzy pochodzą w głównej mierze z Europy Wschodniej, jako pracowników, drugiej, gorszej kategorii. Komisarz zapewniła, że nie zmieni zdania co do proponowanych zmian w dyrektywie i prześlę ja jak najszybciej pod obrady Parlamentu Europejskiego. Podziękowała również za dotychczasowe wsparcie jakie Komisji udzielił przewodniczący Guz, który zapewnił Panią Thyssen o gotowości dalszej pomocy w jej działaniach w tej sprawie.

Jan Guz pisze do komisarz Thyssen w sprawie zastosowania przez Polskę procedury żółtej kartki

Z ogromnym rozczarowaniem dowiedziałem się o zastosowaniu, także przez rząd polski, procedury tzw. żółtej kartki w sprawie proponowanej przez Komisję Europejską rewizji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników.
Wyświetlanie 1 - 10 z 39 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 4